Utgiven i Forum nr 2008-01

Dåliga nyheternas nyhetsbyrå

av Tom Kankkonen Forum 2008-01, sida 44, 31.01.2008

Taggar: Teman: politik

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2008 Tom Kankkonen är journalist på Yle. För tillfället är han bosatt i Turkiet och tjänstledig för att skriva en bok om islam i Europa.

Dåliga nyheternas nyhetsbyrå

Vi journalister anklagas vanligen för att bara komma med dåliga nyheter. Jag tänker bekräfta att våra belackare har rätt med att koncentrera mig på dåliga nyheter. Det handlar om små dåliga nyheter från EU-kandidatlandet Turkiet där jag har vistats under vintern.

Var ska vi börja? Kanske med den lilla enspaltaren om barnkören i det turkiska kurdområdets största stad Diyarbakir. Barnen i åldern 12 till 16 år förverkligade i fjol en dröm. De åkte till en visfest i USA och uppträdde med att bland annat sjunga “Ey Raqib” som är en slags kurdisk nationalhymn från 1940-talet. Åklagaren har inlett en förundersökning eftersom barnen misstänks ha understött terrorism.

Nästa nyhet handlar också om staden Diyarbakir, närmare bestämt om Abdullah Demirba, borgmästare i stadsdelen Sur. Eller tidigare borgmästare, det turkiska inrikesministeriet har avskedat honom. Hans brott? Att erbjuda invånarna tjänster, förutom på turkiska också på arabiska och kurdiska, Det låter inte helt orimligt, eftersom omkring 70 procent av invånarna i hans stadsdel talar kurdiska. Men i offentlig förvaltning får inga andra språk än turkiska användas.

Modersmål och språk är känsliga saker. I den rättegång som pågår för att upplösa det pro-kurdiska partiet DTP spelar också språket en liten roll. DTP anklagas för att vara kurdgerillans förlängda arm. I åklagarens bevismaterial ingå svarsmakten, general Yasar Bäyiäkanit att ”det finns terrorister i parlamentet”.

Generalernas långa arm har också tagit grepp om en annan rättegång. En civil domstol dömde år 2006 några soldater till långa fängelsestraff för att de uppenbarligen hade ingått i en dödspatrull. Målet överfördes senare till en militär domstol som försatte soldaterna på fri fot. General Biyäkanit hade tidigare meddelat att han känner en av de åtalade och det rör sig om en ‘god pojke! Formellt fort sätter rättegången.

Roten till mycket av det onda finns i Turkiets grundlag som skrevs ihop under soldaternas överinseende efter en militärkupp år 1980. Lagen bygger på turkisk nationalism och ett sekulärt system utvecklat av en annan soldat - det moderna Turkiets fader Kemal Atatärk.

Turkiet är nog en av de sista staterna i Europa som har en officiell ideologi, kemalismen. I den kemalistiska sekularismen är staten inte neutral utan tvärtom kontrollerar religionsutövningen. De religiösa krafternas frammarsch har utmanat det systemet, men den kemalistiska nationalismen mår bra. I Turkiet har staten ett språk och enligt grundlagen är statens språk turkiska. Kurdiskan har ingen plats i skolväsendet och turkiskan är till och med det enda tillåtna språket i partipolitisk verksamhet.

Partilagen innehåller också en lång förteckning över förbjudna aktiviteter och målsättningar. Kur dernas existens förnekas inte längre, men efter några viktiga symboliska eftergifter under åren 2003 och 200 också partiprogrammets krav Turkiet är nog en har det varit stopp. De politiker som på kurdisk skola, tv och radio. av de sista staterna ”” reformera systemet sprattlar ganEn verklig pärla i materialet . ska hjälplösa fångade mellan grundgäller en vattenbassäng ista- = I Europa som har lagen och systemets yttersta väktare den Diyarbakir. Bassängen i en en offi cl ell — generalerna som är garanter för at park liknar från luften en karta över “Kurdistan” och är allts ideologi inget ändras i grunden. Det finns ändå hoppi allt elän “ret är det stratsoart — Kemalismen, plats, så jag måstejag fatta mig kort att försöka påverka en rätte- Staten är inte Det pågår trots allt en kritisk debatt omommanärden turkiske — NeUtralutan jag hittat ide turkiska dagstidningarförsvarsmaktens kommendör. ko ntro lerar na, Det är inga hemligheter. TidningEfter att processen mot DTP 107 = arna finns där på disken hos den vänhade inletts meddelade kom- religions liga handelsmannen här i vår vinter mendören för den turkiska för- utövningen.

hamn i Bodrum. a

Utgiven i Forum nr 2008-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."