Utgiven i Forum nr 2007-03

Bolånemarknaden rasar som ett korthus

av Leif Bergström Forum 2007-03, sida 18-19, 29.03.2007

Taggar: Orter: USA Teman: subprimelån

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2087

VÄRLDEN: USA

Bolånemarknade rasar som ett kor

De flexibla subprimelånen håller på att dränera bolåneindustrin i USA. Tiotals långivare ligger i konkursförhandlingar och tiotals miljarder ha avskrivits som förluster.

FASTI LÅNEFÄLLAN.

Skuldindrivningenär intensivare än på decennier i USA när många av de som undertecknat subprimelåneavtalinte kan betala sina månadskostnader.

thu 3 3 3 2 2 3 ö 3 =

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2887

LEIF BERGSTRÖM TEXT

X Sviterna av att teknikbubblan punkterades år 2000 är ännu kännbara i delar av Kalifornien. Nu fruktar många att historien är på väg att upprepas. Den här gången gäller det bolånen, framför allt de nya kreativa lån som givits låntagare som bedöms mindre kreditvärdiga.

Subprime kallar bankerna dessa lån. Låntagarnas betalningsförmåga har tidigare visat sig mindre än solid, deras inkomst i förhållande till skuldbördan är lägre och deras sparkapital ofta obefintligt. Därmed kvalificerar de sig inte för bättre, mer traditionella lån, med lägre ränta. Men under det senaste årtiondets outsinliga tillgång på riskvilligt kapital skapade bolåneföretagen nya produkter som gjorde det möjligt för många att ta steget direkt från hyresgäst till husägare utan att först spara ihop ens en minimal grundplåt. 7100 procentig finansiering” lockade mängder av amerikaner som tidigare inte hade kunnat flyttat in i sina egna hus.

Lockade med fickpengar, Så länge huspriserna steg var allt gott och väl. Värdestegringen gjorde husen mer värda en skulden, och gav långivarna den säkerhetsbuffert de normalt kräver. Men bolåneindustrin lockade snart med omfinansiering, med högre skuldbelopp, pengar i fickan för låntagarna, men också högre amorteringsbelopp.

När egnahemsmarknaden nådde sin höjdpunkt i slutet av år 2005 förändrades bilden dramatiskt. Huspriserna stagnerade, och på många håll i USA föll de, bland annat i delar av Kalifornien. Plötsligt hade ägarna

Under de närmaste månaderna är den avgörande frågan hur många av dessa låntagare som kommer att kastain handduken och lämna sina hus.

hus som var mindre värda på fastighetsmarknaden än de lån de förbundit sig att betala i 30 — och i vissa fall 40 - år.

Att krisen kommit först nu beror delvis på att flera av dessa flexibla lån hade relativt låga räntor de första två eller tre åren, därefter justeras räntan upp rejält. Och låntagare som till att börja medinte ansågs fullt kreditvärdiga finner sig nu stå inför högre månadsbetalningar.

Resultatet blev ett ökande antal försenade betalningar. Sista kvartalet förra året blev en större andel låntagare föremål för skuldindrivarnasingripande än vad som skett på 37 år. tjugotalet långivare har redan inlett konkursförhandlingar.

Brottsutredning, Den största långivaren på subprime-marknaden ägs av den internationella banken Hsec, som i mars meddelade att man avskrivit 10,6 miljarder dollar som förlust från verksamheten.

Segmentets näst största långivare, NEW CENTURY FINANCIAL Som är föremål för brottsutredning, ansågs vara på väg mot konkurs och dess aktie avnoterades från New York-börsen.

Problemet är nationellt, men väntas bli särskilt kännbart här i Kalifornien som är hem för sju av de tio största långivarna. I delstatens huvudstad Sacramento avskedades 300 anställda från AMERIQUESTS kontor bara veckor efter det att CENTRAL PACIFIC MORTGAGE stängde sina portar. Andelen låntagare som klasificeras som subprime är också högre i västra USA.

Bedömare drar allt oftare paral leller till internetbubblans slut. Precis som då fanns varningstecknen tidigt. Men medan 1990-talets enträgna optimister talade om den nya ekonomin och att internet ställde vedertagna ekonomiska lagar på huvudet, hävdade bolåneindustrins tillskyndare att bankerna sålt skulderna vidare till en mängd institutioner, vilket sades sprida riskerna.

Så länge allt rullade på, bankerna fann nytt riskvilligt kapital och mäklarna kunde sälja hus till allt fler nya husägare, fortsatte egnahemspriserna uppåt, och alla tycktes glada.

Jo, de kallades faktiskt ”husägare; trots att en del av de nyaste lånen hade så låg amortering att den inte ens räckte till räntan utan ökade skuldbördan från månad till månad, och alltså bara gjorde låntagaren till hyresgäst.

Washington vaknar. Under de närmaste månaderna är den avgörande frågan hur många av dessa låntagare som bara kommer att kasta in handuken och lämna sina hus.

Till sist har Washington vaknat upp. Housing och Urban Development-departementet har föreslagit att de största bolåneinstituten, FANNIE MAE Och FREDDIE MAC som backas av federala garantier utsträcker tiden för låntagare att betala.

Presidentkandidaten HILLARY CLINTON föreslår att långivarna bistår låntagare i nöd och utsträcker tiden innan man kallar in fogden. En annan demokratisk presidentkandidat, CHRISTOPHER DODD, som är ordförande i senatens bankutskott lovar kritiska utskottsförhör och aggressiva åtgärder. m

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."