Utgiven i Forum nr 2008-12

Bilkrisen ödesfrågaför svensk industri

av Henric Borgström Forum 2008-12, sida 22-23, 22.12.2008

Taggar: Bolag: Saab & Volvo Teman: Bilindustrin

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2008

VARLDEN: NORDEN

Bilkrisen ödesfråga för svensk industri

Saab och Volvo har klarat sig ur tidigare kriser och har en given plats i den svenska industrihistorien. Om de inte lyckas den här gången drabbas även många underleverantörer i Sverige.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

X Att 7 av 10 svenskar enligt en opinionsundersökning vill att svenska staten räddar de båda personbilstillverkarna voLvo och SAAB beror naturligtvis i första hand på deras direkta och indirekta betydelse för sysselsättningen. Men det säger också något om de båda varumärkenas avtryck i folksjälen. De är intimt förknippade med bilismens framväxt efter andra världskriget.

Problemet med direkt statsstöd till bilindustrin är att EU-reglerna hindrar detta. Men svenska regeringen har under hösten förlängt och utvidgat det forskningsprogram för fordonsindustrin som redan pågår sedan flera år tillbaka.

När Saab i Trollhättan vid landets största insjö Vänern hamnade i kris för tre år sedan flyttades pengar för vägbyggande från olika delar av Sverige till den cirka 70 kilometer långa dåliga vägen till utskeppningshamneni Göteborg. Ävenjärnvägen längs sträckan fick snabbt pengar till förbättringar.

Däremot har den borgerliga regeringen hittills varit kallsinnig till att använda statliga pengar för att gå in som ägare i bilfabrikerna. Erfarenheten från de omfattande stat liga stöden till varvsindustrin, världens näst största efter den japanska på 1970-talet, förskräcker.

Men när regeringen lade fram ett nytt stimulansprogram för ekonomin i början av december meddelade näringsministern MAup OLOFSSON att man inväntar förhandlingarna mellan den amerikanska bilindustrin och landets regering, dessutom vilka lån som Eu ROPEISKA INVESTERINGSBANKEN ElB kan tänkas bidra med.

Volvo - jag rullar. Volvo grundades 1927 i Göteborg som en avknoppning till kullagerfabriken skF somisinturuppstodkringsekelskiftet på textilfabriken Gamlestaden i Göteborg. Textilindustrin hade svårigheter att få maskinerna att stå exakt vågrätt på grund av dåliga grundförhållanden, leran längs Göta älv har alltid varit på glid ned i älven. En ingenjör konstruerade då kullagret som senare kom att bilda världsindustrin SKF kring vilket några anställda byggde bilen Volvo, på latin “jag rullar?

Den blev en riktig folkbil med allt högre standard och blev snabbt kände över världen särskilt sedan den dynamiske PEHR G GYLLENHAMMAR blivit chef 1970. Han utvidgade på 1980-talet Volvo till landets största företagsgrupp sedan han fusionerat Volvo med företag inom livsmedel, läkemedel, olja/energi och finanser.

Med ett avancerat självägande via olika holdingbolag tog Gyllenhammar som anställd i praktiken personligen över ägarmakten. Men när hans försök att fusionera med franska RENAULT 1993 misslyckades tvingades Gyllenhammar bort.

Konglomeratet Volvo monterades snabbt ned med massiva utförsäljningar och Renault blev huvudägare med 20 procent i det börsnoterade AB Volvo (lastvagnar, bussar, båt- och industrimotorer (PENTA) samt flygmotorer (AERO). Personvagnarna såldes 199 till Ford och gav till en början stora vinster, vilka snabbt har förbytts i gigantiska förluster de senaste två åren.

Saab - började som flyg. Saab har sitt ursprung i järnvägsverkstäderna i Linköping där man vid upptakten till andra världskriget började bygga stridsflyg i bolaget SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET. När kriget var över ansåg ledningen att kunskapen om aerodynamik kunde utnyttjas i bilindustrin och en bilbyggdes på en tvåtaktsmotor. Denna kunde till en början i stort sett bara säljas i Sverige. Men fiffiga ingenjörer utvecklade på ett par årtionden bilen till en statusbili övre prisklassen med konkurrenter som Volvo, BMW och MERCEDES.

