Utgiven i Forum nr 2020-07

Ekonomiskt oberoende – realistisk möjlighet?

av John Eriksson Forum 2020-07, sida 32-33, 25.08.2020

Taggar: Teman: ekonomiskt oberoende

Ekonomiskt oberoende = realistisk möjlighet?

Att uppnå ekonomiskt oberoende är något som många människor drömmer om, men det är få som vågar ta steget ut och lämna lönearbetets ekorrhjul. För att lyckas måste ma ställa om hela livet.

JOHN ERIKSSON TEXT Xx Idén om att uppnå ekonomiskt oberoende har sitt ursprung i 1990-talets USA. Det var i sin bästsäljande bok Your Money or Your Life som författarna Vicki Robin och Joe Dominguez lade grunden till det som skulle komma att bli en folkrörelse och en livsfilosofi. På engelska talar man i det här sammanhanget ofta om Financial Independent, Retire Early eller kort och gott Fire.

Ekonomiskt oberoende går ut på att människor sparar och investerar sina pengar i exempelvis aktier, fonder eller bostäder för att med avkastningen finansiera sitt leverne. Genom att spara och investera kan det bli möjligt att pensionera sig långt tidigare än traditionell pensionsålder.

Men det handlar förstås inte om att spara litet då och då. Med 10-20 procent av nettolönen tar det lång tid innan man kan leva på avkastningen. Det handlar i stället om aggressivt sparande, vilket betyder att uppemot 5070 procent av lönen sparas - något som kan vara orealistiskt om man inte gör stora förändringar i livet.

Finansiera livet via passiv inkomst. Den allmänna tolkningen av begreppet ekonomiskt oberoende är en person som finansierar sin vardag med en passiv inkomst.

Sven-Eric Holmström, fristående ekonomisk rådgivare och vd för Holmström Group, poängterar att det krävs mycket kunskap för att uppnå ekonomiskt oberoende. Det går inte att ligga på latsidan och låta pengarna rulla i ”Personens portfölj är i den här situationen i regel stor och kunskap om hur man ska förvalta portföljen krävs följaktligen”, säger Holmström.

När det gäller placeringar i bostäder och inkomster från hyreslägenheter säger Holmström att det är viktigt att följa upp hyresbetalningarna och bostadsbolagets angelägenheter.

Det finns olika metoder för hur människor

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 72020

SVEN-ERIC HOLMSTRÖM

ELIAS POUTANE kan uppnå ekonomiskt oberoende. Det klassiska sättet är att låna för att köpa bostäder. Mycket handlar om den egna beredskapen att ta risker.

”Genom att tänja på lånenivån drivs den euromässiga ökningen av förmögenheten uppåt?”

Han ser aktiemarknaden som den primära rutten till ekonomiskt oberoende. På aktiemarkanden kan man tredubbla sitt kapital på 30 år även genom månatligt sparande. Enligt Holmström följer många personer i USA en metod enligt vilken en stor del av nettolönen sparas under en bestämd tid. Efter några år lättar de på sparandet och lever ett mer normalt liv.

”Förmögenheten växer då i bakgrunden”

Inte intresserad av ekonomi. Elias Poutanen, verkställande producent vid produktionsbolaget Clayhill, är en av dem som har målet att uppnå ekonomiskt oberoende.

Men hans definition är något annorlun da. Hans målbild är att kunna leva ett liv där pengar inte har någon avgörande betydelse för vad han kan eller inte kan göra.

Trots att Poutanen har som mål att bli ekonomiskt oberoende håller han en låg placeringsprofil. Han agerariregel passivt och väntar på avkastningen. Poutanen har placerat pengar i bostäder och i flera indexfonder.

”Min kunskap kring placeringar är begränsad. Jag har faktiskt inget större intresse för ämnet. Jag följer inte heller med ekonominyheter”, säger han.

Läste på om förändring, Poutanen har alltsedan barnsben sparat pengar. Hans föräldrar lärde honom att pengar är en bristvara och han var tvungen att jobba hårt för att tjäna extra pengar.

Poutanen är 34 år och anser att det är realistiskt för honom att vara ekonomiskt oberoende vid 40 års ålder. För tillfället är han tjänstledig från sitt jobb vid en investeringsbank. Under tjänstledigheten arbetar han vid produktionsbolaget Clayhill.

”När jag arbetade vid investeringsbanken kunde jag lägga undan 25 000 euro varjeår”

Poutanen fick första gången höra om idén om uppnående av ekonomiskt oberoende av en kompis. Kompisen tipsade honom om en blogg som heter Mr Money Mustache, som handlar om hur personer i tidig ålder kan gå i pension. Personen som upprätthåller bloggen heter Peter Adeney.

