Utgiven i Forum nr 2009-04

Dansk maktfaktor

av Henric Borgström Forum 2009-04, sida 24-25, 30.04.2009

Taggar: Bolag: SAS Personer: Fritz Schur Orter: Danmark Teman: företagande

Dansk maktfaktor

EH Norden, SAS nya ordförande FRITZ SCHUR beskriver sig som en nordist som helst skulle slå samman SAS och Blue 1 med Finnair. Fritz som är Finlands generalkonsul i Danmark är en framgångsrik företagare med nära kontakter inom både näringsliv och politik.

HENRIC BORGSTRÖM IH KÖPENHAMN

X ”SAS med BLUE 1 borde slås samman med FINNARR till ett stort nordiskt flygbolag. Men jag tror att det är politiskt omöjligt”

Det säger den nya SAS -ordföranden Fritz SCHUR, som anser sig ha blivit mer nordist än skandinav under sina tio år som Finlands generalkonsuli Danmark.

Schur är en framgångsrik familjeföretagare ifemte generationenien firma som grundades 1846 i Horsens mitt på Jylland. Företaget, med verksamhet inom olika branscher, har i dag sitt huvudkontor inte långt från det kungliga slottet Amalienborg i Köpenhamn. En flytt av kontoret planeras nu till det nyinköpta mindre slottet Lilla Amalienborg i närheten.

Det är ingen överdrift att påstå att 57årige Fritz Schur är Danmarks mäktigaste företagsledare om 95-årige skeppsredaren

MAERSK MCKINNEY räknas bort. Schur är nämligen också ordförande för den statliga danskaolje- och gasjätten DONG samt för POST DANMARK som kommande årsskifte går samman med svenska POSTEN.

”Jag ägnar 80 procent av min tid åt olika externa styrelseuppdrag. Till de roligaste hör ordförandeskapet i dansk-finska föreningen. På en tidigare kongress i regeringspartiet Venstre med 1 200 personer nämnde högtidstalaren statsminister ANDERS FOGH RASMUSSEN Finland 14 gånger”, säger Fritz Schur.

”Jag nätverkar en hel del för Finlands räkning, jag följer medlandets nya ambassadörer när de ska introduceras i olika sammanhang, jag möter många av de finländska ministrarnaoch företagsledarna när de kommer på besök till Köpenhamn?”

Fritz Schur säger att han trivs som fisken i vattnet i gränslandet mellan näringsliv och politik. Han är nära vän till den avgående danska statsministern och blivande Nato-chefen Fogh Rasmussen och den tillträdande statsministern LARS LOKKE RASMUSSEN samt många andra politiker och flertalet av de mest kända företagsledarna, också till den kungliga familjen.

Schur tillbakavisar helt att han skulle ha fått de statliga toppjobben på grund av sin vänskap med statsministern. Han är medlem i en liberal förening som är ett debattforum för toppledare i danskt näringsliv och ledningen för statsministerns parti Venstre, som trots namnet är det ledande borgerliga partiet.

”Jag har fått uppdragen i Dong och Post

O10370d/SOLOHdAW

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 208 ”Jag har mer överblick och ett gott minne och kan behandla minst 50 helt olik frågor under en dag.”

Danmark av socialdemokratiska regeringar. Jaghartidigare också varit medlemien socialdemokratisk ekonomförening.”

Fritz Schur är övertygad om att han fått uppdragen tack vare sin förmåga att snabbt se var problemen finns och lika snabbt åtgärda dem. Han startade i tonåren helt vid sidan av familjeföretagen en egen firma som bland annat importerade papper från Tyskland. Efter Handelshögskolan fick Schur vid 27 års ålder överta familjeföretaget.

”Eftersom vi inte skakades av den allvarliga ekonomiska krisen 1989-90 fick jag frågan från en bank om jag ville leda en rekonstruktion av ett annat företag som drabbats av krisen. Jag lyckades med det och under de följande halvdussinet åren rekonstruerade jag cirka 200 företag ”Ett av dessa var det statliga Klasselotteriet som var helt omodernt och som jag snabbt lyckades modernisera till ett fantastiskt fint företag, där jag fortfarande har lite av mitt hjärta”, säger Schur.

”Det är inte så många danska företagare som förstår sig på den politiska beslutsprocessen. Men jag är väl bekant med den och det har väl bidragit till att jag fått så många tunga uppdrag i statliga bolag? Överblick, Fritz Schur är dock ganska hemlighetsfull om sina egna verksamheter. Enligt danska regler behöver inte privata företag vara särskilt öppna om sina siffror. Därför får vi inte veta omsättning och vinst. Hans teknikföretag med till exempel hydraulik för vindkraftverk har cirka 400 anställda och gissningar förekommer att hela gruppen har långt över 1 000 anställda i olika branscher.

”Jag kallar mig generalist i motsats till min far som var specialist och kunde alla detaljer ifamiljeföretagen. Jag har mer överblick och ett gott minne och kan behandla minst 50 helt olika frågor under en dag?

Om de tyngsta uppdragen säger han så här: » SAS: ”Ge mig två år så ska vi ha fått ordning på bolaget. Det är svårt med 39 olika fackliga organisationer. Men det har blivit en ny anda, vi har inte haft en strejk på ett och ett halvt år mot tidigare strejker varannan månad. Jag känner inte längre igen talet om sur kabinpersonal, smilet har kommit tillbaka” » Posten: ”Förr lyckades inte danska och svenska posten komma överens om ett ge mensamt frimärke, nu tog det ett år att komma fram till ett samgående. Det är mest inom back office vi kan göra de stora inbesparingarna, speciellt inom IT där vi kan spara cirka 50 miljoner euro årligen. Nedläggningen av postkontor fortsätter, det är ingen som frågar efter dem när de väl har stängt. Nu finns vi ju i stället inne i olika butiker med längre öppethållande, även på söndagar » Dong: har efter en del utförsäljningar i Danmark, bland annat av kraftvärmeverk till svenska VATTENFALL, köpt in sig med 10 procent i det gigantiska norska gasfältet Ormen Lange samt fyndigheter väster om Shetlandsöarna, vidare i kraftverk i England. För att gardera sig mot den minskade gasutvinningen efter år 2011 i danska delen av Nordsjön har Dong tecknat avtal om att köpa 10 procent av Danmarks behov från den kommande rysk-tyska gasledningen genom Östersjön. Dessutom sker en kraftig utbyggnad av bolagets vindkraft.

Nordiskt sinnelag. Med alla dessa affärer får Fritz Schur rikliga tillfällen att odla vad ha kallar sitt nordiska sinnelag. Han ser till exempel NORDEA som ett föredöme med omfattande verksamhet i de fyra stora nordiska länderna.

Fritz Schur säger att danskar och finländare har en likartad affärsmentalitet, snabbatill beslut och mer auktoritärt styre i företagen. För svenskarna går det mer långsamt eftersom de först vill försöka nå konsensus. Men skillnaden är också stor mellan danskar och finländare ”Vi är lite som Nordens sydeuropéer, talar livligt och fort medan finländarna är mer tystlåtna”

Privat förbereder han nu vad som ska ske efter hans tid. Eftersom han är barnlös doneras hans slott Christiansholmutanför Köpenhamn, där han nu bor, till en stiftelse som ska kunna ta emot nordiska kulturpersoner, författare, gästprofessorer, operasångare, med flera för arbete under en längre tid. De får då disponera en mindre våningi slottet och delta i gemensamma aktiviteter i salongerna.

”Jag brinner ju för Norden”, säger Fritz Schur.

INDY) SYS

Utgiven i Forum nr 2009-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."