Utgiven i Forum nr 2017-04

Dra inte i nödbromsen

av Stefan Haglund Forum 2017-04, sida 17, 27.04.2017

DEBATT

Odin Fonder Finland skriver en seri debattinlägg under år 201 i Affärsmagasinet Forum

Dra inte i nödbromsen

X Många fokuserar på vilka de viktigaste parametrar naär då man köper aktier — att dessutom veta när man ska köpa är svårt nog. Men när bör man dra i nödbromsen och sälja ett bolag?

Om man i utgångspunkt har valt bolag som skapar värde över tid så finns det huvudsakligen tre orsaker till att sälja ett innehav.

  1. Prissättningen av bolaget har blivit för extrem.

  2. Framtidsutsikterna för bolaget ser inte längre bra ut.

  3. Du har tappat förtroendet för bolagets ledning.

De allra flesta försäljningar hos långsiktiga investerare görs utifrån argumentet att priset blivit för högt. När en aktie blivit dyr utifrån prismultiplar är det lätt att trycka på säljknappen. Erfarenheten säger dock att man ska vara ödmjuk inför stora kursförändringar. Det är ändå oftast fundamental ny information om bolagets utveckling som leder till dessa långsiktiga kursförändringar. En stark kursuppgång - eller nedgång, är ofta synonymt med att bolagets fundamentala utsikter har förändrats.

Ett verklighetsnära exempel. Vi köper en aktie i ett solitt bolag som värderas till 15 gånger förväntad näs ta års vinst (P/E 15). Bolaget verkar attraktivt prissatt utifrån de fundamentala utsikterna för de kommande 10-20 åren. Sedan väcks marknadens intresse, kursen ökar markant och aktien värderas snabbt upp till P/E20. Ska vi dåsälja aktien i hopp om att kunna köpa dentillbaka billigare senare? Vad betyder den förändrade prissättningen av aktien utifrån vårt ursprungliga perspektiv på 10-20 år? För många kan det vara frestande att sälja aktien på P/E 20, slå sig för bröstet och skryta för vänner och kompisar hur strålande investeringen var. Men, en frestande lösning behöver inte nödvändigtvis vara den bästa.

Ökade utsikter för tillväxt, Med ett 10-årsperspektiv på investeringen betyder omvärderingen från P/E 15 till P/E 20 att bolaget måste öka sina resultat me runt 3 procent per år för att försvara den högre prissättningen. Om vi däremot tar vårt längre 20-årsperspektiv på investeringen innebär omvärderingen att bolagetsresultat måste växa med cirka 1,4 procent per år för att försvara prissättningen. Om omvärderingen gjorts som följd av bättre långsiktiga tillväxtutsikter förefaller det inte logiskt att sälja aktien enbart på grund av den nya högre värderingen.

Att sälja ett bra bolag för tidigt kan bli en dyrköpt erfarenhet. Få investerare förmår erkänna att en aktie såldes för tidigt, och frestelsen att köpa tillbaka aktien till en högre prisnivå blir stor. När du äger ett bra bolag där framtidsutsikterna fortsatt är goda ska du vara försiktig med att sälja. Vid dessa tillfällen passar det att citera investeringsmogulen Warren Buffett, en varm förespråkare av strategin buy and hold: ”Inactivity strikes us as intelligent behavior” — fritt översatt ”Inaktivitet förefaller oss att vara ett intelligent beteende”

Svagare framtidsutsikter. Den andra viktiga orsaken tillatt sälja aktier iett bolag är att man inte längre värderar bolagets framtidsutsikter som goda. Vid en del tillfällen kan man som placerare upptäcka det tidigt, vid andra upptäcker man det dessvärre först efter betydande kursfall. Om den ursprungliga framtidssynen för ett bolag klart har försämrats visar många erfarenheter att en tidig försäljning har varit den rätta —- detta till och med trots kursfall före försäljningen,

Bristande tillit till ledningen. En tredje bolagsspecifik orsak till att sälja aktier, och kanske den mest självklara, är då man förlorat förtroendet för bolagets ledning, Antingen har ledningen ditt förtroende eller inte, det finns inget mellanläge! Vid bristande tillit är det rätt att agera omedelbart, även om aktien troligen redan har fallit. Investeringar handlar om förtroende och saknar man som placerare förtroende för dem som leder bolaget så måste man ta konsekvenserna av det. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42017

Stefan Haglund är vd för Odin Fonder Finland.

”Få investerare förmår erkänna att en aktie såldes för tidigt, och frestelsen att köpa tillbaka aktien till en högre prisnivå blir stor.”

Utgiven i Forum nr 2017-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."