Utgiven i Forum nr 2008-06

Byråkrati bromsar stamcellsforskning

av Leif Bergström Forum 2008-06, sida 20, 16.06.2008

Taggar: Orter: USA Teman: biologi

| | FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2088

VARLDEN:

Syråkrati oromsar

US stamcellstorskning

LEIF BERGSTRÖM I KALIFORNIEN

På universitets laboratorier oc i små bioteknikföretag rapporterar forskare framsteg som kan leda till nya behandlingsformer som utnyttjar stamceller. Men amerikanska läkemedelsverket bromsade på senvåren starten av den första kliniska studien.

Det var kaliforniska bioteknikföretaget GERON som ansökt om tillstånd för att testa sitt medel för behandling av skador på ryggmärgen. Analytiker har gissat att beslutet från FOOD AND DRUG ADMINISTRATION inte innebär ett avslag, bara en fördröjning. Myndigheten anses helt enkelt inte ha erforderlig expertis för att under 30 dagar behandla Gerons 21 000 sidor långa ansökan och överväga säkerhets- och effektivitetskrav.

Ändå ses utvecklingen som typisk för det amerikanska klimatet: lovande forskarrön följs av byråkratiska bromsklossar. Men observatörer menar att bilden kan bli en helt annan om bara ett år. Då har nämligen GEORGE w BUSH flyttat från Vita huset. Dagens ledande presidentkandidater har uttalat sig för stöd åt stamcellsforskning.

Framsteg i forskningen. Delstaten Kalifornien, som står inför ett rekordstort budgetunderskott och drastiska nedskärningar i sociala utgifter, har anslagit 271 miljoner dollar för att dess universitet och forskningsinstitut ska kunna bygga tolv nya laboratorier för stamcellsforskning. Universiteten räknar med at “Vi försöker använda kroppens förmåga att läka sig själv. Om vi hjälper den att känna igen de dåliga cellerna, kan kroppen ta hand om resten ta in dubbelt så mycket i privata donationer för byggprojekten.

En anledning till att anläggningarna behövs är för att åtskilja den forskning som använder stamceller från foster. Minsta kontakt med så dan forskning diskvalificerar nämligen hela anläggningen från varje cent i federala anslag under president Bush.

Detta samtidigt som företaget NOVOCELL i San Diego rapporterat framgångar att med sådana stamcellers hjälp kontrollera diabetes i möss. Och vid UNIVERSITY OF CALIFORNIA i Davis har doktorandstuderande JOYCE MA ansökt om två patent för behandling av cancer med stamceller. Hon hoppas det ska leda till framtida behandling med mindre allvarliga bieffekter än strålbehandling och cellgifter.

”Vi försöker använda kroppens förmåga att läka sig själv. Om v hjälper den att känna igen de dåliga cellerna, kan kroppen ta hand om resten”, säger hon.

Flera av de stora läkemedelsföretagen har gått in i allianser med små bioteknikföretag.

Samtidigt har JAMES THOMPSON vid UNIVERSITY OF WISCONSIN grundat sitt eget företag, CELLULAR DYNAMICS INTERNATIONAL, som syftar till att använda stamceller för att testa hjärtmediciner. Det var Thompson som för tio år sedan startade hela debatten genom de första experimenten med stamceller från foster.

Hans ursprungliga forskning skedde med stöd från Geron, som han nu klippt banden med. Han anser att alla förhoppningar om att transplantera stamceller kan visa sig svåra att förverkliga och satsar i stället på att använda dem för testning av nya mediciner, något han tror ligger närmare i tiden. m

Fl : : 3

Utgiven i Forum nr 2008-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."