Utgiven i Forum nr 2013-05

Ekonomi och politik

av Lars-Erik Öller Forum 2013-05, sida 24, 23.05.2013

Taggar: Teman: ekonomi

EI FfORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2013

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Varför säger ingen klart ifrån att det är euron som inte passar alla? Måste vi förlora ytterligare år? Vad väntar v på — den stora katastrofen?

Ekonomi och politik

Uppkommer konjunkturer och ekonomisk tillväxt utan hjälp av politiker eller kanske rentav trots densamma? Det är svårt att påstå att det inte var den förda politikens konkurs som ledde till att Öst europas ekonomier stagnerade och systemen upplöste sig själva. Kina bevarade sovjetsystemets diktatur, men gav rätt lösa tyglar till den fria företagsamheten. Vilket sedan, som vi alla vet, ledde till en explosionsartad utveckling som pågår än i dag. Indien övergav sin av Gandhi ärvda protektionistiska och planekonomiska politik på 1990-talet och har sedan dess också uppvisat god tillväxt.

Dessa fakta antyder att om regeringar lägger mycket förbud och skapar hinder för företagsamhet och innovationer så följer stagnation och vice versa. Syftet kan vara gott som att skydda folks jobb. Vilket dock sker till priset av att de unga inte släpps in. Frågan är hur mycket man bör reglera marknaden. Det behövs lagar och bestämmelser, vilkas efterföljd övervakas av kompetenta myndigheter. Vi har sett hur finansväsendet fått agera hämningslöst och hur detta tillsammans med ansvarslösa regeringar tillåtits föra ekonomierna till avgrundens rand.

Tanken ligger inte fjärran att det demokratiska systemet är som byggt för överbud och pyramidspel, Det gäller att inhösta snabba vinster och att vinna val. Budgetunderskottet betyder föga i valkampanjer, åtminstone i vissa länder, Statsskulden än mindre. Däremot tycker medborgarna att det är ett oförtjänt straff att betala skatt, medan det är en rättighet att få billig sjukvård och rejäl pension, Kanske har man lyckats skrapa ihop en förmögenhet genom att hoppa av pyramidspelet irätttid. Då skall man söka sig till ett skatteparadis på någon lämpligö.

Det verkar i det närmaste obe Är det att undra på att förtroendet för euron ligger där det ligger? Vilket bekräftar att dum politik blir kostsam för tillväxten.

gripligt att EU:s regeringar varit så handfallna att de accepterat den grekiska delen av Cypern som medlem, Inte nog med det, skatteparadiset har välkomnats in i eurosamarbetet! En ö som är politiskt delad och som sannolikt varit tvättstuga för ryska oligarker och en hamn för europeiska skattesmitare. Är det att undra på att förtroendet för euron ligger där det ligger? Vilket bekräftar att dum politik blir kostsam för tillväxten.

Det verkar som om politikerna fortfarande är helt förvirrade. Man trodde sig ha fått en tumregel genom Harvard-professorernas undersökning som tycktes visaatt tillväxten bromsar in kraftigt då statsskulden överstiger 90 Zo av BNP (Japan 230 90, Grekland 157 Jo, Italien 120 Yo!), Tills man hittade en bugg i koden som gjorde att brytpunkten försvann.

Denna typ av studier är tyvärr väldigt vanliga, De kallas ”stylized facts” I det här fallet jämför man data över skuldsättning och tillväxt under alla tider och i alla länder. Hypotesen är konstig, för länder i stark utveckling behöver stora investeringar som görs på kredit. Hur skulle det fattiga Finland ha industrialiserats och järnvägar byggts utan kraftig skuldsättning? Hur hade Amerikas utveckling på 1800-talet varit möjlig utan stora lån från Europa? Men att konsumera på skuld eller investera dumt hämmar sig förstås.

Vad har då hänt under fem år av kris? I USA ser man vissa tvekande vårtecken. Euron har djupdykt, vilket innebär en kraftig devalvering, I Europa börjar t.o.m, Tyskland att stagnera, trots lågt pris på efterfrågade tyska exportvaror. Sydeuropa tycks inte kunna sälja sina ens för reapris och felet ligger i en stelnad struktur. Varför säger ingen klart ifrån att det är euron sominte passar alla? Måste viförlora ytterligare år? Vad väntar vi på - den stora katastrofen? m

Utgiven i Forum nr 2013-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."