Utgiven i Forum nr 2011-07-08

Brist på inhemska vd:ar

av Patrik Lindfors Forum 2011-07-08, sida 07, 25.08.2011

Taggar: Teman: VD:n

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2811

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Det är inget problem i sig att fler storbolag väljer en utländsk vd. Men det är ett problem om orsaken är att det inte finns tillräckligt br inhemska chefer att anställa.

Brist på inhemska vd:ar

De flesta finländska storbolag har fortfarande en finländare som vd. Til undantagen hör bland andra Nokias koncernchef Stephen Elop som kommer från Kanada och svensken Björn Rosengren som tar över som koncernchef på Wärtsilä efter Ole Johansson den 1 september 2011.

Det är inget problem i sig att fler storbolag väljer en utländsk vd. Men det är ett problem om orsaken är att det inte finns tillräckligt bra inhemska chefer att anställa, De finländska industrin har i så fall misslyckats med att utveckla nya ledare med kapacitet att axla ansvaret för våra storbolag.

Den kompetens som behövs för vissa vd-jobb hittas i dag inte i Finland. Det beror delvis på att det finns få stora bolag i landet, och att det sällan finns flera storbolag inom samma bransch. När en finländare väljs till vd för ett stort börsbolag har han eller hon sannolikt inte varit vd på ett storbolag inom samma bransch tidigare.

Erfarenhet från andra branscher är alltid nyttigt. Men för företaget är nackdelen att det tar åtminstone ett år innan den nya vd:n har lärt sig branschen och företaget. Det finns alltså en risk för att bolaget hamnar i en svacka under en lång period.

På den internationella rekryteringsmarknaden finns det tiotals kompetenta kandidater för de flesta toppjobb inom den finländska industrin. Om valet står mellan att välja en finländare utan branscherfarenhet eller en utlänning med en komplet meritförteckning kommer valet allt oftare att falla på den senare.

Om andelen finländska börs-vd:ar minskar leder det också till problem på följande nivå: det blir svårt att hitta finländare med tillräcklig erfarenhet att ta plats i storbolagens styrelser. Framför allt kommer det att bli svårt att hitta kvinnor till styrelserna, eftersom inget av våra börsbolag i dag har en kvinna som vd.

Vissa personer inom rekryteringsbranschen hävdar att det råder kris inom företagsledningen i Finland. I många bolag saknas det interna efterträdare till både vd och de övriga medlemmarna i direktionen. Det gör företaget sårbart eftersom direktörer ofta slutar med kort varsel och det är en tidskrävande process att rekrytera en ny person som dessutom behöver tid att lära sig hur företaget fungerar.

En lösning på chefsproblemet är att ge personaldirektören de befogenheter och resurser som behövs för bygga upp ett program för att fostra cheferna inom bolaget. HR-direktörens viktigaste funktion ska inte vara att skära i personalkostnader och sköta uppsägningsförhandlingar. Personaldirektören borde vara en av vd:ns viktigaste kollegeri de flesta bolag.

En styrka i det finländska näringslivet är förmågan att fatta snabba beslut och ändra kurs vid behov. Tidigare har det mest hand lat om omstruktureringar och nedskärningar. Nu gäller det att ta tag i ledarskapet och personalfrågorna. m

När Nokia och Ericsson gick sina egna väga » I det här numret har vi Norden som tema. På sidarna 14-15 publicerar vi en artikel om vad Köpenhamn gör för att anpassa sig till konsekvenserna av miljöförändringen. På sidorna 30-31 skriver Forums Nordenkorrespondent Henric Borgström om kampen mellan biogas och naturgas i Sverige.

» Nokia och Ericsson var hårda konkurrenter under go-talet, men deras samarbete ledde till stora framgångar för båda bolagen. Men bolagen gick skilda vägar. Läs mer på sidorna 32-36.

» Nu har vi drygt 2650 medlemmar i Forumgruppen på Linked In. Du hittar en länk till gruppen på www.forum-fet.f www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

OBS! Forum har nya telefonnummer

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik lindfors&forum.fi

Heidi Furu, redaktionsche 010 322 5254, heidifurugdforum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 20n

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Fine Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2011-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."