Utgiven i Forum nr 2009-07-08

Du(m)burken

av Kaj Arnö Forum 2009-07-08, sida 14, 27.08.2009

Taggar: Teman: webbplatser

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2809

VJUulm)burken

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.fi

Youtube är en tummelplats för självupptagna tonåringar. Där sprids videosnuttar med dubiöst innehåll av låg teknisk kvalitet. Att sysselsätta sig med Youtube är förspilld tid och föga förenligt med ett seriöst bruk av sociala media.

Eller så inte. På samma sätt som webben i övrigt täcker ett brett kvalitetsspektrum, gör Youtube det också. Och även om Youtube erbjuder rikliga möjligheter till dist raktion, kan man också utnyttja Youtube för systematisk spridning av ens budskap.

Detta gäller även Forum -läsaren, Produktinformation kan ofta bättre åskådliggöras med ljud och bild än med död text. Samma gäller nätverksuppbyggande på avstånd. Ser du dina arbetskamrater dagligen på jobbet är mervärdet av en videosnutt med dig rätt lågt. Men befinner de sig på andra sidan jorden är situationen en annan.

Att bygga upp en nätgemenskap kring ett tema är givetvis möjligt med enbart det skrivna ordet, förstärkt av en eller annan bild. Men den mänskliga kommunikationen sker till långt över hälften via tonfall och gester. Dem förmedlar Youtube bättre än en blogginlaga, även om du inte råkar heta Richard Branson. Gör du en tvåminuters Youtube-film av din CV sticker du garanterat ut bland andra arbetssökande.

Erkännas bör att Youtube-produktion rimligen inte ligger först på to do -listan då det gäller utbyggandet av nätnärvaron. Men eftersom vi ännu är så nära semestersäsongen dristar jag mig till att dela några erfarenheter från mina egna blygsamma Youtube-experiment » Temat för videosnutten är utgångspunkten. Säljer du ditt företags produkter utgår jag ifrån att du anlitat professionella filmskapare och endast nyttjar Youtube som ytterligare en kanal för att sprida en redan skapad film.

» Sökorden med vilka du taggar videon

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

är väsentliga. Om du en gång gjort dig mödan att skapa och ladda upp videon, vore det dumt om ingen såg på den. Fundera ut vilka nyckelord din målgrupp kan tänkas söka på.

» Filmkameravalet sker kronologiskt sett i början, även om själva kameran vore fel startpunkt att börja nysta ifrån. Jag rekommenderar en kamera som lagrar filmen direkt i minnet och inte tar omvägen via band eller DVD-skivor. Själv har jag en Sony HF100 (ungefär 700 €) med högkvalitetsHD-film och en pytteliten Flip Mino HD (ungefär 250 €). Dess många begränsningar uppvägs av att kameran är stor som tvåtre ihoplimmade tändsticksaskar och väger under 100 g. Storleken gör att man kan ta med den närsomhelst, utan besvär.

» Filmandet är kärnan i produktionen. Många av oss har med viss framgång filmat privat, så någon direkt omöjlighet är det inte att producera acceptabel videokvalitet. Stadig hand, tydlig röst, rask framskridning i handlingen.

» Editeringen är det tidskrävande. Här är iMovie för Mac-användare både enkelt och bra. För Windows-användare finns andra verktyg, men dem har jag tyvärr ingen erfarenhet av.

http://youtube.com/kajarno finns min Youtube-kanal, på vilken jag samlat HF100-videoinspelningar av de hittillsvarande sex Forum-spalterna liksom ett mer vågat experiment där jag med Flip Minon gjorde en videofilm medan jag sprang en halvmaraton i Miänchen. Den riktar sig till en väldigt snäv publik av löpningsintresserade tyskar.

Men just detta är Youtube till för: Masspublikation till väldigt smala målgrupper. Kanske något som befrämjar även dina mål Åtminstone är dina föredrag potentiellt råmaterial för Youtube, så kom ihåg att ta med filmkameran nästa gång! “Gör du en tvåminuters Youtube-film av din CV sticker d garanterat ut bland de andra arbetssökande”

Utgiven i Forum nr 2009-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."