Utgiven i Forum nr 2021-01

De söker bolagen som vill förändra världen

av Patrik Harald Forum 2021-01, sida 09-10, 04.02.2021

Taggar: Teman: bolag

X För OpenOcean, riskkapitalbolaget med flera finlandssvenska bakgrundskrafter, innebar fjolåret en lansering av en ny fond, den tredje i ordningen sedan starten för cirka tio år sedan. I skrivande stund har fonden samlat in över 90 miljoner euro, men målet är 130 miljoner.

”Pandemin har gjort att flera stora investerare väntar. Men vi har tid på oss, fonden stängs först under andra halvan av 2021” säger Patrik Backman, en av OpenOceans grundare.

I den nya fonden går riskkapitalbolaget självt in med 2,5 procent av kapitalet, vilket är i linje med branschpraxis. Övriga investerare är bland andra Europeiska investeringsfonden, Finlands industriinvestering Tesi, finländska pensionsbolag, universitetet i Oxford och en rad förmögna familjer.

”Kärntruppen har varit med ända sedan starten och vi är förstås glada över att de vill fortsätta med oss”, säger Backman.

I samband med lanseringen av fonden har OpenOcean också gjort rekryteringar i form av Tony Nysten som närmast kommer från Tesi, och Nina Gunell som senast jobbat på McKinsey. De första investeringarna har fonden också gjort. Ett bolag är brittiska Sunlight.io som utvecklar en effektiviserings- och optimeringsmjukvara för molnmiljöer, vilket gör att stora datacenter kan minska antalet servrar och därmed spara energi och pengar. En andra investering har nyligen gjorts i ett finländskt bolag, vars namn ännu inte offentliggjorts.

Första fonden 2011. 2011 grundade OpenOcean sin första fond på 45 miljoner euro, och fyra år senare den andra fonden på 80 miljoner. Totalt har man investerat i 29 bolag, det vill säga i snitt cirka tre per år. I regel går man in i ett tidigt skede, när bolaget har under 1 miljon euro i årlig försäljning.

En tredjedel av de 29 bolag man investerat i har i dag nått en omsättning på mellan 10 och 100 miljoner euro per år. Även om framgångeniförsta hand är företagarnas egen förtjänst, är investerarna med och backar upp och hjälper med strategi, produktutveckling och internationalisering. Riskkapitalbolaget är i regel också företrätt i bolagens styrelser, åtminstone fram till en viss storleksnivå.

”Principen är att se vad som är bäst för bolaget. I takt med att det utvecklas kan någon annan passa bättre och då är det logiskt att vår roll avtar. I ärlighetens namn är vårt kunnande bäst i ett tidigt skede, när bolaget ska ut i världen”; säger Backman.

Utöver den mest framgångsrika tredjedelen går cirka en tredjedel av investeringarn hyggligt. Bolagen växer, anställer och bygger produkter, och förhoppningen är att en del av dem ska slå igenom och bli riktigt stora. Ibland har de bara inte hunnit ännu.

Cirka fem av investeringarna har gått riktigt dåligt, men enligt Patrik Backman och Tony Nysten hör det till branschens natur att upp till en tredjedel av investeringarna går dåligt — det handlar ju uttryckligen om risktagning.

”Det viktiga för ett riskkapitalbolag är att man per fond bygger en portfölj där de bolag som lyckas ger så mycket vinst att det täcker de övriga. Målet är att i slutändan hämta in åtminstone 3-5 gånger det investerade kapitalet”

Hittills har Open Ocean sålt bara enstaka bolag, men de bästa bolagen närmar sig nu värderingar där en exit i någon form börjar vara aktuell.

”Vi jobbar på vart och ett kring den möjligheten, men processen tar tid. Det gäller att hitta rätt köpare och vara överens om priset. En börslistning är en annan möjlighet, som just nu är aktuell för portföljbolaget Truecaller (se faktarutan).

Kan man peka på generella orsaker till att ett företag lyckas medan ett annat misslyckas ”Det försöker vi lära oss hela tiden. Det handlar om en kombination av många faktorer, som att kunna bedöma potentialen i en teknologi, hur teknologin är byggd till en produkt som ska nå ut till kunder och användare, och dessutom bedöma erfarenheten hos grundarna. Utöver det ska marknadsföringsoch försäljningsbiten fungera. Dessutom gäller det att förutspå hur marknaden ser ut nu och i framtiden, och vilka konkurrenter som finns framför allt på global nivå, eftersom vårt mål är att bygga globala bolag. Utifrån de här faktorerna sätter vi ihop en investeringsanalys där vi bedömer om det är en bra risktagning”, säger Backman.

Enligt Tony Nysten är det svåra - och samtidigt det mest spännande - att man jobbar med bolag vars teknologi ännu inte alltid är etablerad.

”Det är mycket lättare att bedöma potentialen i ett etablerat bolag på en etablerad marknad. Men här gäller det att vara aktiv och nyfiken, och försöka identifiera dagens och morgondagens teknologi, säger Nysten.

Ambitionsnivån avgörande, Ser man på vilka bolag som lyckas globalt, så har nyckelpersonerna ofta branschspecifik erfarenhet och stark kunskap inom ett område. Bland grundarna finns ofta någon som haft bolag tidigare. Enligt Backman är det här faktorer som gör att ett sådant team kan röra sig snabbar > STJÄRNSKOTTEN I OPEN OCEANS PORTFÖLJE = Truecaller - App för identifiering av telefonsamtal och spam-blockerare. 180 miljoner dagliga användare världen över. Bolaget är grundat i Stockholm 2009. Värderas i miljardklassen = Supermetrics - Verktyg för marknadsföringsdataanalys. Grundat i Finland 2013 av Mikael Thuneberg. Värdering: flera hundra miljoner euro.

