Utgiven i Forum nr 2020-06

Corona sätter fart på innovationer i väntan på vaccin

av Johan Svenlin Forum 2020-06, sida 13, 28.07.2020

0LS3800v

VETENSKAP

Corona sätter fart på innovationer i väntan på vaccin

Handdesifieringsmedel och ansiktsmasker har bidragi illatt minska spridninge av coronaviruset, men de ä ångt ifrån tillräckliga. En del uppfinningar har väntat på att hitta användningsområden och nu an de få sina genombrott.

JOHAN SVENLIN TEXT

X Att nöden är uppfinningarnas moder bekräftas än en gång när pandemin sköljer över världen i våg efter våg. Horizon Magazine listade nyligen ett halvdussin innovationer som fått en puff framåt för att motverka de negativa effekterna av covid-19.

Bland de mest intressanta är dekalerna med en antimikrobiell ytbeläggning som kan klistras på strategiska platser. Ytor i offentliga rum är som bekant en stor källa till smittspridning. Hissknappar, pekskärmar, dörrhandtag och shoppingkorgar borde rengöras efter varje användning för att hindra eventu ell smittspridning. Nu har alltså uppstartsföretaget Smart Separations, med huvudkontor i England, utvecklat en lösning som är både funktionell, enkel att installera och håller sig inom en rimlig kostnad. Ytbeläggningen har ett syntetiskt mikroprotein som punkterar det yttre lipidhöljet på viruset.

”Den här teknologin gör att mikroorganismen sprängs, ungefär som när en ballong landar på en kaktus. Vi har tidigare testat det med framgång på bland annat E.coli-bakterier och HIN1N-virus. Nyligen testade vi det även på coronaviruset och även det viruset förstördes i våra preliminära test”, säger Hugo Macedo, forskare, entreprenör och vd på Smart Separations, som han grundade 2013.

Dödsstrålar från yttre rymden. För att hindra smittspridning genom inandning har Macedos bolag även utvecklat teknologi för luftrening. Med hjälp av keramiska membran fångas skadliga mikrober från droppsmitta, såsom coronaviruset (SARS-CoV-2), in i luft reningssystemet och därmed minskar risken för smittspridning. Enligt Smart Separation är produkterna redo för marknaden inom kort.

Atmosfären skyddar oss från en mängd olika strålar, däribland från UV-C-strålning. Mikrober är normalt inte heller utsatta för UV-C och därför biter den formen av ultravioletta strålar bra på jordens olika virus. Danska Blue Ocean Robotic har utvecklat utrustning för att eliminera sjukhusbakterier med UV-C-strålning och nu testas tekniken även för att komma åt coronaviruset.

”När UV-C-strålning träffar en mikroorganism tränger sig strålningen genom cellmembranen och förstör alla de större molekylerna inne i cellkärnan. Det innebär att cellfunktionerna upphör och cellen dör”, förklarar Claus Risager, vd på Blue Ocean Robotics.

För att komma åt mikrober som satt sig på undanskymda platser i sjukhussalar och sjukhuskorridorer har bolaget utvecklat en självkörande robot som systematiskt täcker alla ytor och förintar smitthärdar.

”Coronaviruset är ganska stort och tungt, vilket gör det sårbart. Det är ett av de virus som vi har lättast att förstöra”, säger Risager.

Smittsäkra transporter. Ett annat nordiskt bidrag till coronabekämpningen kommer från Norge. Där har bolaget Epiguard utvecklat en transportkapsel för patienter med smittsamma sjukdomar. Epishuttle utvecklades ursprungligen för ebolaepidemin 2014, men har nu modifierats för att kunna användas för att exempelvis transportera coronasmittade patienter från områden där vårdapparaten är hårt belastad till andra sjukhus där de kan vårdas.

”Det är uppenbart att säkra transporter har varit väldigt viktig för vården under pandemin. I epicenter, där många patienter samtidigt behövt intensivvård, har sjukhusen blivit överbelastade. Med en tillräcklig transportkapacitet är det möjligt att förflytta patienter till områden med mindre tryck och med lediga intensivvårdplatser”, säger Ellen Cathrine Andersen, vd på Epiguard.

Epishuttle är redan i daglig användning i Norge, Danmark och Tyskland för att transportera svårt sjuka patienter utan att riskera vårdpersonalens hälsa.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR & 2020

Utgiven i Forum nr 2020-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."