Ekonomerna delade om framtiden

27.03.2012

Experterna är delade vad gäller den finska ekonomin. PTT befarar att krisen i eurozonen drar ner Finland i en recession, medan Nordea tror att Finland lyckas undvika en recession.

Nordea och Pellervo ekonomisk forskning PTT presenterade bägge sina ekonomiska prognoser på tisdagen. PTT har en klart mera negativ syn på den finländska ekonomin, och spår att landets BNP minskar med 0,9 procent i år medan den nästa år växer med 2,3 procent. Institutet påpekar att Europeiska centralbanken nu tillfälligt lyckats lugna marknaderna, men att ECB bara köpt sig tid.

“2013 är ett ödesår. Då krävs ekonomisk tillväxt på bred front, annars är hela euroområdets framtid hotad”, skriver institutet i sin rapport.

Enligt PTT är det sparåtgärder och skattehöjningar i kombination med en restriktivare kreditgivning från bankerna, som får den europeiska ekonomin att vända neråt. I ett globalt perspektiv är den amerikanska återhämtningen en ljusglimt, men när tillväxtmaskinen Kina hostar blir den globala tillväxten blygsam, påpekar institutet.

Enligt PTT kommer den inhemska efterfrågan att bromsa in. Inflationen är snabbare än löneökningarna, och när sysselsättningen dessutom väntas minska kommer hushållens realinkomster inte att öka.

Ljusglimtar

Nordea är mer optimistiskt och spår att tillväxten i världsekonomin gradvis förstärks mot slutet av året. För Finlands del väntar sig Nordea en BNP-tillväxt på 0,5 procent i år och 2 procent nästa år. Att tillväxten trots allt är rätt låg beror enligt Nordea i första hand en minskande privat konsumtion, samt att det dröjer till slutet av året innan exporten återhämtar sig - i takt med att den internationella efterfrågan ökar. Trots den blygsamma tillväxten bedömer bankens ekonomer att Finland inte sugs in i en ny recession.

Men den låga tillväxten innebär enligt Nordea flera utmaningar för arbetsmarknaden och den offentliga ekonomin.

– Vi tror att arbetslöshetsgraden stiger rätt måttfullt till cirka 8 procent i snitt under 2012 och 2013. Balans i den offentliga ekonomin uppnås redan under 2013, men det sega finansieringsunderskottet i statsfinanserna innebär att den offentliga skuldens andel av BNP blir cirka 50 procent, säger Nordea-ekonomen Pasi Sorjonen.

Ekonomerna ser prisstegringen som ett orosmoln.

– Eurozonens inflation verkar hålla sig klart över målet på två procent i år på grund av det stigande oljepriset och den försvagade euron. På den här nivån är oljepriset ännu inget allvarligt hot mot den globala utvecklingen, men läget på oljemarknaden är mycket känsligt, säger Nordeas chefsekonom Roger Wessman.

Enligt den justerade Nordea-prognosen väntas konsumentpriserna i Finland stiga med 3 procent 2012 och 2,5 procent 2013.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."