= IQM - Kvantdatorer. Grundat 2017 som spinoff från Aalto-universitetet och VTT. Värdering: flera hundra miljoner euro.

= MariaDB Corporation - Databashanterare baserad på öppen källkod. Bolaget grundat 2009 av i huvudsak kärntruppen kring Open Ocean. Värdering: flera hundra miljoner euro = Booksy - Bokningsmjukvara ursprungligen för frisörer, skönhetssalonger etc. grundat 2014 i Polen. Växer snabbt framför allt i USA. Används av 35 000 företag med totalt över 10 miljoner slutkunder. Värdering: flera hundra miljoner euro.

RÖTTER I MYSQ = Open Ocean investerar i europeiska mjukvarubolag, ofta inriktade på företagsanvändning. Till den ursprungliga kärntruppen hör bland andra Patrik Backman, Tom Henriksson, Ralf Wahlsten och Michael ”Monty” Widenius.

sm Riskkapitalbolagets rötter finns i databashanteraren MySQL, som grundarna sålde till Sun Microsystems 2008 för 1 miljard dollar. Affären lade grunden till Open Oceans investeringsverksamhet.

= MySQL-affären ledde också till att teamet grundade företaget MariaDB Corporation kring en ny databashanterare, Maria DB, som är en efterföljare till MySQL. Bakgrunden är att MySQL hamnade i Oracles ägo när bolaget köpte Sun Microsystems 2009, För MySQL-grundarna var Oracles sätt att förvalta deras skapelse en besvikelse.

= Idag håller MariaDB på att bli en av världens mest använda databaser, samtidigt som bolaget är en av Open Oceans högst värderade investeringar.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 12021 EN

IE Tony Nygren, Patrik Backman och deras kolleger på OpenOcean tittar på ett par tusen bolag per år. Av dem analyseras cirka hundra mera ingående.

än konkurrenterna.

I Europa, inklusive Finland, finns numera allt fler personer som varit med och byggt bolag tidigare, kanske både en och två gånger. Förutom erfarenhet och kompetens tittar investerarna också på grundarnas förmåga att samarbeta, men enligt Backman finns en faktor som är ännu viktigare, nämligen ambitionsnivån.

”Vi har träffat många bra företagare med bra produkter som sagt att de räknar med att kunna skala upp verksamheten kanske 5-10 gånger och bli marknadsledare i Finland eller Norden. Sedan är de nöjda. Och det är helt förståeligt, risktagningen blir måttlig samtidigt som man själv kan få en ägarandel värd några miljoner, det vill säga i klass med en finländsk lottovinst. Men vi söker dem som vill bygga globala bolag, företagare som redan från starten har ambitionen att förändra världen. En sådan grundinställning påverkar sedan allt de gör, från rekryteringar och val av investerare till strategi och risktagningsnivå”

Enligt Backman är det bara en del av företagarna som har den här attityden, hungern och ivern.

| 10 | AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 1202 ”En del skulle kanske kalla det dumdristighet. Vilken företagsanalytiker som helst kan räkna ut att chansen att lyckas är väldigt liten. Men så tänker inte den här typen av företagare, de ser bara vart de ska nå och hur de ska ta sig dit, oberoende av riskerna”

Han menar att de flesta entreprenörer sätter sina mål i relation till vad de ser omkring sig. För finländaren i snitt är måttstocken kanske just de där lottomiljonerna, medan den som vistats i tech-kretsar i London eller USA sätter en nolla till efter summorna.

Samtidigt, säger Nysten, är en mera anspråkslös inställning fullt förståelig.

”Det är ett svårt beslut för vem som helst om någon kommer och erbjuder dig några miljoner. Då är det få som tänker att det inte räcker, utan strävar vidare”, säger Nysten.

Open Ocean går igenom ett par tusen bolag per år, av vilka cirka hundra analyseras mera ingående. Målet är härefter att investera i cirka fem bolag per år.

I den årliga rapporten ”The State of European Tech”, utgiven av riskkapitalbolaget Atomico, konstateras att 2020 var ett nytt rekordår för den europeiska teknolo gisektorn, med investeringar på uppskattningsvis 41 miljarder dollar. Länge låg Europaklart efter USA när det gäller ekosystemet kring uppstartsföretagande, men de senaste åren har Europa knappat in på försprånget. För tio år sedan fanns i Europa ett tiotal så kallade enhörningar (”unicorns”; bolag värda minst en miljard dollar) medan siffran i dag ligger kring 150.

Så kommer det sannolikt att fortsätta, tror Backman och Nysten.

”Det finns så många problem som kan lösas med hjälp av smarta algoritmer”

I takt med att allt blivit väldigt dyrt i Silicon Valley har amerikanska teknologibolag börjat söka sig till andra delar av USA, såsom Texas (läs mer om fenomenet på sidan 30). Samtidigt har man börjat få upp ögonen för Europa och att man här kan rekrytera folk till helt andra priser än i Silicon Valley. Sett ur investerarnas synvinkel är bolagens värderingar också på en rimligare nivå i Europa.

”I USA försöker man ofta göra saker enbart med pengars kraft, medan det i Europa finns mycket bra kunnande och goda idéer. Ibland behöver de bara hjälp att ta sig ut i världen?

Utgiven i Forum nr 2021-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."