Utgiven i Forum nr 1995-02

DIFF - alla ingen­jörers förening

av Fredrik Nars Forum 1995-02, sida 24-25, 16.02.1995

Taggar: Organisationer: DIFF

Fredrik Nars

DIFF, Driftingenjörsförbundet i Finland, driver de svenskspråkiga ingenjörernas intressen bl.a. i arbetsmarknadsfrågor. För tillfället råder det endast en 7-8 ”o:ig arbetslöshet bland DIFFarna. DIFF fungerar även som en kontakt organisation för finlandssvenska ingenjörer.

riftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, är förbun det för alla som utbildats till ingenjör vid Tekniska läroverket i Helsingfors (som numera fungerar i Esbo), Tekniska läroanstalten i Ekenäs, Vasa tekniska yrkeshögskola eller Ålands tekniska läroverk. Genom sitt medlemskap i AKAVA driver DIFF medlemmarnas intressen i arbetsmarknadsfrågor. På DIFFs kansli i Böle säger verksamhetsledare Erik Karlberg — DIFFs verksamhet står på tre ben. För det första sprider vi information till våra medlemmar genom de tidningar vi erbju 2 der våra medlemmar: Gula Bladet, Forum för ekonomi och teknik, Teknik & Ekonomi och Insinöörikunta. För det andra ordnar vi program bestående av kurser, exkursioner och fester. För det tredje idkar vi fackföreningsverksamhet genom vårt medlemskap i AKAVA. Ordförande för DIFFSs styrelse Birgitta Eriksson säger — DIFFs uppgift är att fungera som en samlande förening för alla svenskspråkiga ingenjörer i Finland.

Aktiv juniorverksamhet

DIFF har 2 550 medlemmar. Över hälften av medlemmarna har studerat maskinteknik, elkraftsteknik eller datateknik. DIFF har också 500 juniormedlemmar som är studerande.

— Vi kör hårt med vår juniorverksamhet. Vi har ett juniorutskott som jobbar med att värva nya unga medlemmar — vi måste tänka på tillväxt, säger Birgitta Eriksson.

För den sista årskursen i de tekniska läroverken anordnar DIFF en kvällskurs

Birgitta Eriksson har varit DIFFs ordförande sedan 1993.

för de kommande ingenjörerna. ”Hur söka jobb?" heter den och går igenom praktiska saker vid arbetssökande, som t.ex. uppläggning av Curriculum Vitae och hur man beter sig under en arbetsintervju. Dessutom hjälper DIFF verkeiterna finna företag som de kan göra sitt examensarbete för.

DIFF ordnar varierande program för sina medlemmar bestående av föredrag, seminarier, möten, debatter, fester och annat. Nyligen ordnades t.ex. en kursi halkkörning och en föredragskväll kring fastighetsförvaltning.

— I vår programverksamhet kan man säga att våra medlemmar är bättre på att gå på kurs än på att festa. Det yrkesinriktade programmet är populärast.

Verksamhetsledare Erik Karlberg har varit aktiv inom DIFF i snart tio år.

Men en del fester drar mycket folk, som till exempel vår första maj-lunch. Då åker vi med båt från Kaisaniemi-parken till Salutorget och äter sedan sillfrukost på Restaurang Tekniska på Georgsgatan, säger Erik Karlberg som i sommar har arbetat tio år för DIFF. Erik fungerar också som styrelsens sekreterare.

Ingenjörsforu i är i Otnä Årets stora evenemang, Ingenjörsforum, ordnas i

DIFF i ett nötska e Driftingenjörsförbundet i Finland är en intresseorganisation för ingenjöre e Antal medlemmar: 2 550, inklusive 500 studerande juniormedlemma 9 Driver medlemmarnas intressen genom att delta i arbetsmarknadsfrågor, ordna program och sprida informatio e Ordförande: Birgitta Eriksso 9 Kansli i Böle med två heltidsanställda. Tel: KA 15 901 (Verksamhetsledare Erik Karlerg och kanslist Marianne Blomqvist år den 31 mars på “Nya Verket” i Otnäs. Ingenjörsforum ordnas årligen i samarbete med TFiF och drar 200-400 deltagare. Temat är “Företaget, organisationen och arbetet förändras, hänger ingenjören med?”. Som inledare är i år bl.a. VD Martin Granholm från Kymmene Oy och VD Berndt Karsten från AT Kearney. Birgitta Eriksson säger —lår har visträvat till att behandla nåt mer jordnära. DIFF är aktivt med i arrangemangen och Verkets rektor Henrik Wolffär ordförande för planeringsgruppen. Programmet inriktas även så att det skall locka yngre DIFFare.

