Utgiven i Forum nr 1998-10

Det våras för luftskeppen!

av Peter Ehrström Forum 1998-10, sida 26-27, 22.10.1998

Taggar: Teman: luftskepp

Närbild av den s.k. gondoten för passagerare och personal

Det våras för

Bild frå NO”: 18

EFTER 60 ÅRS PAUS GÖR DE MÄKTIGA LUFTSKEPPEN COMEBACK. MARKNADEN LIGGER I LUXUÖSA TURISTRESOR OCH REKLAM.

uftskeppens era gick bok stavligen upp i rök med

Hindenburg den 6 maj 1937.

Visserligen överlevde 62 av d 98 ombord, men följderna var gigantiska i form av negativ publicitet.

Hindenburg är luftens Titanic, men med långt negativare följder för luftskeppen än Titanic någonsin innebar för sjöfarten. Tre år efter olyckan skrotades den sista av de cigarrformade gasdrivna mastodonterna, Graf Zeppelin II, och luftens giganter var borta. Nu gör de comeback!

I över 50 år var det tyst kring Iuftskeppen, men 1994 meddelade Zeppelin Luftschifftechnik GmbH i Friedrichshafen om sina planer att testa ny teknologi för konstruktionen och manövreringen av luftskepp för passagerar- och frakttransporter. - Beskedet var resu tatet av fem års planer, marknadsundersökningar och 23,5 miljoner dollar (ca 122,5 Mmk) i riskkapital. Flygtesterna med NTskeppet inleddes 18

Foto: Zeppelin Luftschifftechnik september 1997 (N står för New Technology) och meddelandet möttes med stort intresse. Det manade onekligen fram romantik och

MEN KNAPPAST I FINLAND.

nostalgi från svunna tider.

”From next vear on, there will be a new roar in Itbe sky. For from 1997 onmwards a Zeppelin will once again float tbrough the air, bringing back to life a principle regarded dead for around 60 vears”, skrev t.ex. Armin Scharf i tyska magasinet FORM - Zeitschrift får Gestaltung 1996.

I dag bygger flera företag luftskepp ör försäljning, medan andra bygger experimentella prototyper. En tredje grupp leasar ut och driver luftskepp ör businessklienter. Sydafrikanska The Hamilton Airship Company (THAC) beräknar att det finns ca 15 tillverkare från tio länder som har luftskepp under produktion eller under planering. Till de största hör The American Blimp Corporation, Zeppelin och Airship Industries. Tillsvidare är de flesta avsedda ör reklam och rymmer maximalt tolv assagerare. Större luftskepp är dock under planering i Holland, Tyskland, England och Ryssland, men enligt THAC kommer dessa att bli kommersiellt tillgängliga först efter år 2000.

”Luftskeppet kombinerar lyxen på en oceanångare med lämpligheten hos en belikopter. Förmågan att flyga lågt, nästan ljudlöst, samt starta och landa vertikalt gör det lämpligt för användning inom områden där andra luftfarkoster inte kan verka..D huvudsakliga nackdelarna är storlek och väderrestriktioner” skriver THAC på sin webbsida.

THAC bygger två egna modeller, HA 160-TA med en längd på 160 meter och en max hastighet på 145 km/h samt den mindre HA 44 med maxhastigheten 117 km/h.

Zeppelin LZ N07 är 75 meter lång och har en höjd på 17,2 meter. Passagerarkabinen är 10,2 meter lång och skeppet rymmer 14 personer (av vilka 12 passagerare). Den nya Zeppelinaren gjorde sin första långfärd från Friedrichhafen över schweiziska Altenrhein till Echterdingen och landade på Stuttgarts flygfält den åttonde augusti 1998. Nästan på dagen 90 år tidigare gjordes den första landningen med LZ 4, i just Echterdingen. Då med tragiskt resultat. Luftskeppet slet sig från förankringsanordningen och brann upp inför tusentals åskådare, 1998 kunde tusentals åskådare däremot uppleva flera lyckade starter och landningar.

För det nya Zeppelin-bolaget, grundat 1993, är de närmaste åren spännande. Visserligen dröjer det ca ett år med omfattande flygtester innan en certifiering av luftfartsmyndigheterna blir aktuell, men bolaget har order på fem luftskepp å ca 7 miljoner dollar (ca 36,5 Mmk), vilket sysselsätter fabriken fram till år 2000.

FORUM NR 10/98

Användningsområdet är brett: Zeppelin NT 1 har beställts av schweiziska Skyship Cruise Ltd för exklusiva turistkryssningar samt för reklam- och promotionsuppdrag. Skeppet skall levereras i slutet av 1998. NT 2 går till RLBG Rheinische Luftschiffbetriebsgesellschaft GmbH för i huvudsak vetenskapliga och tekniska uppgifter. Zeppelin NT:s serietillverkade luftskepp nr 3 har beställts för uppdrag inom reklam och passagerarservice medan skepp 4 och 5 skall användas för turistkryssningar reklam och ”tillställningar” i Bayern. De sista levereras före utgången av år 1999.Zeppelin förhandlar även med olika sydafrikanska kinder om konstruktion av luftskepp för miljöobservationer,

De nya luftskeppen liknar till formen sina berömda föregångare, men tillverkarna är måna om att påpeka de stora tekniska framsteg som gjorts. Framförallt är det numera icke-eldfängt helium i tankarna. Nya komponenter och material skapar överlag säkrare skepp, som kan hålla högre hastighet med förbättrad manöverförmåga samt möjliggör enklade start- och landningsrutiner. Ett av målen har också varit att eliminera barlastsystemet ”Turismen kommer att bli den största industrigrenen år 2 000 och nyhetens behag med luftskepp kommer säkert att skapa en marknad. Tidigare otillgängliga områden kan nås nu. Driftskostnaderna är klart lägre än alla andra typer av flygmaskiner (25 procent av en Boeing 737:a). Det är det säkraste sättet att flyga och [luftskeppet] hålls fortfarande i luften när motorerna stängs av. Det erbjuder det yttersta i komfort, lyx, nöjen och stil”, skryter THAC.

