Utgiven i Forum nr 2018-06

Digitalisering lägger krokben för prognosmakare

av Henric Borgström Forum 2018-06, sida 24-25, 21.06.2018

Taggar: Teman: digitalisering

Den svenska detaljhandeln famlar i sina försök att få grepp om framtida utvecklingstrender.  Samtidigt är storlek och marknadsdominans oövervinnerliga framgångsrecept inom näthandeln.

Digitaliseringens snabba intåg i detaljhandeln har skapat stor osäkerhet hos prognos­makarna som försökt bedöma framtiden år 2025. Exempelvis beräknas antalet anställda i svenska butiker minska med 19 000 de kommande dryga sju åren, men en tuffare bedömning hamnar på hela 41 000 färre jobb från dagens nivå cirka 240 000 arbetstillfällen i detalj­handeln.

I en turbulent värld som samtidigt präglas av ganska så tvärsäkra prognoser ned till decimal­nivå är det dock välgörande att en ambitiös framtidsbedömning från branschorganisationen Svensk Handel visar upp osäkerheten i betydande intervall både för dagligvaror och för sällanköp.

Antalet sällanköpsbutiker väntas minska med mellan 6 000 och 11 000. Utländska aktörer kan komma att ta mellan 8 och 17 procent av den totala sällanköpshandeln.  Svenska aktörer beräknas ta mellan 23 och 29 procent. Det totala antalet butiker beräknas nu uppgå till cirka 58 000 i Sverige.

[caption id=“attachment_10166” align=“aligncenter” width=“440”] Paradox. I M. C. Eschers litografi Relativitet (1953) är gravitationen samt känslan för upp och ner satta ur spel. Likaså måste handeln orientera sig in i framtiden trots en allt kortare horisont.[/caption]

Svarte Petter. Ett hårdare affärsklimat pressar naturligtvis handelns marginaler nedåt men också kostnaderna. E-handeln för med sig att varupriserna i allt högre grad bestäms av något slags ”världsmarknadspris”. Sam­tidigt sätts de stora kostnaderna för butikslokaler och löner lokalt i Sverige med relativt hög lönenivå.

Det väntas bli allt svårare för handeln att kraftigt avvika med priser som de stora globala jättarna håller i e-handeln, särskilt vad gäller sällanköpen. De geografiska barriärerna som skyddat butiker, i synnerhet på mindre orter, försvinner allt mer.

Först ut har bokbranschen varit med nedläggning på många småorter. Två grupper dominerar nu starkt: Akademibokhandeln som köpt kedjorna Bokia och Bokus, samt Bonniers som tagit över Adlibris och Pocket­shop. Både antalet butiker och anställda har minskat kraftigt.

Därefter har koncentrationen nått elektronikbranschen med bland annat norska Elgiganten (i Finland verksam under varumärket Gigantti) samt Siba/Netonnet som tagit över mindre aktörer. Onoff försvann 2011 i både Finland och Sverige via konkurs. Expert Sverige gick samma öde till mötes året därpå. Norskägda Expert fortsätter dock i Finland, främst under varumärket Power.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-06

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."