Utgiven i Forum nr 2012-12

Den sociala klyftan

av Carl-Gustav Lindén Forum 2012-12, sida 39, 18.12.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2012

Carl-Gustav Lindén är senior communications specialist på Wider-institutet.

Den sociala klyftan

De tjugo senaste åren har Sili con Valley, Kiseldalen i Kalifornien, stått som förebild för mycket av tankearbetet kring Finlands framtida samhälls modell.

Det är förstås naturligt. Den långsmala dalen från San Francisco ner till San Jose har med all rätt utpekats som världens mest dynamiska affärsområde där universitetundervisning och forskning blandas med kapital och företagaranda.

Därför åker många företagare, politiker, forskare, journalister över för att försöka reda ut vilka hemligheter som döljer sig bakom Stanfords sandstensgula väggar och de mörkblänkande glasfasaderna utmed motorvägen 101 som skär genom dalen.

Men det är en sak att kopiera organisationsscheman, studieprogram och forskarmanualer, en annan sak att förstå den sociala sidan av innovationsekonomin, som är minst lika viktig. När jag själv bodde där för några år sedan var öppenheten det som förvånade mig mest. Även om hemlighetsmakeriet ibland tar sig paranoida former är det ändå det öppna utbytet av information som det hela bygger på.

Ta till exempel social samvaro. Det här hände sig i Palo Alto tidigare i år. En bekant i PR-branschen, Lisa Ann, hade samlat ett gäng företagare och experter inom miljöbranschen för några omgångar happy hour, för mingel Silicon Valley Style. De ville

SVAR: 1.ÅR 1550, 2. TOMOF FINLAND, 3. RÖÖPERII visa lite gästfrihet mot finländska besökare och kanske skaffa några nya kontakter. Efter några stapplande försök till småsnack droppade gästerna snart av, den ena mer omärkligt än den andra.

De sista tre flyttade sig i grupp lite längre bort och vips, i tre snabba steg hade de försvunnit bakom knuten till baren. Reseledaren stod ensam kvar med värdarna,

Någon frågade vad som hände och vart finländarna tog vägen. Jag hade inget svar och alla rycktelite på axlarna.

Grannarna kan bryta mot de sociala koderna de med.

Nästa kväll var det dags för Silicon Vikings att kalla till ett pitch event, alltså en tillställning där uppstartföretag marknadsför sig gentemot kapitalplacerare i hopp om att locka pengar. De fles ta av de förhoppningsfulla entreprenörerna kom från Estland och klarade sig hyfsat. En av killar na gjorde däremot de erfarna placerarna förbluffade när han ifrågasatte panelens kompetens och påstod att de hade fel om framtidsutsikterna för hans skötebarn.

Jag frågade efteråt hur han hade förberett sig för detta. “Inte alls; svarade entreprenören stolt. Jag har ingen aning om hans företag fick finansiell uppbackning. Men händelsen pekar ändå mot den sociala klyfta som entreprenörer från kalla Norden i ett språng ska ta sig över. a

Utgiven i Forum nr 2012-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."