Utgiven i Forum nr 1987-10

Det intelligenta hemlåset

av Håkan Nylund Forum 1987-10, sida 30, 04.06.1987

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: security

Abloy Control — det intelligenta hemläåse wärsllö Security lanserar en ny generation av Abloylås för småhus. Det nya låset, som bygger på Infraröd-teknik, ger förutom bättre sökerhet också bekvömlighet och sinnesfrid. Låset kan stänga av elapparater som glömts på, och påminner om öppna dörrar oc fönster.

cenen där familjen 30 km efter att seS mesterresan påbörjats börjar fundera om stryklodet är avstängt är säkert bekant för de flesta, konstaterar bitr dir 7Timo Toivonen på Wärtsiläs Security-division. — Låset på ytterdörren är den sista kontaktpunkten till hemmet, och därför passar det enligt vår uppfattning väl ihop med existerande beteendemönster att bygga in trygghets- och bekvämlighetsfunktioner i just låset. De säkerhetssystem som finns på marknaden är främst fristående ”svarta lådor”, som särskilt skall styras och programmeras. I Abloy Control-systemet är allting kopplat till dörren.

Dum nyckel, fiffigt lå — Systemet har utvecklats som ett svar på marknadens trender, d v s ökat småhusboende och satsning på livskvalitet. Teknisk 3 bygger det på den utveckling som skett inom de elektromekaniska låsen för företagsbruk. Låset är intelligent, medan nyckeln är förhållandevis ”dum”, förklarar Toivonen.

Grunden i systemet är ett normalt bruksoch säkerhetslås, som drivs av en elmotor. Låset styrs av en mikroprocessor i styrpanelen, som med hjälp av ljud- eller ljussignaler och en teckenruta, som visar låsets status och ger alarm.

Nyckeln påminner om en vanlig Abloynyckel, men är ”fet”, utan skåror och gjord av plast. Nyckeln sänder vid en lätt tryckning en 40 bits signal till låset genom infraröd-teknik, som låset kan avläsa på upp till 5 meters avstånd.

— Varje nyckel är en individ, förklarar marknadsföringschet Hannu Kankkunen. — Låset programmeras av husägaren att acceptera maximalt 10 olika nycklar. Tappas en nyckel behöver man bara stryka den nyckeln ur låsets minne och programmera in en reservnyckel. Under semestern kan tex låset programmeras att acceptera grannens nyckel om man kommit överens om blomvattning. Efter semestern tas programmeringen bort.

— Abloy Control har 1 000 miljarder olika nyckelalternativ, d v s 200 för varje människa på jorden. Det mekaniska låset har ”bara” 360 miljoner olika alternativ, konstaterar Kankkunen.

Stänger dörren, el och vatten

Systemet kan kan också kontrollera 12 andra punkter. Till dem kan man koppla t ex spisen, stöpslar för stryklod och kaffekokare, och vattnet till tvätt- och diskmaskiner.

Sten Stendahl, sedan början av år 1987 divisionschef för Wärtsilä Security, visar det nya låssystemet Abloy Control. Trots att den nya nyckeln inte längre sticks in i låset har man bevarat Abloy-stilen.

ABLOY’CONTROL

Man kan också koppla in givare vid fönster och bakdörrar, så att låset alarmerar att de är öppna och genom teckenrutan visar vilken punkt som är öppen, Tjuv- och brandalarmsystem kan också kopplas till låset.

— Styrkan i systemet är att det inte aktivt behöver kopplas på då man lämnar hemmet, utan att det aktiveras genom att man normalt låser ytterdörren, understryker Timo Toivonen.

Det nya låssystemet är avsett för privatbruk i småhus, antingen egnahemshus eller radhus, där dörren till lägenheten samtidigt är ytterdörr. — Vi utvecklar också ett motsvarande lås för våningshus, men där kommer problemet in att nyckeln borde gå både till ytterdörren, allmänna utrymmen och lägenheten. I sin nuvarande form är Abloy Control avsett för småhus, understryker Toivonen.

Marknaden är dock växande, I Finland byggs årligen ca 16 000 småhus, och i Norden ca 60 000.

Låsets pris är klart högre än de mekaniska låsens, Ett lås kostar ca 4 500 mk utan installation, medan ett mekaniskt lås med installation kostar ca 1000 mk. -— Vid ett nybygge är prisskillnaden föga märkbar bland de andra byggnadskostnaderna, och de hustillverkare vid samarbetar med anser priset hyfsat, konstaterar Timo Toivonen.

Wärtsilä Security räknar med att tillverka ca 500 lås under denna vår, och omkring 1000 under de följande 12 månaderna. Därefter räknar man att låset skall vara tillräckligt introducerat för volymproduktion. — Vårt mål är att Abloy Control i Finland och Norden skall bli ett allmänt låssystem för hemmen och ingen smal specialprodukt, säger Toivonen.

Hårda tillväxtmål Security-divisionen behöver den nya produkien, eftersom låsmarknaden är relativt mättad, och Wärtsilä som mål uppställt att divisionen skall växa snabbare än koncernen. I fjol omsatte divisionen med ungefär 1600 anställda ca 400 Mmk, vilket var 7 procent av Wärtsiläs koncernomsättning. De tunga delarna av divisionen är Abloy i Finland och TrioVing i Norge, som förutom VingCardHlåssystemet för hotell också tillverkar konventionella lås för den norska marknaden.

— Tillväxtmålen betyder ökande utlandssatsningar, eftersom hemmamarknaderna kan väntas växa normalt, säger divisionschef Stig Stendahl. — De marknader vi i första hand riktar in oss på är Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien, där de elektromekaniska låsen borde ha en marknad. VingCard arbetar på hela världens hotellmarknad, som växer med ca 20 procent per år, och är etablerat i USA. I Storbritannien har vi en existerande organisation, som måste förstärkas, medan det i Förbundsrepubliken torde bli aktuellt att grunda en egen organisation.

Håkan Nylund 10/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."