Utgiven i Forum nr 1995-14

Biltullar i Finland?

av Christian Schönberg Forum 1995-14, sida 20, 02.11.1995

Taggar: Teman: biltullar

Christian Schönberg )

Var fjärde bensinmack är idag obemannad, och andelen ökar hela tiden, Neste Kide ligger tvåa efter Shell i bensinförsäljningen.

Antalet obemannade stationer öka €e senaste årens hårda kamp o marknadsandelar håller på att grundligt förändra strukturen inom servicestationssektorn. Eftersom ingen bemannad station längre kan leva enbart på bränsleförsäljning är var fjärde station numera obemannad. De bemannade stationernas profit kommer nämligen numera till två tredjedelar från annan försäljning än från huvudprodukten bränslet.

Kampen om kunderna går nu via ett utökat antal sortimentdigra dagligvarustationer där bilisten förhoppningsvis också passar på att tanka innan han åker vidare. Samtidigt borde det totala antalet stationer reduceras med upp emot 30 procent för att balansera på en europeisk medelnivå,

Trots den hårda kampen har förändringarna i marknadsandelar mellan o jebolagen varit marginala. Shell toppar fortfarande bensinförsäljningen med 2490 av den totala kakan. Neste Kide följer med 21960, Esso 1824 samt Teboil och Kesko vardera 1426. SEO och fjolårets nykomling JET vilka inte har andra vapen än priset att ta till har 790 respektive 126 av bensinmarknaden i Finland. Dieselmarknaden behärskas av Neste Kide med 3126, Teboil och Shell följer med 2196 respektive 1920, Kesoil når upp till 1426, Esso balanserar på 12746 och SEO står för marginala 30 av den totala dieselkakan. 20

I! | ngen som vet. ingen som vet", sjöng

I en svensk trubadur om loppan som försvann och ingen riktigt visste vart den hade tagit vägen.

Inom loppet av några år kommer man i varje fall att presentera de första biltullarna i grannlandet Sverige (Stockholm och Göteborg) och om inte alla tidigare tecken slår helt fel så följer väl Finland efter i spåren några år senare.

De svenska biltullarna kommer inte alt följa det gamla traditionella mönstret med fula tullstationer, trafikstockningar och med stora avgasproblem som följd. I de planerade svenska biltullarna skall betalningen, så långt det är möligt, ske automatiskt när bilen passerar under en portal över vägen. Men det kräver å andra sidan att det skall finnas en elektronisk ID-bricka i bilen. Och då inställer sig genast frågan vad man skall ta sig till med de bilister som vägrar skaffa en sådan, eller sällanåkarna som bara är på besök, eller de som försöker fuska? Problemställningen är inte lätt för videokamerorna att lösa.

Svenska Vägverkets tidskrift Vägskäl har kollat möjligheterna. Kameran fungerar. Sällanåkaren kan t.ex. betala på en bensinstation före tullstationen.

PSP Biltullar i Finland?

Vid betalningen uppger man bilens registernummer som förs in i ett centralt system. Vid tullpassagen fotograferas bilens registernummer, som jämförs med det centrala systemet, och betalningen är klar. Systemet medger också betalningstid på fyra dagar efter passagen. Betalar man inte kommer det aulomatiskt krav på förhöjd avgift, vilket också gäller de brickförsedda bilister som inte har tillräckligt pengar kvar på sitt konto.

Videokameran avslöjar också de som försöker lura systemet genom att t.ex. köpa enhet för personbil trots att man ör med ett tyngre fordon som kräver en högre avgift. Fördelen med videosystemet är att man kan skapa nästan helt osynliga biltullar. Nackdelen är at den personliga integriteten i någon mån blir lidande. Men kameran ser ju inte vem som kör, utan registrerar bara vilen bil som passerat.

Det krävs samarbete för att aulomaiska tullar skall fungera optimalt i framtiden. En möjlighet är att EU skulle bestämma sig för standardiserade nummerplåtar, kanske med inbyggd elektronik i. I Sverige arbetar man för närvarande med et projekt som kanske på sikt kan samordna systemen i de nordiska länderna. 0

Scania planerar

S cania introducerar med början i oktober en ny generation lastbilar för nästa sekel. Först ut i 4-serien är två tunga lastbilar för fjärrtransporter. Nyckelbegrepp i 3,5 miljarderssatsningen är god transportekonomi, driftsäkerhet och miljöegenskaper. En helt ny Scaniamotor på 12 liter och en hyttserie med förfinad aerodynamik bidrar till effektivare transporter.

— Vistår inför en mycket spännande epok, säger Scanias VD Leif Östling. Vi har världens mest krävande kunder. De väntar sip att våra lastbilar skall vara en lönande investering. Med 4-serien har

Scania satsar på körkomfort för yrkeschautförer: Topline är en extra hög hytt med full ståhöjd.

för 2000-tale vi skapat produkter som för en lång tid framåt kommer att leva upp till kundens krav på kvalitet, transportekonomi och och miljöegenskaper.

Hyttens kilform med upprätt vindruta och kraftigt rundade hörn ger stora utrymmen och hög komfort. Kronan på verket är Topline, en extra hög hytt med full ståhöjd. Ett nytt elsystem och ny elektronik gör fordonen väl förberedda för framtidens kommunikationskrav och verkstadsteknik. Den nya utformningen av ramar och hjulupphängning ger enligt fabriken mycket stabila köregenskaper. 9

Forum nr 14/95

Utgiven i Forum nr 1995-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."