Utgiven i Forum nr 2015-04

Bland ormar och skorpioner

av Bo Ingves Forum 2015-04, sida 10-11, 23.04.2015

Järngruvorna i nordvästra Australien kan bli en guldgruva för materialhanteringsföretaget Solving från Jakobstad.

Den lilla men snabbt växande staden Port Hedland på Australiens nordvästkust är en av världens största hamnar räknat i ton. Därifrån skeppas årligen ut närmare 400 miljoner ton järnmalm.

Malmen bryts inåt land i jättelika dagbrott. Men innan malmen nått hamnen och fartygen har den transporterats mellan 200 och 400 km med tåg.

”Det är inga små tåg det är fråga om för de kan vara upp till sju kilometer långa. Lasten är tung och miljön ytterst tuff, med yttertemperaturer på över 50 grader sommartid”, berättar Leif Löfholm, projektchef på Solving.

I området finns tre stora gruvbolag och några mindre. Man kunde tro att de skulle samarbeta om till exempel vagnsservice och bangårdar, men verkligheten är en annan.

”Alla bolag har alla sina egna järnvägar. Till saken hör att de alla har olika spårvidd, vilket innebär tre helt olika logistik- och underhållssystem.”

[caption id=“attachment_6673” align=“alignleft” width=“220”]Tungviktare. Hjultrucken som ska hantera järnvägsvagnarna i gruvbolaget BHP Billitons service- verkstad i nordvästra Australien är som en taxi som kör till olika adresser. Tungviktare. Hjultrucken som ska hantera järnvägsvagnarna i gruvbolaget BHP Billitons serviceverkstad i nordvästra Australien är som en taxi som kör till olika adresser.[/caption]

Kärnan. Löfholm har precis kommit hem från en längre sejour i Melbourne i Australien då Forum besöker Solvings fabrik i Jakobstad. I Australien hade han deltagit i testningen av ett nytt system för service och reparation av malmvagnarna, i vilket Solvings automattruckar och hjultruckar spelar en central roll.

Kunden heter Marand, som är ett välkänt namn då det gäller industriella produktions- och servicelösningar både i Australien och på andra håll i världen. Bolaget sköter bland annat om servicen av järnvägsvagnar för världens största gruvbolag BHP Billiton, som har 13 000 anställda enbart i gruvverksamheten i nordvästra Australien.

”I takt med att efterfrågan på järn har skjutit i taket har även vagnservicens betydelse ökat kraftigt. Gruvbolaget har i dagsläget 20 000 vagnar som måste rulla dygnet runt utan oplanerade avbrott”, säger Löfholm.

För att klara av det ökade servicebehovet har gruvbolaget byggt en ny serviceverkstad, eller egentligen en servicefabrik, för vilken Marand har utvecklat en flexibel verkstadslayout med hög automationsgrad.

Hallens mått är 130 x 80 meter och layouten är huvudsakligen byggd kring Solvings truckar, av vilka merparten var på Nordsjön på väg mot Australien då intervjun gjordes.

”I den gamla verkstaden, som är i funktion tills den nya invigs, flyttas vagnarna med hjälp av traverskranar i taket och rullbanor i golvet. Det är ett mycket statiskt system som nu har nått sin absoluta kapacitetsgräns”, säger Löfholm.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text

Utgiven i Forum nr 2015-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."