Utgiven i Forum nr 1979-13

Betalningstrafik utan verifikat

Forum 1979-13, sida 17, 12.09.1979

Taggar: Teman: betalningstrafik

Först i Europa:

Betalningstrafik utan verifika y” Föreningsbanken har utvecklat en ny serviceform för företag. Det gäller skötseln av betalningstrafiken mellan företagskunden och banken på ett sätt som nästan inte alls kräver papper.

— Betalningstrafiken grundar sig härvid på en överföring av uppgifter mellan en i företaget belägen dataterminal och bankens ADBsystem. Veterligen erbjuder ingen annan bank motsvarande service, säger Föreningsbankens VVD Ahti Hirvonen.

Den nya metoden kallas Telesyp. Dess planering har letts av bankdirektör Risto Kari och sektionschef Harri Huovinen, och förverkligandet har skett i samarbete med Tietotehdas.

Mekaniserade betalningar

I Telesyp-systemet flyttas alltså inga verifikat från ett ställe till ett annat. Informationsförmedlingen i anslutning till betalningstransaktionerna har mekaniserats så, att enbart uppgiften förflyttar sig längs linjerna mellan den i företaget belägna terminalen och bankens ADBsystem.

Genom systemet får företaget uppgift om alla kommande betalningar. Betalningen kan då komma till banken som ett vanligt eller s k referensbankgiro, kontoinsättning, utländsk betalning, med check, sammelbetalning eller direktdebitering. Dessa kontotransaktioner i form av betalningar kan omformas så, att de direkt styrs in i företagens bokföring och reskontra.

På samma sätt kan företaget med hjälp av terminalen utföra sina egna betalningar. Företaget kan genast då det erhållit en faktura inmata i systemet alla uppgifter gällande fakturan; belopp, rabatt vid kontantbetalning, förfallodag. Terminalens betalningsprogram styr därefter fakturan till de övriga fakturor som skall betalas. Inte heller i detta sammanhang används verifikat. Eftersom verksamheten sker i realtid, kan fö FORUM 13/7 retagen verkligt effektivt utnyttja kontantrabatterna vid betalningen av fakturorna Även om företaget inte vid skötseln av den praktiska sidan av sin betalningstrafik behöver verifikat, behövs de i bokföringen. Detta bokföringslagens krav uppfylls i systemet genom transaktionsförteckningar, som kan utmatas antingen med kundterminal eller med bankens dator.

Kontoutdrag i bild

Det av banken sända kontoutdraget fungerar som skriftlig bekräftelse på de genom terminalen förmedlade betalningarna. I företaget kan också kontonas saldon när som helst ses i terminalens bildruta. Förutom de sedvanliga betalningsförmedlingskontonas saldon kan också saldoförfrågningar göras för företagets egna valutakonton. Likaså sker avstäm ning av kontona snabbt genom terminalen.

Uppföljningen av företagets likviditet sköts också behändigt med hjälp av terminalen. Hittills har man tex varit tvungen att dagligen separat räkna ut summorna för de förfallande fakturorna. Nu kan man genom att trycka på en knapp i terminalens bildruta se det sammanlagda beloppet för de förfallande fakturorna.

— ”Telesyp-systemet sparar alltså tid, besvär och papper i betalningstrafiken mellan företaget och banken. Det påskyndar samtidigt penningcirkulationen och underlättar uppföljningen av likviditeten. Naturligtvis innebär detta också en avsevärd inbesparing av kostnaderna, påpekar Hirvonen.

Servicen är gratis, men kunden betalar anslutningsavgift om terminal inte finns i företaget sedan tidigare. Dessutom kostar naturligtvis linjekontakten (kabel) — både installation och hyra,

Ett företag som ansluter sig till Telesyp-systemet får av banken en egen kod och ett lösenord. Enligt Hirvonen kan ingen utomstående i något skede komma över uppgifter gällande företaget.

Bankdirektör Risto Kari ledde planeringen av Telesyp-systemet. Vid ”tangenterna” sektionschef REiitta Pennanen.

17

Utgiven i Forum nr 1979-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."