Poutanen försöker bryta sina tankar om pengar. Han anser att samhället i hög grad kretsar kring pengar. Människor uppfostras till att tänka i pengar och ekonomiskt värde.

”Numera förstår jag att pengar kan arbeta. Om du har tillräckligt med pengar, kan du sätta demiarbete - så att du inte behöver göra det själv. Ibland funderar jag på om det finns några moraliska problem med det här”

Poutanen anser att det är en fascinerande tanke att uppnå ekonomiskt oberoende.

”Som ekonomiskt oberoende skulle live ur en praktisk synvinkel vara enklare än om man är tvungen att jobba för att få lön”

Pengar ger frihet. Många drömmer omaatt inte behöva arbeta för att få inkomst. Sven-Eric Holmström tror att det speciellt är de som inte är nöjda med sitt förvärvsarbete som önskar att de vore ekonomiskt oberoende. Nordea har gjort en undersökning om hurdana sparmål människor har. I undersökningen framkom att hälften av 18-25 åringarna har som sparmål att bli ekonomiskt oberoende. Att flertalet unga personer drömmer om att uppnå ekonomiskt oberoende beror sannolikt på flera faktorer. Holmström nämner dagens arbetsmarknad och annorlunda ekonomiskt beteende som delorsaker till att unga strävar efter ekonomiskt oberoende. ”Arbetsmarknaden äristor förändring och pensionssystemet är utsatt för kritik och en viss misstro. Det är inte garanterat att nya ut HIOLS 3800 examinerade från universitet och yrkeshögskolor kommer att ha en enhetlig karriär på samma sätt som tidigare generationer”

Holmström anser att finländarna är lyckligt lottade när det gäller möjligheterna att uppnå ekonomiskt oberoende. Enligt honom kan man i Finland göra sociala klassresor, från relativ fattigdom till rikedom, vilket människor i andra länder inte nödvändigtvis har möjlighet till.

”Tteorin kan vem som helst bli ekonomiskt oberoende, meni praktiken är det ofta annorlunda”, säger Holmström.

Människor prioriterar investeringar i hus och bil framom att placera pengarna i aktier eller fonder. För att lyckas med projektet är det viktigt att fördela pengarna dels på boende, dels i fnansiell förmögenhet.

”Ju mer pengar man lägger på hemmet och till exempel fortskaffningsmedel i relation till den totala förmögenheten, desto sta > EKONOMISKT OBEROEND = Vanliga placeringsobjekt är aktier, indexfonder och bostäder

EB Det viktigaste är att minimera kostnadern = Beredskap till risktagningen är viktigt. Om avkastningen är 2-3 procent årligen fördubblas kapitalet inte ens på 40 år, om man sparar samma summa månatlige = En moderat avkastning på 6 procent tredubblar aktiekapitalet på 30 å = Spara 10 procent av nettolönen för att få fem års nettolöner på 20 år med en avkastning på 5 procent per å = Spara 20 procent av nettolönen för att få nästan tio års nettolöner inom samma tid och avkastning.

digare sitter man fast i det ekonomiska ekorrhjulet”; säger han.

Att livsfilosofin härstammar från USA anser Holmström vara naturligt. USA påstås ju vara möjligheternas och drömmarnas land, i vilket många människor har lyckats uppnå ekonomiskt oberoende. De sprider gärna mantrat vidare.

”Den amerikanska drömmen” innebär att varje människa kan bli framgångsrik. Författaren James Truslow gjorde termen populär genom sin bok The Epic of America på 1930-talet.

Lever inget lyxliv, Elias Poutanen ger några exempel på hur han lever ett lagom sparsamt liv.

”Jag äger ingen bil, cyklar för det mesta och lagar min mat hemma. Jag spenderar således inte en stor summa pengar per månad”; säger han.

Poutanen tror inte att hans liv ändras helt och hållet när han har uppnått målet att vara ekonomiskt oberoende. Enligt honom klarar han sig på 1200-1400 euro per månad och kommer att leva så även i framtiden.

”Jag kommer inte att leva något lyxliv när jag är ekonomiskt oberoende”

Poutanen tror att han kommer att ha uppnått målet att vara ekonomiskt oberoende när hans förmögenhet är 350 000-400 000 euro. Han har flera drömmar som han ännu skulle vilja förverkliga. Högst upp på önskelistan är att kunna ägna sig åt fågelskådning och vindsurfing.

”Livet är fullt av fantastiska saker. Att paddla från Finland till Estland och att eventuellt bli politiker är något som jag skulle vilja prova på”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 72020

Utgiven i Forum nr 2020-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."