Utgiven i Forum nr 2018-11

Den vitryska diktaturen välkomnar finländska investeringar

av Mikael Sjövall Forum 2018-11, sida 22-23, 20.12.2018

Att spåra finländska investeringar i Vitryssland är inte lätt. De företag som öppet flaggar att de har affärsverksamhet i den hårdföra vitryska diktaturen väljer att ligga lågt. På den finsk-vitryska handelskammaren i Helsingfors tiger man också som muren då Forum tar kontakt. 

Enligt uppgifter från Finlands ambassadör Christer Michelsson i Vilnius finns det för närvarande cirka 25 finländska bolag som är verksamma i Vitryssland. Finland har ett representationskontor i Minsk som är underställt Finlands ambassad i Vilnius, vilket innebär att de bilaterala statliga relationerna mellan Finland och Vitryssland sköts i huvudsak via Finlands beskickning i Litauen. Det finns inga officiella förteckningar på de finska företag som har slagit rot i Vitryssland, men en genomgång av den vitryska ambassaden i Finlands sajt ger en fingervisning.

Enligt Vitrysslands ambassad i Helsingfors exporterade Finland varor till Vitryssland till ett sammanlagt värde av cirka 91 miljoner euro i fjol. Det finska Utrikesministeriet uppskattar exportens värde till 60 miljoner euro. Största delen av exporten är förbunden med skogsindustrin, livsmedels­branschen och läke­medelsindustrin. I siffrorna ingår inte omsättningen på den försäljning som försiggår inom Vitrysslands gränser med finländska dotterbolag inblandade. Den vitryska staten förutsätter oftast att staten ska ha insyn i de bolag som är verksamma i landet, vilket försvårar affärsverksamheten. Till exempel målar­färgsföretaget Tikkurila valde att sälja sitt vitryska dotterbolag till två lokala företagare. Vad som låg bakom beslutet är höljt i dunkel.

[caption id=“attachment_10684” align=“aligncenter” width=“440”] Onåbar. Den finsk-vitryska handelskammaren uppger Bulevarden 7 i Helsingfors som sin adress. Handelskammaren svarar varken på mejl eller telefon.[/caption]

Dödsstraff och förföljelse. Den finska statsledningen är mån om att utöka finländska investeringar i Vitryssland, trots att landet har prickats för systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och förföljelse av journalister, ideella organisationer och oppositionella regimkritiker. Vitryssland är det enda europeiska landet som fortfarande tillämpar dödsstraff, vilket har lett till upp­repade reprimander från Europarådet och Förenta Nationerna.

Europeiska unionen införde ekonomiska sanktioner mot Vitryssland 2004 på grund av landets kränkning av de mänsk­liga rättig­heterna. Den utlösande faktorn var Europa­rådets avslöjanden att den vitryska regimen stod bakom fall där oppositionspolitiker, journalister och jurister ”försvann” spårlöst 1999–2004. Den gemensamma nämnaren för de ”försvunna” personerna var att de hade kritiserat den enväldige presidenten Alexander Lukasjenkos regim. I dag har en stor del av EU:s ekonomiska sanktioner luckrats upp, trots att förföljelsen av landets journalister och oppositionella fortgår och Vitryssland verkställde flera dödsstraff i fjol.

”Vitrysslands syn på dödsstraffet har inte ändrat. Vår senaste rapport slår fast att landet fortfarande kränker yttrande-, förenings- och församlingsfriheten. Landet samarbetar inte heller med FN:s kommitté för mänskliga rättigheter”, säger verksamhetsledare Frank Johansson på Amnesty International i Finland.

[caption id=“attachment_10685” align=“aligncenter” width=“440”] Okänd. Vid ingången till den finsk-vitryska handelskammaren saknas information om det mystikomhöljda kontoret.[/caption]

Finska charmoffensiver. I fjol besökte dåvarande utrikeshandels- och utvecklings­minister Kai Mykkänen (Saml) Vitryssland för att främja finländska affärer i landet. I den finländska charmoffensiven deltog representanter från bland annat Wärtsilä, Valmet, KPA Unicon, Kesko och Idman Safegate Group. Enligt tidningen Talouselämä har bolagen Ingman, Olvi och Kesko etablerat sig i landet redan åren 2008–2009. Skogsbolagen Metso och Kesla har också omfattande verksamhet i Vitryssland.

”En av ambassadens huvuduppgifter är att främja ekonomiskt samarbete, alltså att stödja finländska företag som vill verka i Vitryssland”, säger ambassadör Christer Michelsson.

Som ett led i den här verksamheten ordnades den sista maj ett vitryskt handelsforum i Nyslott med Utrikesministeriets understatssekreterare Markku Keinänen och ambassadör Christer Michelsson närvarande. Understatssekreterare Keinänen hade ett anförande med rubriken ”Statsmaktens hälsning”.

”Det är helt normal diplomatisk verksamhet”, säger Michelsson.

Varför vill den finska staten och Utrikesministeriet främja investeringar i den vitryska diktaturen?

”Det är företagen, inte staten, som bestämmer om de vill göra business i Vitryssland”, säger Michelsson och hänvisar bland annat till den finsk-vitryska handelskammarens roll i sammanhanget.

Mikael Sjövall text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-11

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."