Utgiven i Forum nr 2016-08

Digi-loo, digi-ley, alla talar om mej

av Jan Sten Forum 2016-08, sida 28, 29.09.2016

Digi-100,

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackQforum.f digi-ley alla talar om mej

JAN STEN

X De har snurrat FFÄRSNTVERKET. runt som värs på sistone, fotoutmaningarna på Facebook. Det måste medges att det varit en aning roligt att få se foton från 80-talet och allt vad de innebar. De mormonska Bröderna Herreys, ett av Sveriges första pojkband, var som populärast under den här tiden, och lyckades 1984 vinna Eurovisionen med sin låt Diggi-loo, Diggiley. Delar av låttexten känns aktuell ännu i dag då man tar sig en titt på diskussionen inom Affärsnätverket Forum på Linkedin.

Blixtar och dunder, magiska under. Bättre inledande fraser är svåra att hitta när det diskuteras kring digitalisering och IT. Termerna innehåller nycklarna till det nutida, framtida och föränderliga samhället. Kanske är det lite väl mycket IT och vällite innehåll men det måste väl kunna bli bättre?

Finns kanske någon som kommer ihåg hur det var när alla finländska hushåll förvänta des införskaffa digibox i början av 2000-talet - då Yle tutade ut att det inom några år inte längre skulle vara möjligt att se analoga sändningar. Enligt de främsta pådrivarna skulle det rentav bli möjligt att se på riksdagens frågetimme samtidigt som man spelade Tetris. Interaktiviteten skulle även öppna chansen att ställa frågor. I dag är det kanske andra möjligheter som marknadsförs men snarlika önskescenarier dyker ständigt upp.

Jag har visioner för miljoner. Tänk vilka enormainbesparingar som bara väntar på att förverkligas ifall vi får det nya systemet och bättre arbetssättet att fungera. Funkar gör det också bevisligen många gånger. Facebook, Apple, Microsoft och andra företag har lärt sig det här spelet och vi konsumenter får finna oss i att bli en del av deras verklighet vare sig vi vill eller inte.

När man sätter in samma tänkesätt i den offentliga ekonomin så tar sig plötsligt strofen en annan tolkningsväg. Där produceras också visioner som kostar åtskilliga miljoner men mycket mera än så blir det inte. Det är

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 82018

REDO FÖR NYA KANALER? Den fysisk digiboxen införskaffades för många år sedan. Den

SOLOHdLSO mentala digiboxen borde senast nu uppdateras, även med nya kanalinställningar.

uppenbarligen inte enbart metron som saknar förare.

Åh, jag ville gärna önska. Den fysiska digiboxen införskaffades för många år sedan men den mentala digiboxen borde senast nu uppdateras och nya kanalinställningar göras. Den stora potentialen finns i att anamma nya tankesätt, processer och system. Tekniken utgör verktygen för att få det att fungera. Den ska inte sitta i förarsätet men vad hjälper det när den sitter i främre passagerarsätet och hela tiden säger hur du borde köra. Tekniken borde förflyttas till baksätet eller ännu längre bak för att inte störa atmosfären i bilen.

Tekniken ska göra det möjligt för oss att ta osstill olika platser och mentala tillstånd men i övrigt ska den gärna hålla sig ur sikte. Klart att vi kan besiktiga utrustningen en gång per år, men bara för att försäkra att läget är under kontroll. Tanken är inte att byta ut all teknik varje gång och bli kvar med det gamla skräpandei ett hörn.

I mina gyllene skor. I den bästa av världar är

IT och digitalisering något som gör det möjligt för oss att bli bättre människor. De skapar förutsättningar för att bygga sociala relationer och umgås på okonstlade sätt. Det i sin tur ger utgångspunkter för meningsfulla aktiviteter samt ett inkluderande samhälle där det personliga blickfånget är riktat något högre än den egna mobilskärmen.

Åt alla gyllene skor. Utmaningarna med IT och digitalisering syns just nu väldigt tydligt inom skolan i och med den nya läroplanen. Tanken är att sporra eleverna att jobba med att utveckla ett urval av kompetenser och den vägen rusta sig för framtida utmaningar. Här ställs frågan om IT till sin spets eftersom det många gånger är eleverna som är mer kompetenta än lärarna. Lärarna har säkerligen bättre förståelse för vad som kan vara viktigt att lära sig och vad läromålen är, men det finns en risk att sådant hamnar i skymundan då eleverna inser att de själva är tekniskt skickligare. Fast så ska det väl förhoppningsvis inte gå. Nej, tänk dig ett hinder (det flyger du över). Vingar på digi-skorna (är allt vad du behöver). a

Utgiven i Forum nr 2016-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."