Utgiven i Forum nr 1986-02

Brännvin i plastflaska

av Ragnhild Artimo Forum 1986-02, sida 27, 06.02.1986

Taggar: Teman: alkohol

Brännvin i plastflaska

Nu lanserar Alko brännvin och gin i plastflaskor — lätta, trevliga PETflaskor som inte väger överhövan i portföljen… Men det är bara starkspritkonsumenterna som gynnas. Varken vin eller öl skall i Finland finnas tillgängligt i bärvänligare förpackningar.

edan början av februari har Alko inlett SJ plastflaskexperiment vid nio buti ker — i Tammerfors. Vasa, Raumo, Nyslott, Kuopio, Hyvinge och Sodankylä. Under tre månader kommer bordsbrännvin och gin att saluföras parallellt i PET-flaskor (samma plast som en och en halv litersflaskorna för läsk) och traditionella glasflaskor. De nya PET-flaskorna har samma form och storlek som glasflaskorna, och samma etiketter, men väger bara några gram. Då man konsumerat innehållet, kan man antingen kasta bort PET-flaskan, eller bränna den — inga giftiga gaser uppstår — eller föra den tillbaka till butiken som returplast — för samma 50 penni flaskan.

Varför lanserar man den nya lätta flaskan just för starksprit — Bordsbrännvin och gin är gamla etablerade produkter som har en etablerad kundkrets, berättar Risto Peltonen, disponent för Sundholmens fabriker. — De är inte sk ungdomsprodukter, och representerar inte heller någon stor volym försäljningsmässigt. Därför är de lämpliga för ett förpackningsexperiment i denna skala.

Peltonen påpekar, att Alko har PET-er F RUN 2/1986

Den nya plastflaskorna för rusdrycker tillverkas vid Ahlströms emballageglasfabrik i Karhula. Ahlströms har producerat PETttaskor i två år, och de utgör knappa tio procent av hela flaskproduktionen.

farenhet av äldre datum — på exportsektorn.

— I många fall, bland annat i catering och för flyg, är plastflaskorna “aktiskt ett villkor för att komma in på marknaden, och därmed en konkurrenstörutsättning.

Men på den inhemska marknaden har Alko inga planer på en mera omfattande användning av de lätta PET-flaskorna.

Varför inte här tappade viner på PETflaskor — Finländarnas vinförbrukning följer helt andra linjer än i de traditionella vinländerna, där vin är en måltidsdryck lika naturligt som vatten eller mjölk hos oss. Här hemma kopplas vinkonsumtion alltjämt huvudsakligen till festligare evenemang, och det betyder också att man vill att förpackningen skall svara mot högtidlighetsgraden — vilket en plastflaska inte riktigt gör…

Öl på plastflaska vore en skänk från himlen för den som skall släpa weekendkassar från bil till båt och genom skog och mark Varför inte öl i bärvänligare hölje — Definitivt en dålig lösning, säger Peltonen. — Det är fråga om så enorma volymer totalt, och framför allt då det gäller öl har Alko ett perfekt fungerande returglassystem med över 95 procent täckning. Det gör hanteringen längs hela transportkedjan mycket effektiv. Visserligen kommer vi att betala samma ersättning för PET-returflaskor, men skilnaden är den, att PETflaskorna inte kan diskas utan måste smältas ner och återanvändas — så det blir faktiskt dyrare med den processen.

Alko förskar emellertid vidare i olika förpackningsalternativ för att få fram lösningar som skall visa sig tilltalande för förbrukarna och ekonomiska i produktion och distribution.

Ragnhild Artimo 9

Utgiven i Forum nr 1986-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."