Därför är danskarna arga

av Sigyn Alenius Forum 1974-12, sida 21-22, 21.08.1974

Taggar: Personer: Poul Hartling

Hur mäter n värdet på en bank? nl

S sul SE N nm

Storleken är ett vanligt mått, men den säger dock inte allt. Att vara mindre har sina fördelar. Detta gäller även i bankvärlden. I Finland finns det tre riksomfattande affärsbanker.

Helsingfors Aktiebank är den tredje i storleksordning. Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda Er allt det som krävs av en god bankförbindelse: individuell uppmärksamhet - snabb expediering av Era uppdrag — smidigt samarbete —- effektivitet och sakkunig rådgivning i komplicerade ärenden. Vår erfarna personal står till tjänst på huvudkontoret i Helsingfors och på våra filialer runt om i landet — och Ni blir betjänad på Ert eget språk.

Vårt namn är ju förbundet med begreppet ”SERVICEBANKEN”.

Allt flere skandinaviska företag har etablerat sig på den finska marknaden. Vi känner förhållandena och assisterar gärna vid nyetableringar eller skaffar Er en pålitlig affärskontakt.

Dessa är väl de mått med vilka man skall mäta en bank. Vad anser Ni?

Helsingfors Äktiebank servicebanken

Forum 12/74

LM-MceCi

IcCan 23

Säljaren mmm försäkrar

S Ex works A (ex factory, ex mill, ex warehouse pk AJIF.O.R./F.O.T. tree on ravtree on truck) | | | SN sh RR AR ff GER (free ”alongside A mö ip) A = SIF | F.O.B. f (free on board) SS | C.&F. 4 (cost and freight) å ys insurance, Aj freight) S å SJ Freight or Carriage paid to (Inland transport only) IQ =] Ex ship 4 IT Ex quay | Ö paid 4

Delivered at frontier

Fr GA

JT duty paid

Köparen mmm försäkra =

EE

=

E

E

fr

ot FR GA

Utgiven i Forum nr 1974-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."