Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Dags för en hälsokontroll

av Nicholas Anderson Forum 2007-07-08, sida 12, 30.08.2007

Taggar: Teman: hälsa

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Dags för en hälsokontroll

Sommarens vilda finansmarknad fick mig att tänka på hälsovården. Det är skrämmande att se hur mycket pengar ett fåtal förtjänar, jämfört med vad som betalas till sjukskötare och andra anställda inom hälsovården.

Själv vill jag ha tillgång till sakkunniga läkare och hälsovårdare om jag blir sjuk och, om allting går som planerat, blir gammal.

Hälsovården, precis som utbildningen, måste skötas effektivt men mänskligt. Den finländska hälsovården är mycket bättre än den brittiska, som min pappa är tvungen att anlita, Du skulle inte tro dina öron om du hörde de historier som min syster i England berättar för mig om slarviga läkare och inkompetenta hälsovårdare. Min pappa betalade skatt tills han gick i pension vid 67 års ålder. Han är nu 86 år och får en liten pension, men måste städa och laga sin mat själv.

Det brittiska hälsovårdssystemet National Health Service (NHS) är inte konstruerat för att erbjuda omsorg så som vi uppfattar det. Du måste betala extra för allting, om tjänsterna ens går att få. Min pappaär lyckligt lottad eftersom min syster tar striderna för hans del. Den grundläggande hälsovården, precis som utbildningen, är mycket bättre i Finland än i Storbritannien. Tro inte på dem som skrävlar om att NHS är bäst i världen.

Däremot är vården för de äldre inte så bra som den borde vara i Finland. Detsamma gäller för dem som behöver behandling på sjukhus. Hälsovårdarna klagar på dåliga löner, långa arbetsdagar, osäkerhet på jobbet och bristfälligt ledarskap - framför allt när det gäller tidsanvändningen.

När man adderar vårdarnas låga lönenivå med den kraftiga stegringen i bostadspriser, de fortsättningsvis stigande energikostnaderna och matpriserna är det inte svårt att inse att vi har drabbats av en inflationssjuka.

Lånekostnaderna för yngre bostadsköpare i Helsing med 6 procent för äldre människor per år under de senaste tre åren, Våra vänner på centralbanken kan tala hur mycket de vill om sin inflationsnivå på 2 procent. Siffran kan hålla streck för deras inflationsindex, men verkligheten är en annan för lågt betalda arbetare som bor, i likhet med de flesta av oss, i städerna.

Jag tänker inte föreslå att alla sjukskötare borde få en löneförhöjning. Det skulle bara höja skatterna utan att förbättra vården. Det måste finnas morötter som motiverar att skapa effektivare arbetsprocesser. Anställningarna måste baseras på långvariga avtal med en skälig lön. I Finland har medborgarna rätt att erhålla vård inom sex månader,

Hälsovården blir inte bättre av att fortsättningsvis skjuta till mer pengar. Patienterna borde få tillgång till värdesedlar som ger möjlighet och rätt att anlita den offentliga hälsovården på det sätt som passar var och en bäst. Detta är ett system som har visat sig fungera. Skolor som är effektiva drar redan nu nytta av ett begränsat system med värdesedlar. Det skulle skapa en hälsosam konkurrens om patienterna och locka kunnig personal och främja bra vårdmetoder. Enheter som är ineffektiva skulle tvingas skärpa sig.

Den finanskris som har drabbat den globala marknaden har sina rötter i två problem. Det första är att tusentals människor har fått bostadslån som de aldrig kommer att kunna betala om inte bostadspriserna fortsätter att stiga, Det andra är att alla stora banker aktivt har tagit del i den här marknaden. De har inte heller gjort någon hemlighet av vad de håller på med. Varje kommentator och myndighet som bevakar finansmarknaden kan följa med vad som pågår. Allting handlade om ”innovativ finansiell ingenjörskonst; ända tills bygget rasade ihop.

Allting går inte att skylla på centralbankerna och marknadsövervakarna, även om det verkar som om de sovit vid rodret.

Precis som finanssektorn är hälsovården för viktig för att tillåtas at fors står nu för ungefär 60 pro- : Cd driva omkring utan styrning. Alla som cent av de månatliga utgifterna, Det inte svårt att har rätt att rösta borde aktivera sig jämfört med 45 procent någ- inse att vi har och kräva att hälsovården får den ti ra år tidigare. Utgifterna för mat dr. abb ats av e har gått upp med cirka 4 pro cent för yngre människor och inflationssjuka.

och uppmärksamhet från våra politiska beslutsfattare som den förtjänar. Detsamma gäller för bankerna. m

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."