Utgiven i Forum nr 1995-10

Direktflyg till Island aktuellt inom fem är

av Christian Schönberg Forum 1995-10, sida 31, 24.08.1995

Taggar: Orter: Island Teman: flygande

Boing 757-200 maskiner.

Icelandairs flotta består av tolv enheter. Inrikesflyget sköts med fyra Fokker50 plan, Evropalinjerna med fem Boing 737-400 samt USA-trafiken med tre

Direktflyg till Islan aktvellt inom fem år Christian Schönber fter några års paus begåvas Hel singfors sannolikt snart igen me ett regelbundet direkflyg till Reykjavik. Färden kommer förmodligen att avbrytas av en mellanlandning i någon annan större nordisk stad. men vad gör det om man i stället förskonas från de besvärliga och tidskrävande planbytena. För den inbitne nikotinisten kan bytesalternativet ändå vara värt att hålla i minnet eftersom Icelandair som första europeiska flygbolag från mars -95 infört 1otalt rökförbud på alla sina linjer.

Annu för två år sedan körde Icelandair med direkta sommarflyg mellan Helsingfors och Reykjavik men måste småningom lägga ned linjen dels p.g.a. dåliga tidtabeller (nattflyg) och dels på grund av att resenärerna efter den långa vinterpausen överhuvudtaget inte längre kom ihåg att bolaget existerade. Det krävs kontinuitet för att lyckas. Det går inte att bygga upp en tillförlitlig trafik med få veckoavgångar under en begränsad del av året. För närvarande slussas resenärer från Finland till Island via Stockholm. Oslo eller Köpenhamn.

Kraftig ökning av passagerare

Uppgången för Icelandair i Finland har under de två senaste åren varit remarkabel. I fjol var passagerarökningen uppe i nästan 30 procent, en stor del får tillskrivas det faktum att republiken Island fyllde 50 år, och nu i slutet av maj 1995 när ännu halva året, inbegripet även de tre toppmånaderna juni, juli och augusti, återstod var bolaget redan uppe i en 23 procentig ökning jämfört med 1994 års siffror.

— Dagens situation är glädjande ur många synvinklar — det mesta är fullbokat. men å andra sidan har vi då heller ingenting att sälja. beklagar sig Christer

Forum nr 10/95

Eklund, Icelandairs försäljningschef i Finland. Hittar du till äventyrs en ledig flygstol så går det inte att finna logi på Island och vice versa. Vårt största bekymmer för närvarande är att anpassa den begränsade kapaciteten under högsäsongen.

Icelandairs kunder är till största del turister som dessvärre inte är lika Jukrativa för bolaget som de s.k. high gild-resenärerna, vars andel minskat något under senare tid. Ett ökat antal businessclasspassagerare skulle definitivt skapa en bättre stabilitet på linjen. Också flygpriserna, vilka under en längre tid inte ha varit marknadsanpassade, har pressats ner till “normalnivå” vilket naturligt nog inverkat menligt på intäkterna vars uppåtgående kurva inte följt samma linje som passagerarkurvan. Icelandair omsätter cirka 8 Mmk i år.

Icelandair marknadsför också resor till USA via Reykjavik men har svårt att konkurrera med exempelvis Finnair och Delta vilka flyger direkt över Atlanten utan mellanlandningar i Norden. Del isländska bolagets trumfför närvarande är att till samma flygpris. med förmånliga övernattningspaket erbjuda 1-3 dygns stopp på Island för att ge resenärer på genomresa en chans att ta sig en närmare till på landet.

Östintresset växer

Baltikum och St.Petersburg utgör ett nytt och intressant marknadsområde för Icelandair, inte enbart för resenärer till och från Island utan i all synnerhet för våra östliga grannar som i allt större skaror börjar utsträcka sina resor till den nordamerikanska kontinenten. med eller utan stopover I Reykjavik.

— Vi undersöker som bäst olika alternativ att bygga upp en framtida trafik. säger Eklund. Antingen satsar vi på att

Christer Eklun sköta hela kedjan själv eller så gör vi gemensam sak med exempelvis Estonian Air.

Eklund påpekar dock att inga reella planer finns för närvarande men håller det ändå för troligt att trafik kan inledas på fem års sikt.

Christer Eklund som sedan år 1990 svarat för Icelandairs verksamhet i Finland landade efter några omlokaliseringsprocedurer i Seaside Hotel i Gräsviken där han får den behövliga markservicen med sekreterartjänster fax och telex det rörliga enmanskontoret kräver.

Hippie-airline flög billigt

Någon minns säkert ännu uppstickaren Loftleidir med smeknamnet the hippieairline som i egenskap av vildar (icke IATA-anslutna) flög billigt över Atlanten. Det händer ännu att sextiotalets s.k. hippies, i dag ofta etablerade och välbärgade familjefäder, fortfarande efterlyser dåtidens biliga flygstolar till USA, berättar Eklund.

Nästan monopol

Icelandairs marknadsandelligger för närvarande på 78-80 procent vilket bör betraktas som rätt unikt i dagens hårda konkurrensläge. Enligt bolagets VVD och marknadsdirektör Pétur J. Eiriksson har den begränsade marknaden och de långa distanserna hittills rätt effektivt reducerat antalet seriösa intressenter i trafiken på Island. Landets geografiska läge milt emellan USA och Europa ger bolaget därutöver goda möjligheter att successivl förstärka sin linjetrafik mellan kontinenterna. En tredjedel av Icelandairs omsättning kommer redan från den transatlantiska trafiken.

— Vi upplever att konkurrensen hårdnar hela tiden så det gäller för oss alt rätta mun efter magsäcken, säger Påtur J. Eirfksson. Vi är dock väl förberedda, vi för en aggressiv prispolitik och Iramhäver flexibiliteten som kanske vår största styrka just nu. Vi är för närvarande inne i en expansiv fas där mycket kan hända. Nya konstellationer och allianser mellan flygbolag föds kontinuerligt varför det gäller att hålla huvudet kallt vad gäller etablering av nya linjer. Vi vet ännu inte var vi hamnar 1 turbulensen. Jag hoppas Christer Eklund som jobbar hårt på att få till stånd en direkt linje från Helsingfors skall lyckas inom överskådlig framtid. 31

Utgiven i Forum nr 1995-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."