Utgiven i Forum nr 1993-12

”Big Green” anklagas för konkurrensbegränsning

av Erkki Olin Forum 1993-12, sida 09, 30.09.1993

“BIG GREEN anklagas för konkurrensbegränsning

Erkki Oli ”Big Green”, som dataföretaget Microsoft Corporation populärt kallas, har med någotsånär rena papper lyckats krångla sig ur en undersökning av Federal Trade Commission. FTC ville pröva om företaget levt upp till konkurrenslagstiftningens bestämmelser.

nligt — tidskriften Datavärlde klandrades Microsoft för att h tvingat PC-leverantörerna betala licensavgifter per levererad PC i stället för per levererat program: för att ha kopplat ihop programmen och hävdat att de arbetar bättre tillsammans än med något av konkurrenternas program, och slutligen för att Microsofts programmakare — genom att fö Microsofts produkter sålde för 100 miljoner mark i Finland under perioden augusti 1992—juni 1993, vilket var dubbelt upp mot föregående år. Den finska tatalmarknaden för PC-program beräknas ha varit omkring 400 miljoner mark. Jorma Mökinen, VD på Microsoft Oy som nyligen fyllde ett år, räknar med fortsatt ökad försäljning genom att företagen nu på bred front går in fär en decentralisering av systemen.

retaget också utvecklar operationssystem — har den möjlighet till insyn i framtida systemmiljöer som konkurrenterna saknar.

Men någon lättnadens suck har koncernchefen Bill Gates ännu ingen orsak till. USA:s justitiedepartement har nämligen nu tagit över där Federal Trade Commission slutade. I likhet med ”Big Blue”, d.v.s. IBM, som un Bill Gates, Microsofts koncernchef, har vanligen mött världen med ett leende. Nu har Big Green problem med konkurrenslagparagrater.

der sin glansperiod på 70- och 80-talen i 13 års tid utsattes för minutiösa granskningar av departementet. kommer också Microsoft nu att sättas under lupp.

”,.. the harder they fall”

Parallellen är nästan fullkomlig. Också IBM dominerade marknaden. var tongivande i systemutveckling och injagade oavbrutet skräck i konkurrenterna. Visserligen klarade IBM slutligen pärsen, som resulterade i ett pappersberg omfattande 760 miljoner skriftliga handlingar.

Experter anser att processen verkade högst menligt på IBM:s företagskultur som blev tillknäppt och på det hela taget defensiv. Den var också en av orsakerna till den allt kraftigare slagsidan som slutligen skulle leda till de rekordstora miljardförlusterna och nedtrappningen.

Defensiv pol

Samma skugga v ic ar nu över Micro soft, som liksom IBM får lov att kon centrera sig på en och lära sig att hå alla — situationer. bland avundsjuk avvärjningsstrategi Ila tand för tunga i

Förnöjsamheten <onkurrenter är in te att ta miste på. Enligt Financial Times lär Microsoft-chefen Bill Gates ha ansett den inledda klappjakten vara uttryck för ett allmänt missnöje med att det går för bra för företaget.

Under EG-lupp

Microsoft har dessutom att dras med en undersökning som ärkerivalen Novell fått EG:s konkurrensmyndigheter att sätta igång med. I fjol förde Microsoft hemliga underhandlingar med Novell om en samgång, men de blev resultatlösa.

Koncernomsättningen under räkenskapsåret [992/93 var 3,74 miljarder USD och nettovinsten uppgick till 953 miljoner USD. Under de senaste fem åren har Microsofts omsättning ökat med i genomsnitt 46 procent per år, vilket tydligen är mer än omgivningen förmått svälja. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."