Utgiven i Forum nr 2008-10

Ekonomisk stormvarning

av Anders Löflund Forum 2008-10, sida 38, 30.10.2008

Taggar: Teman: finanskris

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2608 Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanken samt rådgivare för Corporate Adviser Group.

Ekonomisk stormvarning

Den amerikanska centralbankens milda penningpolitik efter ITbubblan år 2000-2001 blåste upp en kolossal bostadsbubbla. En konsumtionsfest som baserade sig på lån i stället för inkomst blev normen inte bara för privata hushåll utan även för många banker, Detsamma gäller för stora investeringsfonder (köpare av bostadskreditsvärdepapper).

Bostadsbubblan i USA började spricka år 2006 och har lett till spektakulära men samtidigt dolda kreditförluster runtom i världen. Orsaken är att bostadslån genom komplicerade processer gjordes om till värdepapper.

Bankkapitalet har utplånats på grund av kreditförlusterna och Lehman Brothers konkurs i september 2008 realiserade en massiv motpartsrisk som tog luften ur världens finansmarknader. Kreditutgivningen har praktiskt taget avstannat på grund av brist på förtroende och skräckslagna banker och investerare världen runt har sålt egendom i panik för att betala bort lån. Finanskrisen sprider sig n tens sida förkorta recessionen och göra den mildare. Nu har analysen av läget förbättrats och det politiska fokuset riktats på korrekta och nödvändiga åtgärder. Den politiska viljan är nu ovanligt bred för att göra allt för att undvika ekonomisk depression.

Tre saker är speciellt brådskande i nuläget » Återupplivandet av kreditgivning och återställandet av åtminstone minimal nivå av förtroende för att undvika onödiga företagskonkurser på grund av bristande likviditet.

» Minskning av hushållens skuldbörda för att minimera tvångsinlösningar och stoppa bostadsprisfall (skuldsanering).

» Stimuleringspaket för ekonomin: i stället för skattelättnader som sparas i madrassen i ställe för att konsumeras kan samhälleliga infrastrukturinvesteringar försnabbas Även om Finlands ekonomi i sig är i rätt gott skick kommer fortsatt höga räntor och avtagande exportefterfrågan att innebära ökad arbetslöshet och bostadsprisfall även här.

snabbt till realsektorn och företagskonkurser och uppsägningar väntas öka kraftigt.

Kombinationen av fallande förmögenhetsvärden på grund av tvångsförsäljningar för att minska skuldsättningen, stopp på kreditutgivning (eller ovanligt höga låneräntor), överskuldsatta konsumenter kämpande med försämrade konjunkturutsikter och ökande arbetslöshet, extrem osäkerhet överlag gällande omfattningen på problemen innebär en snabbt nedåtgående spiral i ekonomisk aktivitet.

De statliga åtgärderna för att tackla problemen

Vad göra? Gamla rekommendationen är ju at vinui stället för sparande bör öka konsumtionen för att upprätthålla frisk inhemsk efterfrågan! För riskplacerare däremot börjar köpögonblicket (i alla fall stegvis) närma sig eftersom börsen reagerar tidigt på förändrade framtidsutsikter: värderingarna har redan fallit med över 40 procent från tidiga re topp och aktievikten är för många långsiktsplacerare nu sannolikt ovanligt låg. Pessimismen är nu övergripande med mycket få placerare villiga att ta på sig risk: perfekt köpögonblick med andra ord?

Eftersom vi nu befinner oss i stormens öga me har varit starka, om än en aning långsamma i synnerhet utanför USA. Det har visat sig svårt för USA att hitta politiskt stöd och förståelse bland andra länder för vettiga och nödvändiga åtgärder. Söndagen den 12 oktober 2008 kom EU-ledarna överens om omfattande bankstödpaket, men finansmarknaden har haft stora dubier om paketets genomslagskraft.

Har recessionståget allt så redan lämnat stationen? Tyvärr är det så. Men trots allt kan rätta åtgärder från statsmak Pessimismen är nu övergripande med mycket få placerare villiga att ta på sig risk: perfekt köpögonblick med andra ord gigantisk osäkerhet finns risk att värderingsmultiplarna kapitulerar från långvariga P/E=20-nivån (med E=historisk långsiktsvinst per aktie när läget omöjliggör tillförlitliga vinstprognoser) till under det genomsnittliga historiska P/E-värdet omkring 15 till rentav nivån 5-10 innan bottnen är nådd.

Kombinationen ovanligt låg vinsttillväxt och lönsamhet under försämrade konjunkturutsikter och extrem riskaversion hos placerare (dyrt kapital) innebär att endast mycket låga värderingar kan försvaras utifrån fundamenten. a

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."