Drakviskaren i Kina vet hur man tämjer man en jätte

av Sören Viktorsson Forum 2018-08, sida 26-27, 27.09.2018

Taggar: Personer: Mats Harborn

När USA och Kina tycks gå mot handelskrig följs utvecklingen minutiöst av en rikssvensk i Peking. ”Bollen ligger i grund och botten på Kinas planhalva. Landet måste ta itu med den asymmetri som finns gentemot USA och EU”, fastslår Mats Harborn, ordförande i EU:s Handelskammare i Kina.

Bland nordbor i Kina är Mats Harborn något av en legend och han räknas till de främsta svenska experterna på landet.

”Sammanlagt har jag bott och verkat här i 26 år”, berättar han när vi en afton möts i Peking.

Mats Harborn är filosofie magister i bland annat kinesiska och ekonomi från Lunds universitet och byggde därefter på med studier och anställningar exempelvis på Handelsbanken samt som vd för Exportrådet, bägge i Peking. År 2004 blev han vd för Scanias verksamhet i jätteriket och sedan 2010 leder han Scanias strategikontor i Kina.

”Jag är en sådan där människa som alltid blir vald till förtroendeposter. Mellan 2005 och 2013 var jag ordförande i Svenska Handelskammaren här i Peking.”

Typiskt för Harborn är också att han, på sitt karaktäristiska skånska idiom, aldrig tvekar att uttrycka sina åsikter.

”Jag började engagera mig i EU:s handels­kammare redan 2004. Vid ett tillfälle flera år senare träffade vi en hitrest tjänsteman från kommissionen i Bryssel och det han sade gjorde mig upprörd, så jag tog över hela mötet. Dagen därpå hade jag sådan himla ångest och ringde till kammaren för att be om ursäkt, men fick svaret ’Det du sade var bra, ska du inte kandidera till posten som vår vice ordförande?’”.

Så blev det och sedan i fjol svingar Harborn ordförandeklubban i EUCCC (European Union Chamber of Commerce in China), som grundades år 2000 med syftet att följa upp hur Kina fullföljde sina åtaganden som medlem av WTO från och med året därpå.

Hävstång: storlek spelar en roll. ”EU utgör världens näst största ekonomi och Kinas största handelspartner. Det ger oss en hävstång i diskussionerna med Kina om att förbättra marknadstillträde, konkurrenssituationen etcetera.”

EUCCC är erkänd av såväl EU-kommissionen som kinesiska myndigheter i egenskap av de europeiska företagens röst i sammanhanget.

”Vi är samtidigt en helt fristående medlemsfinansierad organisation och försöker påverka kommissionen, så att den driver våra frågor i Kina. Koordinerade får vi större kraft gentemot Kina, men det innebär inte att vi tycker lika som kommissionen i alla frågor”, förklarar Harborn.

Att föra dialog med och påverka kinesiska myndigheter kräver systematik och långsiktighet.

”De frågor kommissionens olika direktorat vill driva gentemot Kina måste vara grundade i något. Och denna input kommer till stor del från oss.”

EUCCC organiserar medlemmarna i dryga 30-talet arbetsgrupper och publicerar årligen ett ’Position Paper’, en vitbok med 800 rekommendationer till den kinesiska regeringen om hur man tycker den kan förbättra affärsklimatet.

”Dels handlar det om områden där vi känner oss diskriminerade, exempelvis inte har marknadstillträde. Men även om regler som negativt påverkar hur den kinesiska ekonomin fungerar.”

Från vitboken plockar kommissionen ut frågor den driver gentemot Kina, berättar Harborn och tillägger:

”Dessutom jobbar vi i kammaren direkt mot kinesiska ministerier. Den här boken ges ut på såväl engelska som kinesiska.”

Sören Viktorsson  text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-08

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."