Utgiven i Forum nr 1995-13

Bilhandeln i Finland: Återhämtningen häller i sig

av Fredrik Nars Forum 1995-13, sida 10, 19.10.1995

Taggar: Teman: bilhandeln

Bilhandeln i Finland Återhämtningen håller i sig

Fredrik Nars

Bilförsäljningen i Finland ökar snabbast inom EU. Men det är fortfarande stor skillnad til toppåren.

ilförsäljarna kan vara nöjda i Fin land då försäljningen ökar starkt även 1 år. Under årets första nio månader registerades 64 534 nya personbilar. vilket är 18,1 procent mer än under motsvarande period förra året. Försäljningsstatistiken tyder på att det i Finland detta år skulle säljas ca 80 000 nya personbilar. Det innebär att det i år säljs totalt ca 19 procent flera personbilar än förra året. Då har Finland upplevt två år i rad av lika stark tillväxt i bilbranschen. Denna siffra är i och för sig tillfredsställande för branschen — men man bör komma ihåg att få länders bilhandel frös så kapitalt som Finlands under recessionen. Under rekordåret 1989 såldes det nästan 177 000 bilar. tre år senare var antalet en tredjedel av detta! Personalen inom bilbranschen har under fyra år minskat från ca 33 000 till 19 000. Totalt finns det ca 1,9 miljoner personbilar i Finland.

Opel Astra populärast — i år igen

Jämfört med EU-medeltalet är Finland ett boomande land för bilförsäljning. EU-medeltalet ger vid handen att det såldes lika många bilar under de fem första månaderna i år som motsvarande period förra året. I år har EU-kommissionen ändrat sin prognos för tillväxten i bilhandeln från ursprungliga 4,3 procent till låga 1,7 procent. Bilhandeln växer moderat i stora billänder som Tyskland och Frankrike, medan t.ex. Belgien och Portugal upplever stark tillbakagång.

Det mest sålda märket i Finland blir i år, liksom förra året, Opel. Det är den populära Opel Astra som står för hälften av alla

Oplar sålda i Finland. Astra är även den mest sålda enskilda modellen i Finlandi år.

Toyota, som under mer än tio år var Finlands mest sålda bilmärke, är på väg utför. Toyotassäljer mindre bilar i dag än för två år sedan — trots att branschen i sin helhet två år i rad vuxit ca 20 procent. Det återstår att seifall försäljningen ökar efter att japanska Toyota själv tar över importen i början a 10

Vid årsskiftet kan bilhandlarna i Fin land — de som finns kvar — blicka tillbaka på två år av återhämh handeln.

november efter att de i september köpt importverksamheten av Amer-ägda Korpivaara. Toyota har tagit över importen i fem andra europeiska länder, bl.a. i Sverige. Volkswagen har också erövrat en större marknadsandel. Det är främst tack vare Volkswagen Golf som är en storsäljare.

EU-medlemskapet påverkade inte bilpriserna

Orsaken till uppsvinget i bilbranschen står att finna i det allmänna konjunkturläget. Finlands medlemskap i EU har nämligen inte minskat på bilpriserna. Bilskatten sjunker från 102 till 100 procent. Samtidigt minskas dock avdrag för säkerhetsutrustning på bilen, vilket gör att skatten förblir istortsettlika. Av en personbils pris utgörs ca 46 procent av skatter och utgifter av skattenatur.

Priserna på bilar varierar som känt inom Europa. Enligt en undersökning gjord av EU-kommissionen i somras är Italien Europas lågprisland vad gäller bilar. Av 75 jämförda bilmodeller var 51 förmånligast i Italien. I snitt var det dyrast att köpa bilar i Österrike.

Av finländarnas personbilar kommer tre fjärdedelar från EU-länder där Tyskland är det största enskilda landet. I dag kommer endast ca 25 procent av bilarna från Japan. Under slutet av åttiotalet var ca 40 procent av alla bilar sålda i Finland japanska — det är den allt starkare japanska yenen som gjort sitt. Endast lite på en procent av personbilarna kommer från USA. Merparten av Fords och General Motors (bl.a. Opel och Saab) bilar räknas pga. tillverkningsort som europeiska. 0

Forum nr 13/95

Utgiven i Forum nr 1995-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."