Cash Management på dator ännu ett strå vassare

av Erkki Olin Forum 1989-10, sida 17, 08.06.1989

Taggar: Teman: ekonomi

Text: Erkki Olin

CASH MANAGEMENT PÅ DATOR BLIR NU.

ETT STRÅ VASSARE

Det finns företag som kan vara sin egen och andra företags bank, men förmedlarrollen i samhällets penningexercis är en sak som måste skötas av bankerna. Systemutvecklingen är ett viktigt konkurrensmedel i den rollen.

ångbankförbindelse kallar FöreMrssvanken sin nya version a det mikrodatorbaserade och cash management-program banken nu haft i bruk sen år 1979. Kundantalet för närvarande är något över 10 000. Det nya programmet har utvecklats i samråd med ett 100-tal gamla stamkunder, och som namnet säger sköter det dygnet-runt-förbindelserna till företagets samtliga banker. Utländska betalningar skall senare bli möjliga att sköta via systemet.

Nya Telesyp, som systemet kallas, är redan installerat hos ett 20-tal företag. och kan köras i finska, svenska och engelska varianter.

En nyhet är också att personalen nu fritt kan sköta sina privata betalningar över tjänsten.

Kostnaden i styr

Kostnaden för datatrafiken mellan företagen och bankerna kan hållas nere genom en radikalt minskad pappershantering och användning av företagsnätet. varvid kunden själv får bestämma storleken av de poster som överförs i maskinläsbar form. Överföringen kan naturligtvis också ske post för post. Banken garanterar att informationen skyddas för obehörig insyn.

Månadshyran för ett medelstort företag är 500 mark, och då får kunden en extra bankrförbindelse. För varje ny bank som ansluts till systemet debiterar Telesyp 100 mark till i månaden.

Föreningsbankens system är det enda i Finland utvecklat av en bank som kan skö F RUN 10/198 ta förbindelserna över ett flertal banker, vilket betyder extra smidighet. Mångbankförbindelsen ger ju företaget nu bl a möjligheten att sköta löneutbetalningarna till andra banker. Och så kommer kontoutdragen från alla banker på realtidsbasis, vilket underlättar kassaarbetet och bokföringen.

Programmet håller naturligtvis också reda på fakturornas förfallotider. Utnyttjandet av kassarabatten 2 procent per 14 dagar utgör 45,9 procent på årsbasis.

FBF var först

Föreningsbanken var faktiskt först i Europa med sin kundterminal för tio år sedan. Nya Telesyp. som nu introducerats tioårsjubiléet till ära, är ett dynamiskt system, och kommande tillämpningar går att foga till det i den takt de utvecklats, uppger bankdirektör Kalevi Kontinen.

Genom Telesyp har kunden access till bankens övriga system. Bla de som har att göra med värdepappershandein och kredituppgifter är av speciellt intresse.

— Lyckligtvis bygger de flesta systemen i Europa på transaktionsprincipen för betalningar, vilket innebär överföringar av belopp från betalarens till mottagarens konto, säger Konttinen.

I USA är däremot checkkulturen så starkt rotad att den utgör ett svåröverstigligt hinder för systemutvecklingen inom cash management. Där sker inga överföringar mellan konton utan alltjämt insättningar på och uttag från checkkonton. Datorernas skrivare matar fram långa listor av checkar och kuvert att stoppa dem 17

Utgiven i Forum nr 1989-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."