Utgiven i Forum nr 2018-01

Danskt gods storsatsar på medicinsk cannabis

av Jonatan Jacobson Forum 2018-01, sida 18-19, 01.02.2018

Snart blir det möjligt att odla cannabis för medicinskt bruk i Danmark. Möllerups gods satsar närmare 90 miljoner kronor på en ny produktionsanläggning.

En sötaktig, kryddig doft sprider sig från fälten som omger Möllerups gods, nordöst om danska Århus. Sedan 2007 bedrivs här nämligen en omfattande odling av industrihampa, fibrerna blir byggmaterial och fröna används i en mängd olika livsmedel och hudvårdsprodukter. Nu vill godsägarna Anne Sophie och Stig Gamborg slå sig in på en ny marknad – odling och produktion av medicinsk cannabis. För att lyckas ska godset samarbeta med den världsledande producenten Canopy Growth från Kanada och bilda det gemensamma bolaget Spectrum Denmark. I ett första skede kommer närmare 90 miljoner svenska kronor (9 miljoner euro) investeras i en produktionsanläggning som ska sysselsätta mellan 50 och 75 personer.

”Initialt kommer vi att bygga en fabrik med en tillhörande växthusodling på en hektar. Målsättningen är sedan att skala upp odlingen till fem hektar inom några år”, säger Stig Gamborg.

Nu väntar paret Gamborg bara på att regel­verket för dansk cannabisodling ska bli klart. Säkerhetskrav ska specificeras och länder som producerar medicinsk cannabis måste också inrätta ett särskilt FN-kontor.

”Det kommer att ta cirka åtta månader från byggstart till att de första produkterna är färdiga”, säger Gamborg. 

[caption id=“attachment_9727” align=“aligncenter” width=“440”] Byggmaterial. I Sverige tillåts odling av industrihampa sedan 2003.[/caption]

Klinisk miljö. Fabriken ska producera oljor och torkade växtdelar avsedda för te och rökning. Men huvudprodukten blir gelkapslar med olika mängd av cannabinoiderna THC och CBD.

”Att odla industrihampa i fält är relativt enkelt, men nu krävs en standardiserad odling med en jämn och hög halt THC. Odlingsmiljön måste också vara närmast klinisk eftersom det skulle kosta flera miljoner om plantorna dog”, säger Gamborg.

För att växterna ska få ett jämnt innehåll av cannabinoider kommer moderplantor med rätt egenskaper importeras från Canopy Growth och reproduceras genom sticklingar. För att ha produkter att sälja i Danmark redan vid årsskiftet importerades även cannabis­medicin från det kanadensiska företaget. Enligt Stig Gamborg finns det mellan 30 000 och 50 000 danskar som går på tunga smärtmediciner i dag. Det är fortfarande oklart hur mycket Spectrum Denmarks mediciner kommer att kosta i handeln men den ekonomiska kalkylen är mycket positiv.

Jonatan Jacobson text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."