Det blir bättre dag för dag

av Henrik Mitelman Forum 2012-05, sida 17, 24.05.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2012

Jet bli cag för Cag

HENRIK MITELMAN Hl STOCKHOL one Visst är det turbulent. Bör sen svänger och humöre hos både företagsledare och konsumenter påminner om vårvädret i Norden. Ena dagen är det varmt och soligt, nästa dag mörkt och regnigt.

För medierna är det rena drömmen, Tvära kast uppskattas. Dessutom verkar det som om mediekonsumenter gillar att läsa om eländet. Främst kastar vi oss över negativa nyheter, visar läsarundersökningar. Var denna lätt masochistiska ådra kommer ifrån vet ingen.

Är världen verkligen lika svängig som rapporteringen antyder? Svaret är entydigt nej. Världsekonomin brukar växa och det mesta blir — hör och häpna — bättre och bättre dag för dag.

Global handel har ökat i volym varje år sedan andra världskriget med ett undantag —- år 2009. Året efter Lehmankraschen var världsekonomin paralyserad. Sannolikt lever vi fortfarande i baksmällan av ”The Great Recession”:

Men viktigare är framtiden. Hur stor är sannolikheten att vi kommer att vara med om något liknande under vår livstid? Gissningsvis är den mycket begränsad. Det finansiella systemet är mer robust i dag. Och i avsaknad av kollapsande systemviktiga banker fort sätter vi att flytta över gränser och gifta oss med personer från andra nationaliteter. Då ökar också handeln med varor och tjänster.

Viinser och njuter av vinsterna när våra komparativa fördelar nyttjas på bästa sätt.

Den accelererande globaliseringen är inte bara mumma för finska exportbolag och deras aktieägare, utan i allra högsta grad för de sämst ställda, Fattigdornen i världen har aldrig varit mindre. Flera hundra miljoner kineser har gått från extremfattigdom till en drägligare tillvaro i kuststäderna i östra delen av landet. För Indien är utvecklingen liknande,

Henrik Mitelman, chefstrateg SEB (2000-2011) och numera oberoende analytiker/föredragshållare och krönikör i Forum och Dagens Industri. Henrik skriver ofta på www. twitter.com/mitelman och nås på henrikomitelman.se.

nättre

Till och med i Afrika händer det roliga saker. Efter decennier av krig, korruption och elände har utvecklingen vänt. Aldrig tidigare har så få krig förekommit. I sitt Afrikaepos ”Afrika — framtidens kontinent” har författaren Richard Dowden skrivit om framgångarna, om det begynnande välståndet i spåren av den fredligare utvecklingen.

IMF räknar med 5 procent tillväxt I år. Den är dessutom utspridd på många länder: fler än en tredjedel av länderna växte med mer än 6 procent förra året och 40 procent hade en tillväxttakt på 4-6 procent, enligt Världsbankens senaste rapport.

Mycket återstår, men när den glömda kontinenten plötsligt vaknar är det ett tecken på någon hoppfullt.

Utmaningar saknas som bekant inte heller. Grekland går åt helsike, Spanien likaså. Fattigdomen är fortfarande utbredd i delar av Asien och Afrika, Terror hotar och den globala uppvärmningen oroar.

Dessutom har vi drabbats av välståndets baksidor. Fetman ökar i utvecklade länder och sprider sig till exempelvis Kina, med utbredda diabetsproblem till följd. Allt detta bör uppmärksammas. Men det kan göras mot bakgrund av vetskapen att världe aldrig mått bättre. Och om det vill sig rik- “Den accelere tigt väl har vi många år på oss att begrunda .

detta faktum. För äldre bli vi ju också. Hat- rande globalis ten av alla nordiska barn födda i dag väntas — ringen ar inte bara bli100 år. mumma för finska Olyckskorpama oroar sig för hur alla dessa exportbolag och framtida pensionärer ska försörjas. Det blir deras aktieägare en utmaning, om nu pensionsåldern måste vara densamma som den var när medellivslängden var 30 år kortare, Men i vår ive utan i allra högsta grad för de säms att säkerställa alla trygghetssystem tenderar ställda. Fattigdovi att glömma bort det allra viktigaste - att = men i världen har det är något ganska fantastiskt med överlev- . e .

nad. Bättre tecken på framgång kan man inte aldrig varit min önska sig. m dre:

Utgiven i Forum nr 2012-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."