Utgiven i Forum nr 1986-09

Datatermiter säljer makuleringstjänster

av Ragnhild Artimo Forum 1986-09, sida 27, 22.05.1986

Taggar: Teman: tjänster

Datatermiter säljer makuleringstjänster

Nygrundade Tietotermiitit Oy tar upp konkurrensen med Finlands Bank om företagens konfidentiella pappersförstöring. Och erbjuder smidigare service. Nu kommer berget till Mohammed — eller makuleringsbilen till kunden.

atatermiterna förstör papper för betalning. Det är businessidén. Att de klart finns en marknad visar de talrika bokningarna redan innan företaget hade hunnit köra Igång på allvar. Tietotermiitit Oy är först i huvudstadsregionen med denna business-to-businessservice. Men liknande makuleringsbilar rullar också i bl a Villmanstrand och Uleåborg. Denna serviceform är svaret på plågade revisionsbyråers böner: lösningen på de växande berg av datalistor av konfidentiell natur som måste förstöras då de hopar sig. — De modesta makuleringsapparater som kontorsmaskinleverantörerna erbjuder är alltför långsamma för att klara av den konfidentiella pappersvolym som revisionsbyråer, partiaffärer och ADB-företag dras med, säger Tom Holmlund, en av de fem aktionärerna i Tietotermiitit, och bolagets marknadsföringshjärna. — För dem har enda alternativet nu varit Finlands Banks Sedeltryckeri, där en del av fastigheten faktiskt uppvärms med de dokument som under kundens övervakning bränns upp där — för en minimifakturering på 270 mk och ett kilopris på 2,20. Ett problem har också varit

Tom Holmlund demonstrerar Tietotermiitits makuleringsenhet på hjul, som har en kapacitet på 500 kg papper i timmen.

FÖRUN 2/198 att FB bara tar emot konfidentiella papper, medan företagen har behov av att förstöra även annat material.

Rullande enhet

Huvudaktionärerna Markku Tarkiainen och Jarmo Palander räknar med att Tietotermiitit ska bli en god — och växande — affär: redan en två personers revisionsbyrå ”producerar” upp till 200 kg papper om året, och många byråer har voluminösa lager som väntar på att förstöras.

Företagets rullande enhet färdigställdes för ett par veckor sedan: en Dodge-lastbil med en västtysk BLS-makuleringsanläggning plus egen generator ombord. Den tekniska utrustningen väger närmare ett ton. Makuleringslinjen klarar av 500 kg papper i timmen. Pappren matas in I ena ändan och bokstavligt talat rivs sönder inne i apparaten, och balas ihop i andra ändan — och levereras sedan till bl a Paperinkeräys Oy.

— Det är en säkrare lösning på problemet än att gräva ner pappren, som många företag hittills gjort, säger Tom Holmlund. — Och att bränna ADB-istor är jobbigt, för pappret brinner dåligt.

”Termitbilen” kan alltså beställas till företaget, och utför den rekvirerade förstörelseprocessen parkerad på gatan eller gården, om så önskas under övervakning av företagets egen representant. Det går betydligt snabbare än att själv köra iväg till FB i Vanda med papperslasset.

Ingen gallring

Ur företagens synpunkt är en viktig faktor att datatermiterna makulerar allt papper företaget behöver tå förstört, inte bara sådant som juridiskt klassas som konfidentiellt.

Priserna är något högre än Finlands Banks: Tietotermiitit debiterar ett kilopris på 3,50 upp till 100 kg, men erbjuder mängdrabatter.

”Konfidentiellt, snabbt, effektivt och fördelaktigt” — det är argumenten i det säljbrev som varit första marknadsföringsåtgärden. Denna suggestiva skrivelse avslutas med: ”Om Ni har dataläckage — ring polismyndigheterna. Förrän Ni har dataläckage — ring till oss”

Tietotermiitit verkar i Esbo, lagom inom räckhåll för talrika dataföretag i huvudstadsregionens Silicon Valley. Förutom dataföretag, revisionsbolag och partiaffärer är också bland annat banker och sjukhus potentiella kunder. De står på listan för förestående marknadsföringsåtgärder, berättar Tom Holmlund.

Ragnhild Artimo 9

Hänt & Nyt € Utvecklingsbolaget Expaco har köpt 50 procent av Tammermatic-avdelningen inom Elegtrolux. Tammermatic utvecklar, tillverkar och marknadsför automatiska tvättanläggningar för motorfordon. Avdelningen omsätter knappt 50 Mmk och har drygt 150 anställda.

9 GW Sohlberg planerar att köpa det svenska möbelföretaget Pelly Systems inklusive dotterbolagen Stig Järnström AB och AB Skogstorp. Tillsammans omsätter bolaget 82 miljoner SEK. Affären har inte ännu fått klartecken från Finlands Bank och Riksbanken. Det väntas ske i höst.

«0, Instrumentarium har övertagit aktie" stocken i Bergenheim Yhtiöt.. Bergenheim’ Yhtiöt tillverkar bla schampo och rakkräm och importerar skönhetsmedel och vissa livsmedelsprodukter såsom senap, te och sötningsmedel. Bolaget omsatte i fjol ca 50 Mmk och hade i snitt 90 anställda.

6 Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) tar över atfärsverksamheten i hemelektronikföretaget Hirvox. Köpet gäller samtliga Hirvox- och Pekan Radioenheter. Fjolårets omsättning var ca 80 Mrnk. € Kaukomarkkinat har köpt ytterligare 4 procent i textillimporterande Virsu och har därmed en aktiemajoritet på 50 procent. Virsu som omsätter ca 70 Mmk, ansluts som dotterbolag till Kaukomarkkinats Merkkitavarat-grupp.

4 Valmet går in i utvecklingsprojektet Eurobot som hör till Eureka-programmet. I projektet, som beräknas kosta ca 100 Mrrk, deltar 18 andra europeiska företag i elektronikbranschen.

€ iindell har köpt Oy Matton Ab, ett dotterbolag till svenska Matton Grafiska AB Matton saluför arbetsredskap och produkter för den grafiska branschen. Finländska Mattons omsättning är budgeterad till 5 Mmk mot fjolårets 3 Mmk.

  • Helsingfors får ett nytt kontorshotell, Helsinki Business Center i bilhuset vid Fredriksgatan. En av ägarna är Julius Tallbergs förre VD, Peter Tallberg. ND är dennes son, Andreas.

€ Helsingin Paikallinen Radio (Radio City) höjer aktiekapitalet från 1,3 Mmk till minst 1,4 och högst 2,5 Mmk. Det sker genom en emission till allmänheten där både A- och B-aktier med nominella värdet 100 mark kan tecknas för 105 mark. Emissionen pågår till 7 juni. Aktierna kommer inte att noteras offentligt. PN 27

Utgiven i Forum nr 1986-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."