Utgiven i Forum nr 2017-03

Den besvärliga ni-andan

av Jan Sten Forum 2017-03, sida 34, 30.03.2017

Affärsnätverket Forum Direktlänk: http://linkd.in/1g40uhU

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackQforummag.f

Den besvärliga ni-andan

JAN STEN

X Med en stark vi-anda så är allting möjligt, det har många fått lära sig inom olika lagidrotter, men det är inte det här som debatten inom Affärsnätverket Forum har kretsat kring under den senaste månaden. Nej, det är snarare det direkt motsatta, det vill säga vilken betydelse den starka ni-andan har.

AFFÄRSNÄTVERKET

Ni har för höga löner, För att förbättra landets konkurrenskraft behöver landets lönenivå sänkas, gärna med 10-15 procent för att göra skillnad. Det här var budskapet som Finlands Näringslivs (EK) ordförande Veli- Matti Mattila gick ut med för en tid sedan. Det sades inte rent ut men den här lönesänkningen gällde enligt honom alla ”ni andra” Nihar för hög lön och det är till skada för Finland. Kostnaderna måste ned för att vi ska kunna hålla konkurrenskraftiga priser på den globala marknad där vi som geografiskt område enbart utgör ett avlägset och ganska så obetydligt hörn.

Ni jobbar för lite, Det räcker inte med att lönerna borde sänkas, arbetstiden behöver också förlängas på olika sätt för att få upp produktiviteten. Niunga som studerar måste slussas snabbare ut i arbetslivet. Ni föräldrar som är hemma med era barn förväntas också förstå att ni inte kan stanna kvar hur länge som helst. Det här gäller främst unga mammor. Utöver det här så borde ni alla dessutom förstå att ta bättre hand om er själva. Både er fysiska och psykiska hälsa tycks vara i obalans vilket leder till att ni inte kan göra ett så bra jobb som den finländska ekonomin förväntar sig av er. Kort sagt, skärp er!

Ni är för dåliga ledare. Det finns ett uttryck som säger att som man ropar får man svar. Ur ett arbetarperspektiv så kan det uttryckas som att ifall företagsledare enbart ser människor som bokföringsmässiga kostnadsställen så kommer människor att bete sig därefter. Fast ifall företagsledare förstår att människor är den främsta drivkraften bak FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3201 = Rh ao fa fa E = å = = = = I eh = 2 = Kd & = = a Im So = & Fd fa 5 = =

DÅ VAR DOLLY HOTET, NU ÄR DET ROBOTARNA. Fåret Dolly, på bilden tillsammans med sina trillingar Lucy, Darcy och Cotton, var det första däggdjur som fötts efter att ha klonats från en cell från ett vuxet djur. I slutet av 90-talet handlade diskussionen om vad det innebär orm man kan klona människor. I dag är det snarast robotarnas frammarsch vi känner oss hotade av.

om företagets intäkter finns det bättre förut sättningar för att arbetsinsatsen förbättras. Ta väl hand om oss så är det också betydligt lättare för oss att ta väl hand om företaget och dess kunder. Det ser inte heller så bra ut att ni företagsledare ständigt får bättre löner medan våra går i den andra riktningen. Det här har en väldigt stor inverkan på vår redan försvagade arbetsmotivation. Kort sagt, skärp er!

Vi tvingas tänka om. Det fanns en tid när hela världen följde med fåret Dolly, det första djur som fötts efter att ha klonats från en cell från ett vuxet däggdjur. Det var ett banbrytande experiment men samtidigt skapade det en diskussion om vart det här kommer att leda. Är följande steg att klona människor och vad kommer det i så fall att innebära? Just nu känns det som om att kloning fallit i glömska medan frågan om robotarnas framfart bekymrar oss. Roboten studerar inte vid högskolor i åratal, den föder inte barn och behöver inte ta föräldraledigt. Den saknar medlemskap i fackföreningar och kommer int med klagomål om arbetstider eller lönenivåer. Den behöver ingen semester. Den blir smartare i takt med mjukvaruutvecklingen och tar därmed över jobb efter jobb.

Jag, robot. Det goda med roboten är att den också obönhörligen kommer att påverka den starka ni-andan i vårt samhälle eftersom en större mängd av oss kommer att inse att vi alla sitter i samma båt. Vi kommer alla att bli tvungna att skaffa oss en portfölj av intäktskällor för att klara oss. Ni-andan kommer följaktligen att försvagas, för än så länge har jag inte märkt att robotarna skulle börja ställa krav på oss människor och presentera önskemål om hur vi ska bete oss för att kunna försörja oss och upprätthålla samhällsekonomin. Fast emellanåt undrar man ju ifall det ändå inte är som så att robotarna redan tagit över det politiska beslutsfattandet. Synd bara att de sominstallerade dem glömde att koppla bort repeat-funktionen. Någon annan förklaring kan det väl rimligtvis inte finnas till att vi har så visionslösa ledare för tillfället.

Utgiven i Forum nr 2017-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."