Datorerna blir mindre, presterar mera

av Rolf Ekman Forum 1978-13, sida 11, 13.09.1978

Taggar: Personer: Kurt Wikstedt Teman: datorer

Datorerna blir mindre, presterar mera

Det finns egentligen ingen gräns för vad som kan göras med en dator. På många håll har man faktiskt börjat oroa sig för att datorerna helt avfolkar kontoren — och ocks fabrikerna — inom några år.

Problemet torde inte vara fullt så allvarligt i Finland, men i de stora länderna blir följden antagligen en ny sort arbetslöshet.

Hos oss och i hela världen har datorbranschen blivit en lukrativ miljardmarknad, som inte skakas nämnvärt ens av depressionen. Tvärtom, många företag försöker lösa sina svårigheter med hjälp av datorer och andra rationaliserings åtgärder.

)” Det pågår ett sofistikerat men oeftergivligt krig på datormarknaden i Finland. Det är inget att förvåna sig över: det handlar om stora pengar. Årsomsättningen räknas i dag till ca tre miljarder mark, och den ökar stadigt.

— Tillväxttakten räknas till ca 10 procent för de stora och medelstora datorerna, och till 25 procent för minidatorernas och terminalernas del. Däremot räknar man med att tillväxten av dataserviceverksamheten skall bli rätt blygsam, berättar chefen för Nokia Elektronik Kurt Wikstedt, VD för hela Nokia-bolaget.

Spjälker man upp de tre miljarderna, blir maskinernas andel 650 miljoner mark i året, servicebyråernas ca 350 miljoner mark, underhåll och maskinservice svarar för ca 300 miljoner mark, program och programmeringstjänst för ca 500 miljone mark och ADB-tillbehör, blanketter etc går på ca 130 miljoner mark. Den inhemska andelen är rätt så blygsam, ca 10—15 procent. De stora datorföretagen på den finländska marknaden är IBM 52 procent, Nokia (Honeywell) 27 procent, Saab-Univac 12 procent och Paragon (Burroughs) 5 procent.

Stora datorer på reträt — Man har ändrat inställning till datorerna, säger Kurt Wikstedt. — Tidigare ville alla företag ha egna stora datamaskiner. Numera vill man hellre ha en medelstor central och ett nät av sk intelligenta terminaler, som utför begränsade rutiner själv, och kommunicerar med centralen först då det behövs större sammandrag av tex flere produktionslinjer eller andra mera arbetsdryga frågor.

Datorn ”på ett kort”: Intels nyaste s k single board computer med ROM- och RAM-minne, iSBC 80/10A, används bla för övervakning av produktionsprocesser, Importör är Oy Fintronic Ab. Storlek: 35 x 16 cm.

FORUM 13/78

VD Kurt Wiksted — Jag tror att utvecklingen kommer att gå på den här linjen. Verksamheten började med större kunder, och nu håller kundernas ”storlek” i genomsnitt på att minska. Tillväxten beror numera på att antalet mindre kunder ökar.

Framför allt i England har man fäst uppmärksamheten vid de problem som datamarknaden håller på att skapa. Datorerna blir så vanliga och förmånliga, att de håller på att förändra kontorens personalstruktur: så gott som allt skriv- och räknearbete kommer om några år att utföras av datorerna.

— Det är bara utvecklingens gång, säger Kurt Wikstedt. — Vi kan inte lämna oss utanför genom tex avtal på arbetsmarknaden. Men jag tror inte att det blir kaos trots det. Kan vi upprätthålla den nu Forts. på sid. 15

Datamarknaden Maskiner ca 650 Mmk Servicebyråer ca 350 Mmk

Underhåll 0 maskinservice ca 300 Mmk Program, program meringstjänst ca 500 Mmk ADB-tillbehör, blanketter mm. ca 130 Mmk ca 3000 Mmk Servicebyråer Oms 1977 Statens datacentral 77 Mmk Tietotehdas 40,7 Mmk Nokia 35,3 Mmk Systek 20,7 Mmk Pääkaupunkiseudun Tietokeskus 19,0 Mmk Unic 9,9 Mmk Softplan 7,9 Mmk Tietosava 7,7 Mmk Tietovoima 7,1 Mmk Tietoura 6,2 Mmk "

Utgiven i Forum nr 1978-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."