Det internationella genombrottet kom i slutet på 1970-talet när man lyckades återuppliva den gamla turbotekniken och blev både först och ledande i världen inom denna tills konkurrenterna vaknade till flera år därefter.

Saab gick så pass bra att man tillsammans med VALMET började tillverka bilar i Nystad i Finland från 1969 fram till slutet av 1990talet. Fabriken i Nystad hade som mest 1700 anställda och var bland annat specialiserad på cabrioleter.

Personbilarna ingick i SAAB-SCANIA, som var börsnoterat i två perioder och dominerades av familjen WALLENBERGS maktbolag INVESTOR. År 1990 såldes hälften av aktierna i personbilsdivisionen till GENERAL MOTORS som från år 2000 blev helägare. Samordnin med GM-ägda opELi Tyskland påstås hatunnat ut Saabs identitet men den svenska tillverkningen i Trollhättan hade med all sannolikhet varit nedlagd redan på 1990-talet om GM inte gått in.

Försäljningsras. Förlusterna ide båda företagen - liksom i nästan all världens bilindustri — har naturligtvis tvingat fram hårda åtgärder från de närmast bankrutta ägarna Ford och General Motors med varsel om uppsägning och produktionsminskning.

Volvo och Saab har drabbats av mycket kraftiga försäljningsminskningar på deras två viktigaste marknader USA och Sverige, särskilt under november. Volvo minskade försäljningen i USA med 47 procent under november, Saab med hela 57 procent.

I Sverige minskade Volvo under samma månad med 40 procent och Saab med 4 procent. Någon förbättring väntas knappast under de närmsta vintermånaderna. Den som vill köpa ny bil gör det dessutom till kraftigt nedpressat pris.

Volvos fabrik i Torslanda, Göteborg, är Sveriges största arbetsplats, dessutom drivs en större fabrik i Gent, Belgien. Underleverantörerna är många även om de numera i större utsträckning installerar hela system i bilfabrikerna, närmare tre fjärdedelar av bildetaljerna importeras. Men utländska tillverkare av bildelar har också många svenska underleverantörer som nu drabbas av den internationella neddragningen i bilindustrin.

Därför uppfattas bilkrisen på många håll som något av en ödesfråga för svensk industri. Samtidigt fortsätter flertalet nationalekonomer och andra teoretiker att tala om ny teknik och nya produkter utan närmare konkretion.

UVIBNOSY3 OAIDA

Nya miljöbilar under 2009

HENRIC BORGSTRÖM voLvo och saaB har båda anklagats av KOMMENTAR miljödebattörer för att de inte satsat på bilar med riktigt låg bränsleförbrukning. Svaret brukar var att de aldrig har försökt konkurrera på småbilsmarknadens massförsäljning. Inom båda företagen bedömer man att det alltid kommer att finnas efterfrågan på lite större och rymligare familjebilar, som är tyngre på grund av krocksäkerheten och välisolerade för kallt klimat. Under 2009 kommer dock båda företagen att presentera minst tre modeller vardera med betydligt lägre bränsleförbrukning. Volvo har redan låtit motorjournalister provköra nya C30, S40 och V50 med tilläggsnamnet ‘Drive’ för att markera lägre bränsleförbrukning, cirka 4,5 liter per 100 kilometer och med cirka 118 gram koldioxidutsläpp per kilometer. Därmed kan Volvo taupp kampen med BMW 118d och Audi A31,9 TDI. Motorn är som tidigare 1,6-litersdiesel på 109 hästkrafter.

Profilerar sig som miljöbil. Volvo har arbetat med utvecklingen av dessa under drygt ett år. Kritiken blev kraftig när Volvo året dessförinnan lade ned tillverkningen av biogasbilar på grund av dålig efterfrågan. Nu görs ett försök att något senkommet profilera sig som miljöbil

Saab har inte varit lika öppet med information om vad som komma skall. Klart är dock att en helt ny 9-5 kommer liksom en mindre suv g-4X, mindre än nuvarande g-7X, dessutom kommer en mer sportig 9-3 XC. En eller ett par av dessa nya, något mer bränslesnåla, modeller kommer att presenteras på Genevesalongen 2009. Allt under förutsättning att Saab överlever.

Utgiven i Forum nr 2008-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."