samt mod TFiF

Samarbetet med TFiF, Tekniska Föreningen i Finland, är nära och välfungerande, TFiF är föreningen för diplomingenjörer. All programverksamhet är gemensam för TFiF och DIFF. Erik Karlberg kommenterar — Samarbetet fungerar fint, vi kan ordna större och bättre evenemang tillsammans med TFiF. Våra gemensamma programkvällar varje tisdag i TFiFs utrymmen på Georgsgatan drar många intresserade. Det är vanligtvis ett föredrag eller ett seminarium om nåt intressant ämne,

Satsar på privatföretagare

För tillfället satsar DIFF på medlemmar som är privatföretagre. Man har ordnat kurser för sina medlemmar om hur man driver ett företag och i sitt program för arbetslösa, Nya Vägar IIL koncentrerar man sig på utbildning om hur man skapar ett eget arbete, t.ex. genom att bli privatföretagare. Ordförande Birgitta Eriksson kommenterar — Det har länge varit en trend bland våra medlemmar att starta eget. De har varit i skymundan och vi vill nu gottgöra det. Dessutom har ju privatföretag Marianne Blomqvist är kanslist på DIFFs kansli i Böle.

are i och med den nya Akassasystemet rätt till arbetslöshetspenning ifall företaget inte bär sig.

Privatföretagare kan inte bli medlemmar i en fackorganisation, utan kan istället bli ideella medlemmar i DIFF. Detta innebär att de betalar en lägre medlemsavgift och är med på allt i DIFF förutom arbetsmarknadsbiten.

Låg arbetslöshet bland DIFFare

Arbetslösheten inom DIFF är nu 7-8 procent, nästan hälften lägre än för ingenjörer i snitt. Detta beror enligt Karlberg på att DIFF-medlemmarna har bättre språkkunskaper och att de flesta bor i huvudstadsregionen där sysselsättningssläget är bättre än i övriga Finland. Karlberg berättar — Vi driver också våra medlemmars intressen genom att ha ansvars- och rättsskyddsförsäkringar på våra medlemmar. Ansvarsförsäkringen täcker en medlems skadeståndsskyldighet på arbetsplatsen och rättsskyddsförsäkingen täcker rättegångs- och juristkostnader ifall en medlem blivit uppsagd på felaktiga grunder. Den senare har använts relativt flitigt under de senaste åren.

DIFF är den enda svenska intresseorganisationen som direkt är ansluten till AKAVA. De andra, t.ex. TFi och Niord, är anslutna via sina motsvarande finska intresseföreningar. Ordförande Birgitta Eriksson säger — Vi kan på detta sätt atta våra egna beslut. Men vi samarbetar också mycket med vår finskspråkiga kolega Insinööriliitto.

God talko-anda

Vad har då DIFF-verksamheten gett Birgitta — Massor, jag har fått en heldelkontakter. Det är fin trivsel i DIFF och roligt att jobba med andra ingenjörer. Dessutom är det roligt att vi skapat en förändring under de senaste åren.

— Det var egentligen bra att jag blev ordförande under en dålig tid, vi har haft en god talko-anda på DIFF. Många medlemmar har varit aktiva.

DIFF har fått många nya medlemmar under recessionen som anmält sig pga. A-kassan. Detta har skapat nya möjligheter men också nya krav. DIFF har ordnat kurser för de medlemmar som är arbetslösa, bl.a. genom kurserna Nya Vägar I-II och en om kvalitetssystemet ISO 9000. Arbetslösa medlemmar betalar endast 25 20 av medlemsavgiften. 0

Forum har presenterat Niordinr 12/94 och TFiF inr 14/94.

Volvo 850 har erhållit över 30 internationella förstaplaceringar och pris.

“Årets “ba val 1991” FINLAN “Årets Bil 1993” CANAD e ee SS Oo C “Årets företagsbil 1993”

NORG “Världens vackraste bil 1993” ITALIE “Årets importbil 1993”

JAPA “Bästa formgivningen "

SVERIG “Årets importsedan 3 “Bästa nya herrgårdsvagnen 1993” CANADA

USA

Njut av succén. Provkör Volvo 850.

VOLVO

Utgiven i Forum nr 1995-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."