Utgiven i Forum nr 1972-19

Daglig affärstidning planeras i Norden

Forum 1972-19, sida 12, 29.11.1972

Taggar: Teman: tidningar

Daglig affärstidning planeras i Norde e En svensk daglig affärstidning — ett slags Wall Street Journal i svensk tappning — kommer att lanseras inom en nära framtid, våren eller hösten 1973 säger ryktena.

e Veckans Affärer har länge gått havande med den, och åtminstone en del av faderskapet torde villigt erkännas av vår landsman Erik Westerberg, VD vid Specialtidningsförlaget — ett dotterföretag till Åhlén & Åkerlunds Förlag.

9 Marknadsambitionerna är på sätt och vis allnordiska. En dansk partner är redan klar. Och kontakterna med eventuella finländska intressenter är livliga.

e Erik Westerberg intervjuas här av. Holger Ström.

— När kommer Dagens Affärer — Det måste hända inom två år. Men därmed har jag inte sagt att det behöver dröja så länge. Projektet är stort och har hög prioritet i vårt produktinventarium, som omfattar ett tjugofemtal idéer. De skall antingen förverkligas eller förkastas inom de närmaste fem åren. Dagens Affärer — som kanske kommer att heta något helt annat — tar så mycket planeringsresurser i anspråk att vi måste komma till ett beslut för att sedan kunna gå vidare.

— Du spelar alltså med öppna kort — åtminstone delvis?

W: — Egentligen är jag mest förvånad över att projektet Dagens Affärer fortfarande betraktas som en nyhet, närhelst det berörs. Faktiskt sade jag redan 1967 i klartext att Veckans Affärer bara är en förelöpare till Dagens Affärer. Vad vi i själva verket är ute efter är en skandinavisk eller nordisk kedja av samarbetande dagstidningar. Den kan bli ett slags gemensamt annonsorgan för europeiska och utomeuropeiska företag som vill nå hela Norden på en gång. Tidningarna kan naturligtvis vara helt självständiga, det är inte alls nödvändigt att vi äger dem, men redaktionellt samarbete, tex i fråga om utlandskorrespondenter kan vara mycket givande.

— Är någon partner redan klar — Ja, i Danmark. Och det är erfarenheterna där som stämt oss optimistiska. Redan 1969 fick vi erbjudande om att gå in i den dagliga ”Bersen”, som då förde en tynande tillvaro. Upplaga 6 000, förluster 1/4—1/2 miljon om året, stigande. Vi gick in 1970 med 49 procent av aktierna — olika danska intressenter håller 40 /9v’ och ledningen 11/0. Första året en förlust på 2 Mdkr, men redan följande år vände det, från en beräknad förlust på 900 000 till en vinst på 600 000. Nu är upplagan 15 000 och annonsintäkterna 6 miljoner danska kronor.

1 — Näst I turen?

Rimligen Sverige. Kalkyler och upplagéprognoser håller jag än så länge för mig själv. — Och Finland — Där har vi ännu inte kommit lika långt. Kontakterna är livliga och jag har manglats en hel del i det sammanhanget. Men det tål jag.

9 Exemplet Wall Street Journal

Westerberg berättar något om bakgrunden och övervägandena med Wall Street Journal som exempel. Den var före kriget ett liter blad på 20000 i upplaga. I dag är den den enda dagliga tidningen i USA med riksspridning och en upplaga på 1,3 miljoner. Den har haft förunderligt lätt att vinna terräng också på sådana orter där lokalpressen framgångsrikt stått emot varje inträngningsförsök från New Yorkpressen. N Y Times tex fick ordentligt på huden när den gjorde ett försök att erövra Los Angeles. Men Wall Street Journal har accepterats som ett slags specialtidning som inte hotar ortstidningarnas ställning.

Förklaringen till en sådan tidnings framgång är dels det allt större intresse ekonomiska frågor kan påräkna i ett industrialiserat samhälle, dels den tillsats av allmänt orienterade material som Wall Street Journal innehåller. Den är tillräcklig för att ge en allmän överblick över vad som verkligen tilldrar sig på områden av betydelse. Tiden för tidningsläsning kan klart förkortats. Och samhälle och ekonomi har alltmer gemensamt.

e Dålig tidning dör

Där är en av de grundregler Westerberg menar att en tidningsutgivare skall följa: han måste låta sin tidning förändras i takt med samhället. Överdriven respekt för allehanda traditioner är enbart av ondo. Att bygga tryggheten enbart på en

Forum 19/1972

Utgiven i Forum nr 1972-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."