Utgiven i Forum nr 2013-03

Du får vad du inte betalar för

av Anders Löflund Forum 2013-03, sida 20, 28.03.2013

HI FPORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2013 Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanken samt rådgivare för Corporate

Advisor Group.

Du får vad du inte betalar för

Grundaren och tidigare vd:n för det een] amerikanska fondbolaget Vanguard

Group, John C. Bogle, 89 år, sammanfattar sina livslånga erfarenheter av investeringaritiorådi sin senaste bok “The Clash of The Cultures: Investment vs Speculation’: » Remember reversion to the mean. Goda år följs av dåliga eftersom en så stor del av vad som sker beror mer på tur än skicklighet. En förvaltare med ett antal goda år bakom sig kan oftast inte upprätthålla sitt försprång. Med andra ord är det lönlöst (och kostsamt) att byta förvaltare ofta eller försöka tajma marknaden. Man kan alltså vänta att en längre trend bryter: dyrt kommer att bli billigare, billigt dyrare. Exakt när vet ingen. » Time is your friend, impulse is your enemy. Tänk långsiktigt och ignorera marknadens kortsiktiga nycker. På lång sikt tjänar du ränta på ränta. Dessutom hålls duinneitill exempel aktier kontinuerligt och säljer och köper inte impulsivt eller i panik, » Buy right and hold tight. Diversifiera och håll din portföljallokering segt hur rädd eller girig du än känner dig. Du lyckas aldrig sälja på toppen och köpa på bottnet, det är lönlöst ens att försöka. » Have realistic expectations. Man blir inte stormrik snabbt via placeringar. Alltför höga löften är sannolikt ren marknadsföring utan substans, eller värre, Bogle skriver att 7,5 procent för aktier och 3,5 procent nominellt för ränteplaceringar per år är rimligt. » Forget the needle, buy the haystack. Syssla inte med aktie- (eller ETF-) plockande och tajmande köp hela marknaden och behåll den. » Minimize the ‘croupier’s’ take. ”Du får vad du inte betalar för” — det vill säga var noga med förvaltnings avgifter och andra transaktionskostnader med placeringar för de äter upp din avkastning. » There’s no escaping risk. Det finns inga riskfria placeringsalternativ. Även statsgaranterade depositioner kan drabbas av inflation på sikt. » Beware of fighting the last war. Kör inte med blicken i backspegeln — det som fungerade tidigare behöver inte göra det framöver, En förvaltare som gjorde väl ifrån sig under ett visst tide Egentligen är Bogles råd avsedda att motverka människans instinkter som fungerar dåligt i samband med placeringar.

varv behöver inte göra det i en annan tid (se den första punkten).

» Hedgehog beats the fox. Räven är fondförvaltarna med flera som debiterar höga avgifter för sin service. Igelkotten agerar defensivt med taggarna upp genom att placera i välrenommerade, billiga indexfonder.

» Staythe course. Hemligheten bakom placeringar är att det inte finns någon hemlighet. Det gäller främst att låta bli att reagera på alleslags brus omkring och hålla kursen stadig i sin placeringsbåt.

Det är Intressant att notera vad Bogle inte tar upp: att bli expert på att skaffa, läsa och tolka finansiell information vare sig det gäller bolagsrapporter, marknadsnyheter eller makrostatistik. Informationen lockar dig bara att börja plocka bolag eller tajma vilket högst sannolikt sänker på den avkastning som du får.

Överhuvudtaget avråder Bogle oss från att följa med det mesta som medierna publicerar omkring placeringar: var guldpriset ligger, räntorna, aktiemarknaden, räntespreadar… om det var ett gott eller dåligt år för hedgefonder. Äger man marknaden via indexfonder har man en lång positioni allt det där redan och alla försök att försöka reagera på vad man läser innebär sannolikt bara en försämring i slututfallet.

Om det är så enkelt att placera kan man fråga sig varför investerare inte följer dessa regler. ”Överkonfidens” (over-confidence) och ”ångerrädsla” (regret aversion) tror jag beteendevetarna bland annat skulle föreslå.

Överkonfidens-tendensen får investeraren betrakta sig själv som undantaget som alltid kan klå massorna. En indexplacerare med fasta allokeringar i olika tillgångsslag hamnar också regelbundet tampas med obehagliga ångerkänslor när han/hon i efterskott upptäcker alla de fantastiska köp- och säljtidpunkterna som missades på grund av (strategisk) passivitet.

Sanningen är förstås att köpoch säljtillfällen hade missats i varje fall även om man varit en aktiv handlare. Så egentligen är Bogles råd avsedda att motverka människans instinkter som fungerar dåligt i samband med placeringar, m

Utgiven i Forum nr 2013-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."