Utgiven i Forum nr 2017-02

Det ständigt lyssnande digitala örat

av Leif Bergström Forum 2017-02, sida 20-21, 23.02.2017

Taggar: Teman: AI

Den kommersialiserade artificiella intelligensen kryper allt närmare in på skinnet och väcker moraliska och juridiska frågor angående våra privatliv.

Julens hetaste klapp i USA var Amazons Echo, en röststyrd dator med bara mikrofon och högtalare som kostar mindre än 200 dollar. Liksom Apples Siri och Android-mobilernas röststyrning hör Amazons program Alexa ett röstkommando och svarar på användarens fråga eller verkställer kommandot genom att tända belysning, höja termostaten eller starta den vinterkalla bilen.

Nu oroar sig många för effekten av ständigt lyssnande digitala öron på privatliv och personlig integritet. Det här är frågor som brukar förknippas med övervakning från myndigheter eller företag, intrång i privatlivet som den enskilda medborgaren kan ha svårt att värja sig mot. I fallen med Amazon, Apple och Google gäller det i stället konsumentvaror medborgaren av fri vilja placerar i sitt hem eller bröstficka. Därmed borde konsumenten åtminstone vara medveten om att samtal kan avlyssnas och spelas in. 

Stark Trek i ditt vardagsrum. En analytiker vid American Civil Liberties Union, en ideell organisation för medborgerliga rättigheter, säger att varje hot om övervakning har en hämmande effekt på annars spontana personliga samtal. I delstaten Arkansas har rättsmyndigheter för att lösa ett mordfall begärt att Amazon överlämnar eventuella ljudupptagningar från den misstänkte personens Echo.

I USA faller en sådan begäran mitt emellan två juridiska principer. Å ena sidan har konstitutionens fjärde tillägg garanterat frihet från oskälig husrannsakan. Samtidigt tillåts polis söka bevis som frivilligt har delgivits en tredje part. Som tredje part har traditionellt räknats bank och telebolag. Men ny teknik vidgar begreppet, och Amazon, Apple och Google kan nu ses som tredje parter. Det gör att flera experter som värnar om den personliga integriteten nu menar att det är dags att ändra lagskrivningen.

Tillverkare av röststyrd elektronik påpekar att mikrofonen registrerar vad som sägs först sedan den hör det fastställda väckningskommandot. I Apples fall är det här ”Hey Siri”, för Echo är det ”Alexa”, för Android ”OK Google”.

Men observatörer påpekar att såvida mikrofonen inte knäpps av lyssnar Echo ständigt, för att när det är dags kunna hjälpa så snart ägaren vill ha hjälp. Enda sättet att skydda ett samtal från avlyssning kan vara att helt knäppa av mikrofonen.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Leif Bergström text

Utgiven i Forum nr 2017-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."