Utgiven i Forum nr 2015-07

Disconnecting people

av Nicholas Anderson Forum 2015-07, sida 12, 27.08.2015

och konsult inom finans, infrastruktur och klimatförändring,

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare

Disconnecting people

NICHOLAS ANDERSON: Royal Academy of Arts sommarexpo i London är en verkligt bländande satsning med över 1100 målningar och skulpturer, huvudsakligen av brittiska konstnärer (vem behöver väl Guggenheim?). Fantastiskt att se så mycket för några futtiga euro (inga skattemedel invol’verade), och större delen av konstverken kunde köpas till facila priser.

Min blick föll på detta citat fäst vid ett av utställningsobjekten: ”Where people meet, ideas collide and invention happens” — Lord Rogers of Riverside.

Denna arkitekt har vid 82 års ålder sett en hel del. Han föddes i Italien och hans föräldrar hade brittiska rötter. Han har upplevt blodig konkurrens i arkitekt- = + tävlingar om byggnader som WTC i New York och Pompidou-centret i Paris, Hans hela tillvaro går ut på =» att vara en del av världen, inte en passiv och isolerad åskådare, .

M näringslivet.

Murar. Jag tyckte omedelbart att =» citatet är extra aktuellt idag för Finland, eftersom finländarna har använt alltför mycket tid på att

OECD står för följande uttalanden Invandrare fyller viktiga nischer både på snabbväxande och vikande sektorer i

Ungainvandrare har bättre utbildning än de som närmar sig pensionsåldern. Invandrare bidrar avsevärt till arbetsrmarknadens flexibilitet, speciellt i Europa. Invandrare bidrar med mer skatter och samhällskontribution än de mottar i form av understöd, och arbetande invandrare har den mest positiva effekten på natio Människor möts och idéer kolliderar, eller för att uttrycka det på annat sätt: britter och andra växelverkar och samarbetar.

Monolit. Detta är vad Finland behöver mer än något annat. Hur kan vi innovera och växa när 15 storbolag ”äger” marknaderna (oligopol) och gör allt för att kväva konkurrensen? Vi behöver mycket mer diversifiering och uppfinningsrikedom då det gäller livsmedel och drycker. Vi behöver en mycket större tjänstesektor med öppethållning 24/7. Detsamma gäller försäkringar, banker, teleoperatörer, energibolag och byggföretag. Vi behöver öppnare konkurrens inom detaljhandeln.

Hur får man till en växande arbetsstyrka utan immigration, då medlemmar av de ledande politiska partierna och fackförbunden inte vågar stöda ökad invandring, som faktiskt är obefintlig det här landet? En brittisk regeringsrapport om immigration till Storbritannien fastslår att det finns ”föga bevis i litteraturen på en statistiskt betydande inverkan av EU-immigration på den nationella sysselsättningen”.

isolera sig. Finland är ett storartat land, men hög arbetslöshet och stagnerad ekonomi - resultat av svagt ledarskap - har åsamkat omfattande skador.

Alltför många av våra stamhövdingar inom politiken, fackrörel nalekonomin.

+» Invandring breddar den arbetsföra befolkningen och bidrar genom kunnande och färdigheter till humankapitalets utveckling mottagarländerna.

«Invandrare bidrar till den teknologisk utvecklingen.

Låt oss öppna våra attityder, gränser och regleringar för mer mångfald. Vi behöver en större och öppnare tjänstesektor. Vi behöver flexiblare arbetstider — och vi behöver jobba lite hårdare, Att tro annat är självbedrägeri.

sen, industrin och handeln är oför mögna att gripa till reella åtgärder för att bryta cirkeln av ekonomiska problem. De har byggt höga murar av regleringar och protektionism för att de verkar vara rädda för konkurrens inifrån eller utifrån. Det är ett bäste broder-nätverk som är alltför hårt tillknutet.

London å andra sidan är fräckt och frimodigt. Byggnader, butiker, boningshus, kulturinrättningar och restauranger förändras överallt, både till det bättre och sämre, men det visar på dynamik. Boris Johnson, borgmästaren, har skrotat regleringar gällande höga byggnader, och gett grönt ljus för omplanering av enorma områden. Atmosfären är positivt laddad som i New York eller Stockholm,

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 72015

Utlänningar och invandrare kommer inte att förstöra vår ekonomi eller vårt sätt att leva. De kommer att stärka dem, som de alltid har gjort i alla öppna länder i världen, Liksom jag, kommer de flesta hit av familjeskäloch för att jobba. Den lilla minoritet som tigger på gatan eller stjäl, är pinsamt irrelevant. Kärnan är att vi — som Lord Rogers of Riverside antyder, och Nokia plägade säga i sin slogan — är sammankopplade globala medborgare, Bruce Oreck, den framstående tidigare USA-ambassadören, sammanfattade det väl: ”Om man verkligen tänker positivt om sig själv och sitt land, blir det omöjliga möjligt” Om detta inte var hans exakta formulering, är oviktigt: det är din attityd som betyder något. m

Utgiven i Forum nr 2015-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."