Utgiven i Forum nr 2008-09

Diversitet och förlorade ägg

av Nicholas Anderson Forum 2008-09, sida 18, 25.09.2008

Taggar: Teman: investeringar

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Industriländernas centralbanker har länge nog sett mellan fingrarna på vissa bankers vårdslösa agerande. Nu är tiden inne att bygga up en mångsidig aktieportfölj.

Diversitet och förlorade ägg

En av placerarens viktigaste regler är att inte hålla alla ägg i samma korg. Korgen kan man tappa, och ägg brukar vanligen gå sönder när de faller till marken. Detta gäller också för aktier och bostäder: man vill inte att de ska tappa i värde samtidigt. Spridning i aktieportföljen innebär att då några aktier blir billigare, hålls andra stabila eller ökar i värde, Förr i världen kunde man vara rätt säker på att en portfölj med europeiska aktier inte fluktuerade i samma riktningar som en med asiatiska eller amerikanska aktier. Men globaliseringen har i stor riskspridning eftersom de flesta har produktion på olika kontinenter och exporterar till olika delar av världen. Att investera i små företag ger i sin tur olika valmöjligheter och chans till större tillväxt.

Ett annat råd till den som vill sprida risken är att göra inköpen med tiden. Vem vet vad som händer med priserna på värdepapper i morgon? Åtminstone inte professorerna eller de som tjänar storkovan på att sälja aktierna till dig. Trots att alla som säljer fondandelar och aktier inte får provision, så vill deras chefer säkert maximera sin vinst från försäljningen! Inget fel med det — vi försöker alla slå e sett eliminerat denna säkerhet. Nu är vi alla sammanfogade med snabba förbindelser, fri handel och en rörlig arbetskraft. Amerikanska firmor har fabriker i Asien och asiatiska firmor fabriker i Amerika, Da Med 50-7 torn är från Kina och apelsin- proce nt billi. gar saften brasiliansk. akt . sv fö Finansmarknaderna är glo- tier Jam ör bala monster. När ett virus med topp sprids över världen drabbas .

alla aktiemarknader av samma noteringarna a förkylning och börjar bete sig tidpunkten hu likadant. Så vad göra? b h l tatt Som jag skrivit tidigare, ra som helst borde man köpa aktier i åtmin- börj a skaffa sig e stone 20 olika bolag i så många o . d branscher som möjligt. För mangsi 19 småinvesterare i Finland är det aktieportfölj. Me kostnadseffektivt att med ti- IN o k den bygga upp en portfölj med ite tur så klanta inhemska aktier- det blir billi- ce ntralb ankern gare så. Att äga aktier i några av de största bolagen ger en globa till detigen slant på aktiesparandet …

De flesta som köpt aktier under de senaste två åren är oroliga för att börserna i nästan alla länder har sjunkit kraftigt. Detta har ägt rum för att centralbankerna inte lyckats ta kontroll över det spekulativa beteendet inom aktie- och bostadsmarknaden.

Priset på pengar har varit för lågt, för länge. I alltför många länder har centralbankerna och de reglerande myndigheterna ignorerat bankers vårdslösa agerande, Priset på bostäder och aktier pressades upp när bankerna lånade ut billiga pengar till köpare som var dåligt rustade att betala sina lån om priserna skulle börja sjunka. Och det började de.

Med 50-70 procent billigare aktier jämfört med toppnoteringarna är tidpunkten hur bra som helst att börja skaffa sig en mångsidig aktieportfölj. Med lite tur så klantar centralbankerna till det igen! m

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."