Utgiven i Forum nr 2015-10

Den svåra arbetsersättningen

av Jan Sten Forum 2015-10, sida 27, 26.11.2015

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackOforum.fi

Den svåra arbetsersättningen

JAN STEN Det finns så mycket som är fel med vårt arbetsliv att man inte riktigt vet i vilken ända man ska börja. Skaran av arbetslösa som inte hittar jobb bara växer. Fast alla de här vill kanske ändå sist och slutligen inte ens ha arbete eftersom de ändå tycks ha det ganska bra. Utländska studerande som vill ha jobb efter slutförda studier blir däremot utan.

Det är bara problem hur man än vänder på det, fast läser man mellan raderna bland diskussionsinläggen i Affärsnätverket Forum så inser man nog var skon klämmer, problemet är arbetsersättningen.

Det är väl självklart att man vill ha en ersättning för utfört arbete, varför skulle man annars jobba? Vem klarar sig utan arbetsersättningidagens samhälle? Ja, vem gör det, fast det intressanta här är att arbetsersättning är ett mångtydigt begrepp. Det kan förstås på många olika sätt och om man tittar lite närmare på det så kanske man eventuellt kan lära sig något om arbetslivet och dess inneboende dynamik eller avsaknad av densamma.

Arbetsersättande aktiviteter. Det vanliga är att arbetsersättning likställs med lön eller annan finansiell kompensation för utfört arbete. Den centrala frågan blir då närmast hur stor den här ersättningen ska vara.

De flesta tycks vara av den åsikten att den behöver vara så stor att det är attraktivare för en människa att ta emot ett jobberbjudande än att inte ta emot det. Här kommer man alltså automatiskt in på en annan betydelse av begreppet arbetsersättning, det vill säga att det kanske finns annat än lönearbete som är intressant ur ett personligt tidsanvändningsperspektiv.

Man prioriterar helt enkelt (andra) arbetsersättande aktiviteter. Det kan vara frågan om att vara hemma längre med sina småbarn än vad som ursprungligen var tänkt. Kanske man tar och satsar på att studera vidare i stället för att gå på jobb? Eller så passar man på att njuta av livet, resa lite och upptäcka världen.

I sig är det inget allvarligt samhälleligt problem att människor satsar på arbetsersät TREND. Allt flera slags arbeten som tidigare utfördes av människan verkar idag kunna utföras av robotar.

tande aktiviteter, problemet uppstår när frågan hur de här människorna ska kunna överleva rent finansiellt ska besvaras.

Det finns också en tredje tolkning av begreppet arbetsersättning och då gör robotarna entré. Trenden tycks ju nämligen vara den att allt flera slags arbeten kan utföras av robotar.

Arbetsersättningen är här alltså en fråga om att den mänskliga faktorn i arbetsekvationen ersätts av en robot som utför det arbete som ska göras. De mänskliga resurserna frigörs för andra ändamål tack vare robo tens effektivitet, och då uppstår förstås frågan om vad den tidigare arbetstagaren ska göra nu? Var hittar den personen ett ersättande arbete?

Nya typer av jobb behövs. I ett desperat försök att svara på den frågan kommer vi till nästa dimension av arbetsersättningens många bottnar och är härmed framme vid arbetsförmedlingens dörr. Hur kan det vara möjligt att arbetsförmedlingen fungerar så dåligt? Det finns många jobb lediga och många sökanden men sällan möts de här på ett bra sätt. Kan inte arbetsförmedlingen göra något rätt? Men kanske problemet ligger i själva jobben och hur de är utformade? Det är kanske arbetet i sig som är problemet?

Den mest viktiga dimensionen av arbetsersättning som finns är att ersätta majoriteen av alla jobb med andra arbeten. Sätten att designa arbetsplatser och positioner behöver helt enkelt förnyas för att de olika jobben ska upplevas som tillräckligt intressana av människor. De behöver formuleras om från grunden för att göra det lättare för föreag att ta till sig nya kompetenta människor från främmande länder.

Ett sådant angreppssätt skulle också säta fokus på ett annat problem i diskussionen om arbete och arbetsersättning. Det är nämigen alltid de andra det är fel på, det är aldrig vi själva.

Alternativ. Arbete bör alltså troligen ersätas med alternativa utformningar av arbete för att ta diskussionen om arbetsersättning vidare. Det betyder förändringar på många olika plan men det finns troligen inget annat alternativ.

Om det finns massor av människor som inte söker de lediga jobben och ännu fler som söker dem men inte får dem, var är då felet?

Där har du problematiken med arbetsersättning i ett nötskal. Den nöten kan inte knäckas genom att fortsätta på samma sätt som tidigare, det är då ett som är säkert, enligt diskussionen på Affärsnätverket. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2015

Utgiven i Forum nr 2015-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."