Utgiven i Forum nr 2013-10

Den smarta vägen en lysande idé

av Per Sandström Forum 2013-10, sida 08, 31.10.2013

DYNAMIC PAIN arta vage ange id en lys

Vad innebär det att tänka visionärt? Ett konkret exempe är självlysande motorvägar som även laddar elbilarna.

PER SANDSTRÖM TEXT x Vilever en tid då politiker, media och kapital skriker efter innovatörer och entreprenörer. Begreppen har hunnit bli slitna, och ibland svåra att förstå. Ett konkret exempel på en person som lyft blicken och kombinerat design med ingenjörskonst är holländaren Daan Roosegaarde. «Världen är fascinerande. Jag har alltid tittat på den och funderat på hur man ka ändra och uppgradera den på olika vis”

Människan i möte med ljus. Det temat har Roosegaarde arbetat med i antal olika projekt under de senaste åren. Ett av de senaste har kopplat samman design med teknik. För ett år sedaninledde Roosegaarde ett samarbete med den holländska vägkonstruktören Heijmans. «Jag hade länge funderat på hur vägar är konstruerade, och gjorde några skisser på hur man skulle kunna förändra vägars utseende. Under en av mina föreläsningar var Rolan de Waal, infrastrukturchef på Heijmans på

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2013

DAAN ROOSEGAARDE DESIGN WITH HEIJMANS

VISIONÄRA TANKAR. Förutom varnare om svartis drömmer Daan Roosegaarde om elbilar som kan laddas samtidigt som de får ett prioriterat körfält.

plats och han är nyfiken på förändring, precis somjag”

Enligt Roosegaarde ville det traditionsbundna infrastrukturbolaget Heijmans, som grundades 1923, bryta ny mark inom konsten att bygga vägar.

Men i likhet med sina konkurrenter saknade de visioner för att omdefiniera vad en väg är. Fokus låg på att pressa ned priser och vinstmarginaler för att få uppdrag.

Då föddes en enkel vision. Varför lägga ned dyra pengar på gatubelysning som kräver både underhåll och energi, då det istället går att använda självlysande färg «Energi blir allt dyrare och fokus riktas mot miljön. Fokus på den smarta motorvägen har tidigare legat på bilen i stället för på vägen. Det här är ett steg i en ny riktning”, säger Roosegaarde

Tanken är att färgen på vägen ska laddas upp av solen och sedan lysa av sig själv i tio timmar. Det gröna skenet är lätt att se i mörkret då bilens ljuslyktor riktas mot färgen. Idén testas som bäst på en 100 meter lång sträcka i Brabant, vid gränsen mellan Nederländerna och Belgien.

Projektet har skapat ett stort intresse för Heijmans i Holland, och tillsammans med Stu ELECTRIC PRIORITY LAN dio Roosegaarde vann de kategorin “Best Future Concept” i en holländsk designtävling ifjol. Sedan dess har idén fått global spridning. Både New York Times och BBC har gett de två företagen publicitet under bästa sändningstid.

Huruvida den självlysande färgen fungerar i det mörka Norden och snöiga Finland är oklart.

Roosegaarde svarar svävande att klimatet i Norden innebär ”andra typer avintressantautmaningar”

Ett koncept som kanske är bättre lämpat för vårt ljusfattiga och kalla klimat är varnaren för blixthalka som Roosegarde tagit fram. Tanken är måla snökristaller på vägen, som börjar lysa blått när kvicksilvret sjunker under nollstrecket för att varna för svartis.

Mycket återstår innan idéer blir verklighet, och kanske är detta främst ett sätt att lyfta fram Heijmans som ett visionärt företag. Roosegaarde sprudlar av entusiasm. Han talar sig varm för möjligheterna att förändra världen omkring sig.

“Allt vi ser omkring oss behöver ständigt uppgraderas för att möta våra krav. Teckna ned det du irriterar dig på och kontakta andra människor som befinner sig utanför ditt eget kunnande. Det är på det viset som nya idéer föds?

Utgiven i Forum nr 2013-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."