Designed in Britain!

av Fredrik Nars Forum 1995-03, sida 17, 09.03.1995

Taggar: Bolag: Huhtamäki Personer: Yrjö Sotamaa

Designed in Britain!

Fredrik Nar all H 5 HUHTAMAK HUHTAMAKI

Finländska företag köper ofta Corporate Identitydesign från London. Brittiska designföretag anlitas för att de har ett globalt kunnande och kan ge sina kunder en internationell prägel.

ondon har länge varit känt som et av designvärldens centrum. Speci ellt inom designgrenar som design av företagsidentitet, så kallad Corporate Identity-design, har britterna gjort si kända. Många finländska företag, blan annat Huhtamäki, Metra och Ahlström, har anlitat Londonbaserade designföretag då de velat ge sitt företag en ansiktslylnin : Professsor Yrjö Sotamaa, rektor för Konstindustriella högskolan kommenterar — Britterna är inte så starka på produktdesign, undantag finns naturligtvis. Däremot är de bra på Corporate Identity-design, dvs. design av företags bild utåt och inåt. Britterna är också bra på “branding”, dvs. skapandet av produktfamiljer genom konsekvent paketering och marknadsföring.

Corporate Identity innebär att ett designföretag skapar en konsekvent uppsättning av hur ett företag presenterar sig externt och internt, oftast i grafisk form. Detta sker främst genom att företaget ges en konsekvent grafisk linje som beskriver öretaget och dess identitet, men också genom definiera och kommunicera e onsekvent uppsättning av de värde ringar och tillvägagångssätt som är karakteristiska för företaget. Typiskt för britisk design är att den är internationellt inriktad. Britterna har global erfarenhet av design och kan kommunicera sitt meddeande i en internationell omgivning.

Finländsk design har varit mest framgångsrik inom industriell design med utormning av de fysiska egenskaperna i en produkt. På detta område har Finland hört illinternationell toppnivå, till exempel har Fiskars och Hackman med framgång använt sig av denna expertis. Inom design av företagsidentitet har i Finland främst Kyösti Varis gjort sig känd. Han har

Huhtamäöki anlitade den Londonbaserade corporate identity designbyrån Identica förra året då logon skulle göras om. Genom den nya logon undvek man problemet med ä:et i internaHonella kretsar.

The Design Bridge gjorde Metras logo.

designat logon och företagsidentiter åt etl otal finländska företag t.ex. Finnair, Sampo, Repola och Sokos.

Huhtamäki köpte enhetlig grafisk design

Huhtamätki anlitade förra året det engelska designkonsultbolaget Identica “då man ville förbättra företagets profil. Projektet inleddes med att Huhtamäki kallade in fem designbolag, alla från London, för att presentera sina förslag i en “skönhetstävling”. Identica valdes eftersom de kunde presentera ett bra grundkoncept och visa skategisk insikt. Informationsdirektör på Huhtamäki, Markku Pietinen deltog i planeringsgruppen — I vårt projekt gick vi inte djupare än tan. Vi lät Identica göra en enhetlig groisk uppsättning för fuhtamöki och vår dotterbolag Leaf, Polarcup samt Leiras. Dessutom gav Identica riktlinjer om hur uppsättningen skulle användas.

å Metra grundades 1991 anlitade man det Llondonbaserade designföretaget The Design Bridge. På basen av en undersökning om hur Metra uppfattas bland anställda och bland kunder gjordes ett grafiskt program som sammanfattades i en grafisk manual. Den beskriver detaljerat hur t.ex. årsberättelser, den interna tidningen och brev skall se ut och hur logon skall användas.

Ahlström gick på djupet

Då Ahlström anlitade det engelska Corporate Identity-företaget Coley Porter Bell innefattade projektet mycket mer än endast grafisk design. Coley Porter Bell genomförde ett omfattande program vars

Britterna är bra på internationell Corporate Identity-design och har stora resurser inom området, säger Konstindustriellas rektor Yrjö Sotamaa.

mål var att sätta ner Ahlström-koncernens värderingar på papper och sedan förmedla dessa till anställda i dotterbolag och kunder i olika länder. Då ett designföretag skall utkristallisera ett företags identitet börjar det med en kartläggning av företaget och dess värderingar. Detta sker genom intervjuer av ledning och personal. I Ahlstöms fall skickades en omfattande enkätundersökning ut till en stor del av de anställda.

Hur går det till när ett designföretag designar en identitet för ett företag? Det varierar naturligtvis beroende på hur omfattande program kunden vill ha. Michael Denny från Roundel Design Group i London kommenterar — Tre saker är viktiga vid design av ett företags identitet. För det första måste man definiera målet med projektet. För det andra måste man komma fram till vad man vill kommunicera och, för det tredje, till vem. Dessa tre saker måste sedan debatteras och belysas från flere olika håll — ofta kan olika mål motsäga varandra. Roundel Design Group är medlem i The British Design Initiative som är en förening bestående av över 30 engelska designföretag. De anordnade i januari ett tilföll å brittiska ambassaden i Helsingfors där Brit iska designkonsulter presenterade sig och vad de gör. Målet är naturligtvis ot locka nya kunder bland de finländska företag som skall konkurrera på EU-markna e tgör då engelsmännen ett hot mot den finländska designindustrin? Yrjö Sotamaa kommenterar: —l och med Finlands medlemskap i EU kan engelsmännen se ökade möjligheter att komma till Finland vilket ökar på konkurrensen i branschen. Det finns vissa tecken på att de finländska designföretagen försöker förstärka sina positioner, t.ex. köpte Viherjuuri nyligen Varis & Ojala som varit stark på Corporate Identity i Finland. Kyösti Varis på Varis & Ojala vill dock inte göra något stort nummer om en “engelsk invasion”: — Engelsmännen kan inte göra erövra en stor marknadsandel i Finland pga. det stora geografiska avståndet. Men jag ser det enbart som positivt med konkurrens så att arbeten kan jämföras och vi kan visa vad vi kan. Ibland vinner vi och ibland förlorar vi. Om brittiska designföretag säger han: — Britterna är utomordentliga försäljare. De har god rutin och kan demonstrera sina koncept på ett bra sätt. 17

Utgiven i Forum nr 1995-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."