Bli din egen digitala försökskanin

av Lars Edling Forum 2021-04, sida 30-31, 06.05.2021

Taggar: Personer: Mikael Benson

Det tar mindre än ett dygn att läsa av en människas hela arvsmassa. Att digitalt analysera och pröva medicinering kan därför vara framtiden. Målet är att förse alla med en digital tvilling som i framtiden ska ge mer träffsäker medicinering.

Ett av sjukvårdens stora problem är att dagens läkemedelsbehandling så ofta ger ett klent resultat. Enligt USA:s läkemedelsmyndighet FDA bedöms medicinering vara ineffektiv för mellan 38 och 75 procent av alla patienter med komplexa sjukdomar.

Som komplexa räknas de flesta vanliga sjukdomar som astma, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, reumatism, MS, övervikt, psoriasis, halsfluss, covid-19 med flera. Medicinernas bristande effektivitet orsakar lidande för patienterna och medför att stora resurser måste tas i anspråk för exempelvis produktionsbortfall, sjukvård och läkemedelsutveckling.

En svensk forskargrupp har som mål att hitta en mer effektiv metod för medicinering. De utgår från så kallad genomisk medicin som vunnit insteg inom sjukvården under de senaste tio åren. Genomisk medicin innebär att man gör en djupare analys av vilka förändringar som sker i kroppen hos den enskilda patienten – en högupplöst förståelse av sjukdomen på molekylär nivå. 

”Varje sjukdom kan bero på förändrad samverkan mellan tusentals gener i miljarder enskilda celler. Men två patienter med samma diagnos behöver därför inte ha precis samma förändringar utan de varierar från individ till individ. En medicin som biter på den ena patientens cancer kan vara otillräcklig på den andras, även om cancern är av samma typ”, säger professor Mikael Benson, verksam vid Centrum för Personanpassad Medicinering, Linköpings Universitet och koordinator för forskningsprojektet.   

Han säger att läkemedelsbehandling där man försöker hitta en medicin som är verksam mot alla förändringar i cellerna ofta leder till ineffektiv behandling. Att ge flera mediciner som biter på de olika förändringarna är inte alltid genomförbart, men någon form av kombination går ibland att hitta.

Lars Edling text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2021-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."