Compass humanresources

av Bjarne Nyman Forum 1988-12, sida 26, 25.08.1988

Taggar: Personer: Kurt Taxell Teman: human resources

KURT TAXELL,

Text: Bjarne Nyman

COMPASS HUMAN RESOURCES “Varför tar företagen så lätt på att investera i människor?”

Inom företagen har ledningen lärt sig använda utomstående expertis för specialuppgifter, t ex advokater, reklambyråer och tekniska experter. Men när det gäller rekrytering av medarbetare verkar det som om steget till at anita utomstående specialister forfarande är väl långt för mång företagsledare.

  • Det är inte längre fråga om att leja drängar. Det gäller att hitta effektiva och flexibla personer med ledningsförmåga och vilda idéer, människor som är motiverade för sina uppgifter I företaget, säger Kurt Taxell, VD för Oy Compass

Human Resources Ab i Åb tagsledare Ibland svårt för att ta in ut omstående konsulter för specialuppdrag av typ rekrytering. I många fall uppfattas rekryteringen som ett område förbehållet chefen, som alltså själv skall kunna välja sina medarbetare.

— Det kan gå bra, det kan gå illa, men varför skall företagsledningen ta risker på detta område, där det är fråga om stora insatser. Människan är företagets viktigaste resurs och en resurs som dessutom kan utvecklas. Att välja fel blir dyrt för företaget, konstaterar Kurt Taxell.

Speciellt inom företag med omsättning under 50 miljoner mark tas det enligt Taxell alltför lätt på nyanställning av människor, Det är oftast chefen, företagaren eller den anställda verkställande direktören, som med vänstra handen och med ringa erfarenhet av rekrytering väljer sina medarbetare.

Er Kurt Taxell har finländska före — Samtidigt kan chefen satsa stora summor pengar och en massa tid på att göra en maskininvestering för, låt oss säga en miljon mark. Det springs på mässor, tittas på referenser, maskinmärken och egenskaper, banken kontaktas och facket informerar om det tilltänkta köpet. I många företag är en liten maskininvestering en stor process i jämförelse med att anställa en människa.

Människorna skapa framtide — Men vi skall komma ihåg att företagets utveckling inte är bunden till maskiner, byggnader eller kapital, utan till människorna. Det är människor som skapar framtiden och som fattar de viktiga besluten, poängterar Taxell och citerar Richard R Cupree vi 26

Procter & Gamble Company ”Om Du låter oss behålla våra pengar, våra byggnader och våra produkter, men tar vår personal kommer vi att gå under. Men om du tar våra pengar, byggnader och produkter och låter oss behålla människorna, kan vi bygga upp allt igen på tio år”

Detta att människan är den viktigaste resursen för företaget har blivit ledstjärnan för

Kurt Taxel rekryteringskonsultfirman Compass Human Resources. Både de människor som redan finns inom företaget och de som ännu inte har anställts.

— Vi kopplar samman extern rekrytering med utvecklingen av företagets egna personella resurser, säger Kurt Taxell. — För att lyckas få rätt person på rätt plats är det viktigt att i detalj känna till hur företaget fungerar — eller inte fungerar.

När kampen om duktiga människor är hård handlar det enligt Taxell i allt större utsträckning om att ta vara på de resurser som finns inom företaget i form av kunskaper och utvecklingsdugliga människor, Att gå över ån efter vatten är både dyrare och osäkrare, De mest framgångsrika företagen är de som kan behålla de mest utvecklingsbara människorna.

Utvecklingssamtal viktiga

En av hörnstenarna i Compass-företagens sätt att arbeta går under namnet utvecklingssamtal — en process för att följa upp rekryteringen och företagsorganisationen.

Syftet med utvecklingssamtalen är att kartlägga ambitioner, idéer, vilka visioner personer i nyckelställning har, vilka möjligheter det finns att sporra organisationen till ännu bättre insatser, osv.

CompassTHöretagen har gjort utvecklingssamtalen till skräddarsydda processer, som är tänkta att genomföras ungefär en gång per år.

— Utvecklingsdiskussionerna är en rullande process och samtidigt ett instrument för intern rekrytering. Via dessa samtal kan vi klarlägga organisationens totala kondition och få fram svagheterna. Ofta går det att effektivera orgnisationen med enkla medel. En person på fel pall är ineffektiv, men kan bli otroligt effektiv om han eller hon får den position som passar den egna läggningen och de egna ambitionerna. Det är svagheterna inom organisationen som skall åtgärdas, konstaterar Kurt Taxell.

Compass-företagen är inga anhängare av idén att företagen skall koncentrera sig på sina starka sidor, vilket ofta blir resultatet av den s k think poshtively-filosofin. Stärkt självförtroende på de områden som man redan behärskar är till ingen nytta om organisationen faller på svagheterna.

Förebyggande organisationsunderhåll — En orienterare som är bra på kartläsning har ingen chans om löpningen inte fungerar eller om han inte förstår sig på kompassen. Han blir inte bättre av att ytterligare träna kartläsningen. Träningen måste sättas in på löpningen och kompassen, säger Taxell.

Utvecklingssamtalen skall gå till botte fortsättning på sid 5 12/1988 FORUM

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."