Utgiven i Forum nr 1974-08

Den styrande processen skall även vara skapande

Forum 1974-08, sida 12, 02.05.1974

Taggar: Orter: Sovjetunionen Teman: företagsledning

Tre sovjetiska företagsledarutbildare i vårsolens glans utanför Engel-ritade Sannäs gård, frv A 1 Ivanov, E V Andrejev och G A Dzavadov.

Företagsledning i Sovjetunionen:

Den styrande processen skall även vara skapande

Mångenstädes i världen håller den uppfattningen på att alltmera breda ut sig, att bara man har fått en lämplig datamaskin i vars ”tänder” man kan stoppa ett program, så kommer den att göra allt man vill. I Sovjetunionen tänker man inte så! Man anser där att speciellt den styrande processen först och främst är skapande. Denna process formar sig i ett stort antal givna aspekt som inte kan programmeras för en dator.

En datamaskin bör därför anförtros endast sådant so 1 man på förhand vet, att man kan lita på att maskinen kommer att utföra på rätt sätt. Man skiljer i SU på skapande processer och arbeten av exempelvis social natur, vilka inte sådär utan vidare kan anförtros datamaskiner. Företagsledarutbildningen är också därför ett område inom vilket man arbetar på att skapa kadrar av människor som genom praktik och vidareutbildning blir kapabla att bemästra allt större ledaruppgifter, utan att därför förvandlas till cybernetiskt programmerade maskiner.

Vid en kurs som Institutet för företagsledarutbildning LIFIM nyligen anordnade på Sannäs gård utanför Borgå hade man som föreläsare lyckats få med tre representanter för Sovjetunionens företagsledarutbildning. De var Andrejev, Edvard Vasiljevich, diplomingenjör med titeln äldre specialist, från den statliga kommittén för vetenskap och teknik i SU — ”GKNT” — som är högsta instans för landets planhushållning och koordinerar alla administrationsproblem i riksomfattande skala; Dzavadov, Gatam Agalejevich, professor vid Moskvas Universitet; samt Ivanov, Aleksandr Ivanovich, ledare för Moskvas Ingenjörsekonomiska Instituts lärarråd. Diplomingenjör Andrejevs arbetsfält inom GKNT är att leda kommitténs Vänd!

Forum 8/74

Utgiven i Forum nr 1974-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."