Det är lätt att romantiskt drömma sig till hur upplevelsen att t.ex. sväva lågt över Paris eller New York eller en afrikansk nationalpark skulle te sig. Eller att helt enkelt gå ner någonstans i närheten av Sfinxen eller vid foten av Kilimandjaro. Att det finns en marknad för lyxresor är knappast osannolikt. Men något billigt nöje lär det inte bli. Enligt dagens kurser betalade passagerarna omkring 1 000-10 000 dollar för en enkelresa under luftskeppens glanstid G runda tal 5 000-50 000 mk). Resan över Atlanten tog två och en halv dag och passagerarna sov i enkelrum, åt i restaurang med strålande utsikt och dansade i loungen. Hindenburg hade t.ex. både

FORUM NR 10/9 rökrum och skriv- och läsesal ombord. Intresset för Zeppelinarna är så stort att Zeppelin Museum i Friedrichshafen årligen drar omkring 300 000 besökare. VD Pertti Pirskanen vid Finlands Resebyrå är emellertid skeptisk till luftskeppens framtidsmöjligheter i Finland. ”Möjligen kan det finnas en marknadsnisch för tillställningar och upplevelser som arrangeras av företag, men jag har svårt att tro att luftskeppen tänder genomsnittsfinländaren. Den rätta målgruppen är i så fall storföretagens representationstillfällen”, anser han. För att luftskeppen inte är ett hett samtalsämne i den finländska turismbranschen talar åtminstone det faktum att samtalet med Forum är det första som Pirskanen hittills fört om luftskepp. Men han är inte helt avvisande. ”Resebyråerna får allt oftare i uppdrag att ordna program för företag och vi ordnar t.ex. olika naturanknutna upplevelser för företagsgäster. Inom denna

Foto: Zeppelin Luftschifftechnil

Fa X 4

Interiör från passagerarkabinen i LZ NO?.

ram, varför inte. Men vi kommer inte att köpa eller leasa luftskepp”, säger han.

I näringslivet är tongångarna också försiktiga om luftskepp i dag.

”I fråga om luftskepp ser jag framförallt transportmöjligheter. Om ett skepp konstrueras för transport av mycket tunga laster kan det bli ett verkligt alternativ. Men luftskepp som en upplevelsegrej är jag mera tveksam till. Det är en kostnadsfråga", säger t.ex. en informationschef som Forum talat med.

Blir [uftskeppskryssningarna ett alternativ till kryssningar med Concorde och lyxjakter för världens rika och vackra? Det vet vi snart. € Peter Ehrström

Grevens dröm blev verklighet

Greve Ferdinand von Zeppelin var en rik visionär som för evigt sammankopplas med luftskeppen. Han introducerade kommersiella flygturer med luftskepp och byggandet av hans första skepp, EZ1, inleddes i april 1899. En arbetsstyrka på 30 personer byggde färdigt skeppet på ett år och därmed började den era som rista in ordet zeppelinare i språkbruket.

Greve von Zeppelin stod som huvudman bakom grundandet av Deutsche Luftschiffarts AG [DELAG) 1910 och från juni 1910 till juli 1914 transporterade DELAG 33 722 personer under 1 588 flygturer utan en enda personskada. Allatre luftskeppen exproprierades dock av tyska armén under första världskriget och trafiken upphörde temporärt. Luftschifibau Zeppelins enda riktiga konkurrent i Tyskland var Luftschiffbau Schitte-Lanz, Johann Schtftte inspirerades när han såg zeppelinare glida fram i luften och en del av hans innovationer har blivit allmängods för luftskeppen, bl.a. den strömlinjeformade kroppen och korsformat bakstycke. Under första världskriget blev hans huvudsakliga innovationer inkorporerade även i zeppelinarna.

Efter världskrigspausen återupptogs trafiken först under senare delen av 1919.

Då drev bolaget regelbunden ruttrafik.Totalt 163 luftskepp byggdes och åren 1920-1930 dominerade ‘de flygande cigarrerna’ himlen som transportörer öve långa distanser.

Det mest kända, mest exklusiva och mest framgångsrika luftskepp som någonsin byggts var Graf Zeppelin, som togs i bruk 1928. Dess karriär förkortades av att Hitler inte tillät det att operera kommersiellt, men det gav luftskeppen enorm publicitet via bl.a. världsomseglingar med anhalter i Tokyo, Los Angeles och Lakehurst. Efter Hindenburg-katastrofen 1937 lade trafiken med Graf Zeppelin I ner 1940. Under en kort period — Hindenburgs förödande bildade sedan amerikanska Goodyear ett nytt bolag med brand innebar slutet för

Zeppelin, som byggde två luftskepp för flottuppdra luftskeppens tidevarv.

(Akron och Macon). Åren 1900-1990 har ca 900 luftskepp byggts. Användningsorråden har i huvudsak varit u-båtspatrullering, reklam och fria passagerarturer. €& PE

Utgiven i Forum nr 1998-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."