Utgiven i Forum nr 1985-12

Dataprogram en gros

av Håkan Nylund Forum 1985-12, sida 29, 28.08.1985

Taggar: Teman: data

dataåterförsäljarna en möjlighet at koncentrerat — anskaffa utvärderad programvara och en del tillbehör från samma leverantör. Från en klassisk garagestart 1980 har bolaget vuxit till branschens största med en omsättning på ca 900 Mmk, drygt 10 000 återförsäljare och inemot 5 000 produktnamn i sin katalog. Urvalet sträcker sig från program för näringslivet till datorspel och läroprogram, och representerar topproducenter som Lotus. Micropro, Ashton-Tate m fl.

Softsel har under de två senaste åren etablerat sig i England och Mellaneuropa, och har nu genom samarbetet med Nordic Software gått in i Norden. Svenska Nordic Software Ab, som i fjol omsatte ca 25 milj SEK, har dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Programatic-gruppen är inne som minoritetsägare i både det svenska moderbolaget och det finländska dotterföretaget

S oftsels verksamhetsidé är att erbjud 1 300 produktnamn i kataloge — Vi håller som bäst på med att bygga upp ett återförsäljarnät, och den första finska Softsel-katalogen med ca 1 300 produktnamn går ut i dagarna, säger Nordic Software Oy:s VD Christer Leidenius. — Största delen av produkterna är program, men vi kommer också att sälja ett mindre urval av kringutrustning för mikror som skrivare och plotters.

P gr a Softsels breda sortiment riktar sig Nordic Software inte in sig på något speciellt återförsäljarsegment, utan räknar med att kunna erbjuda något för alla.

— Främst räknar vi dock med återförsäljare av IBM, Apple och Commodore, säger marknadschef Christer Eklund.

För att locka återförsäljare erbjuder man förutom ett brett och noga utvärderat sorti FÖRUN 12/1985

Dataprogram en gros

Programvarumarknaden för persondatorer fortsätter att locka nya företagare. En av nykomlingarna är svenska Nordic Software, som i februari etablerade sig i Finland. Nu slår unga bolaget på trumman för sitt avtal om distribution på den nordiska marknaden med det amerikanska grossistbolaget Softsel.

ment av — vilket är skäl att notera — engelskspråkiga topprogram också goda förtjänstmöjligheter och flexibilitet.

— Tack vare sina stora volymer kan Softsel ge återförsäljarna mycket konkurrenskraftiga priser och därmed förtjänstmöjligheter, påpekar VD Leidenius.

Också nationaliserade program

Kakan sockras dessutom av tre månaders specialerbjudanden med kraftigare rabatter också på välsäljande program. Softsel lockar också med fria, försäkrade och snabba leveranser från sina lager, det närmaste i England, ingen minimigräns för order, flexibel returrätt och möjligheter för återförsäljarna att prova program. Nordic Software utlovar dessutom säljstöd i form av material,het linje för rådgivning, och stöd för dealerannonsering.

Eftersom de flesta ledande programvaruhusen har egna distributörer med ensamrätt på ”nationaliserade” dvs översatt program i de nordiska länderna, kompletterar Nordic Software det engelska Softselsortimentet med andra nationaliserade program. Bolaget har kommit ut med en finskspråkig version av Open Access, som är ett integrerat paket med databashantering, kalkylering, tredimensionell grafik, kommunikation, ordbehandling och tidsplanering. Vidare skall man komma ut med nationella versioner av ordbehandlingsprogrammet Multimate och ekonomisystemet ModStar.

— Med stöd av moderbolaget i Sverige tänker vi också erbjuda motsvarande program på svenska för finlandssvenskarnas behov, påpekar Christer Leidenius.

Nordic Software Oy har budgeterat en omsättning på ca 4 Mmk för detta år. TillförIitliga uppgifter om hur stor marknaden för mikrodatorprogram är i Finland finns inte att tillgå, en bedömning som ganska ofta framställts är ca 30 Mmk. Men eftersom trenden är att mjukvarans betydelse ökar snabbare än hårdvarans väntar alla en mycket snabb expansion.

Håkan Nylund 9

Nordic Software’s avtal undertecknades på Softsel’s kontor i London — på bilden från vänster Ole Thingsted, Danmark, Christer Leidenius, Finland, Robert Leff — Softsel’s grundare och styrelseordförande — Jan Aldergren, Sverige och Erik Barstad, Norge.

29

Utgiven i Forum nr 1985-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."