Digi-tv i mobilen gav dem ingenjörspris

av Heidi Backas Forum 2007-05, sida 46, 24.05.2007

Taggar: Personer: Janne Aaltonen, Pekka Talmola & Jukka Henriksson Teman: teknik

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2087

SMÅTT & GOTT

HEIDI BACKAS TEXTA FOTO

Priset Finländskt ingenjörsarbete 2007 går till Janne Aaltonen, Jukka Henriksson och Pekka Talmola som utvecklat teknik för mobil-tv. Alla tre har varit anställda på Nokia i Åbo där de tog initiativ till att utveckla den teknik som kallas DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld). Tekniken är en kombination av DVB-standarden som används i det marksända digitala tv-nätet och IP-teknologin som används i internet.

Trion har arbetat med såväl tekniska lösningar som internationell standardisering för att ge DVB-H-standarden genomslagskraft.

Den stora utmaningen med mobil-tv är att överföringen kräver mycket energi. I DVB-H-tekniken har detta lösts genom att dela upp tv-sändningen ikorta snuttar, så att överföringen kan stängas av medan tv-tittandet fortsätter. Självaöverföringen tar 0,1-0,2 sekunder för en tvsnutt som visas i1-2 sekunder. Då tv-överföringen stängs av emellanåt drar mobilen mindre ström.

”Den här lösningen kom vi på på tåget mellan Helsingfors och Åbo, ungefär i Kyrkslätt. Vi var på väg från ett möte och hade lämpligt med ‘innovationstid’ på tåget” säger Aaltonen.

DVB-H-tekniken är i kommersiellt bruk i bland annat Italien och Vietnam. Finland har teknisk beredskap för tekniken, men problem med upphovsrätten har förhalat processen. Under vårvintern beslöt EU-kommissionen att stöda

FÖRENINGSKALENDERN

Jigi-tv I mobilen gav dem

DVB-H-tekniken framom konkurrerande tekniker för mobil-tv.

“Man brukar tala om teknopolitik, men det är minst lika viktigt med teknodiplomati för att komma framåt i det internationella arbetet med standardisering”. säger Jukka Henriksson.

Henriksson och Talmola jobbar ännu på Nokia, medan Aaltonen övergått till suyk, en euro tf

Tekniska Föreningen i Finland Banvaktsg. 2, oo520 Helsingfors. tfn: (09) 47677 331 fax: (09) 47677 33 e-post: christina.fredrikssontfif.fi, wwww.tfif.fi Driftingenjörsförbundet i Finland

Banvaktsg. 2, 00520 Helsingfors, tfn (09) 47677 345/fax: (09) 47877 347 Marianne Blomqvist e-post: marianne.blomqvistediff.fi, vuwww.diff.f 30.5 kl. 18: Planeringsmöte där ma diskuterar olika alternativ för att utveckla TFiFs och DIFFs golftävling, som ordnas kring första veckoslutetiseptember. Alla intresserade ombeds komma med och diskutera. Samling i Klubb Orfeus, Eriksgatan 2, Helsingfors.

31.5 kl. 18: Networking after work på Mbars ölterrass vid Glaspalatset i Helsingfors. Inled sommaren med en nätverksträff av det lättsammare slaget! Träffa kompisar och nya bekantskaper på en eftermiddagsöl. Vi inleder öldrickandet kl. 18 men man kan förstås komma tidigare elle senare. Arrangör: Ungdomsutskotte — ekonomfäreningen

Ekonomföreningen Niord r.f. Banvaktsgatan 2 00520 Helsingfors Organisationssekreterare: CatiLilj tfn 0201 299 275

Läs om programmen i Niordblade och på www.niord.fi.

30.5 Niord Golf Cup 1.7 Konsert: George Michael 1,8 Konsert: Rolling Stone peisk reklamfinansierad mobiltelefonoperatör som riktar sig till ungdomar.

Priset Finländskt ingenjörsarbete delas ut av TEKNIKENS AKADEMIKERFÖRBUND TEK OCh TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND TFIF åt en person eller arbetsgrupp som har befrämjat det tekniska kunnandet i landet. Priset har delats ut årligen sedan år 1981. Prissumman är 20 000 euro.

21,8 SEFE:s EkonomChef-utbildning inled 5.9 Deadline för Tahko-utlottninge 13.9 Skönheten och odjuret Intressan 2.10 Mannerheim - Mannen och program

Myten också hos grannen?

Program i Vasa Ko ntakta

Se TFiFs och DIFFs program arrangören i kansli oc i Österbotten.

iledact kolla om d 26.5 Familjedag i PowerPark ryms med!

Baraviföreningen rf Kontaktperson: Krister Sundell tfn: gsm 040-506 368 e-post: krister.sundellämultifi

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."